مدیر گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه حکیم سبزواری گفت: این دانشگاه طی ۶ ماهه نخست سال ۱۳ قرارداد کاربردی به ارزش شش میلیارد ریال با بخش صنعت امضاء کرده است.  

دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی افزود:  این دانشگاه طی شش ماهه نخست سال با با برخی شرکت‌های صنعتی منطقه از جمله شرکت گاز خراسان رضوی، آب منطقه ای خراسان رضوی، کابل خودرو و جمکو قرارداد امضا کرده است.

وی تصریح کرد: بیشترین تعداد قرادادهای منعقد شده در بخش صنعت توسط پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی صورت گرفته است.

دکتر حاجی آبادی  با اشاره به اینکه پژوهشگران با مشارکت در قرارداد‌های ارتباط با صنعت از نیاز واقعی جامعه آگاه می‌شود، تصریح کرد: آنچه در ارتباطات بین دانشگاه و بخش صنعت مهم است، درگیر شدن بدنه علمی-دانشگاهی  در جهت رفع نیازهای صنعت و انجام  پژوهش‌ها کاربردی و جامعه‌نگر و در راستای رفع نیازهای جامعه امروز است.

این مقام مسئول همچنین از برنامه ریزی گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه حکیم سبزواری جهت گسترش هر چه بیشتر همکاری های دانشگاه با بخش صنعت خبر داد.