دستاوردهای گردهمایی معاونین عمرانی دانشگاه های منطقه ۸ از زبان سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی

سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه، دستاورد های نشست معاونین و مدیران طرح های عمرانی منطقه ۸ را تشریح کرد.

محمد همایی، با بیان این که پس از پیگیری ها و رایزنی های مختلف توسط ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر  حدادنیا و موافقت وزارت متبوع، اولین نشست معاونین و مدیران طرح های عمرانی منطقه ۸ در دانشگاه حکیم سبزواری، روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه با حضور مدیر کل طرح های عمرانی وزارت علوم و نمایندگان ۲۷ دانشگاه عضو در محل سالن اجتماعات دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی برگزار شد.

SONY DSC

در این نشست یک روزه ضمن طرح مباحث تخصصی و هماهنگی جهت پروژه های عمرانی، در خصوص تشکیل دبیرخانه طرح های عمرانی به منظور نظارت یکپارچه و تبادل نظر مستمر بین اعضا و تاکید بر ایجاد دبیرخانه، بحث و بررسی صورت گرفت و با توجه به رای گیری به عمل آمده، آقای دکتر حسین بخشی، مدیرطرح های عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری، به عنوان دبیر منطقه ۸ و دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دبیرخانه منطقه ۸ طرح های عمرانی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. شایان ذکر است که با وجود دانشگاه های توانمند منطقه، انتخاب دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دبیرخانه عمرانی منطقه ۸، نشان از توانایی و پتانسیل بالای علمی موجود در دانشگاه و نظر مساعد دانشگاه های منطقه می باشد که جا دارد از این حسن اعتماد نیز تشکر و قدردانی نماییم.

سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه، اظهار امیدواری کرد که این دبیرخانه با توجه به پیگیری های مداوم ریاست محترم دانشگاه از ابتدا و قول مساعد همکاری جهت فعال و پویا بودن آن، بتواند به عنوان یک دبیرخانه فعال در راستای سیاست های جدید دانشگاه در زمینه ایجاد تعامل هرچه بیشتر با دانشگاه های همجوار و ارتباط علمی دانشگاه با جامعه گام های مؤثری بردارد.

محمد همایی، کسب این دستاورد مهم را، که با پیگیری و تلاش های مؤثر ریاست دانشگاه و همدلی و همکاری همه نیروهای دفتر نظارت بر طرح های عمرانی،  معاونت طرح و برنامه و سایر مسؤولین دانشگاه به دست آمد، به همه اساتید و کارکنان و جامعه دانشگاهی سبزوار تبریک گفت.