دستاوردهای انجمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری در نهمین جشنواره ملی حرکت به نمایش درمی آید

دستاوردهای یکساله انجمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری در نهمین جشنواره ملی حرکت به نمایش گذاشته خواهد شد.

کارشناس انجمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی با اعلام این خبر  گفت: در نهمین جشنواره ملی حرکت که به میزبانی دانشگاه باهنر کرمان برگزار می شود، دستاوردهای  ۲۹انجمن های علمی دانشگاه در سال گذشته در قالب ۱۷ محور  و فعالیتهای پیش روی این انجمن ها عرضه خواهد شد.

طیبه مهرآبادی، با بیان اینکه شعار این دوره جشنواره “حرکت عملی در زمینه اقتصاد مقاومتی با بسترسازی شرکت های دانش بنیان”است، افزود:در این جشنواره بیش از ۲ هزار انجمن علمی دانشجویی، برترین ایده های علمی را از ۱۰۰ دانشگاه برتر و برگزیده کشور در حدود ۱۰۰ غرفه نمایشگاهی در معرض قضاوت و دید عموم قرار می دهند.

وی تصریح کرد:این دوره جشنواره در سه بخش اصلی با عناوین، انجمن علمی دانشجویی فعال( ۸ حوزه رقابت)، انجمن علمی دانشجویی خلاق ( ۱۰ حوزه رقابت) و دانشگاه برگزیده از ۳ تا ۵ مهرماه در دانشگاه باهنر کرمان برگزار می شود.