در گزارش طرح جامع مهارت افزایی و ارتقای توان اشتغال دانشجویان، دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان تنها دانشگاه برگزار کننده دوره های مشترک با دانشگاههای خارجی جهت استفاده از تجربه های بین المللی در سطح دانشگاه های وزارت علوم  معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، گزارش طرح جامع مهارت افزایی و ارتقای توان اشتغال دانشجویان از سوی معاونت  دفتر برنامه ریزی آموزش عالی  در حالی منتشر شد که دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از دانشگاه های فعال کشور در این طرح  در چندین حوزه و محور آورده شده است.

برگزاری دوره های مشترک با دانشگاههای خارجی جهت استفاده از تجربه های بین المللی( تنها دانشگاه کشور)، بهره ور کردن دروس کارآموزی و کارورزی، هم افزایی میان-دانشگاهی و انتقال تجربه های اثربخش در دانشگاه های دولتی، برگزاری دوره ها و کارگاه ای آموزشی تخصصی ویژه دانشجویان با هدف آشنایی با فضای کسب و کار در رشته تحصیلی، طراحی و استقرار سامانه جامع صدور و ارزیابی وضعیت اشتغال دانش آموختگان، برگزاری استارتاپ های آموزش محور در رشته های تحصیلی با زمینه اشتغال و برگزاری دوره های کهاد از جمله محورهای این طرح است که در دانشگاه حکیم سبزواری اجرایی شده است.

گفتنی است گزارش طرح جامع مهارت افزایی و ارتقای توان اشتغال دانشجویان با هدف نشان دادن بخش مختصر و کوچکی از برنامه ها و اقدامات بی سابقه و گسترده ای که در سطح دانشگاه های دولتی ظرف دو سال گذشته و هم افزایی میان-دانشگاهی و انتفال تجربه های اثربخش در دانشگاه ها …از سوی معاونت  دفتر برنامه ریزی آموزش عالی منتشر شده است.

گزارش طرح جامع مهارت افزایی و ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان را اینجا ببنید