دستاوردهای سفر رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور به شهرستان سبزوار

از ساخت مجموعه فرهنگی بیهقی و نشان یادبود حمید سبزواری،ابوالفضل بیهقی و دکتر شریعتی تا ایجاد موزه مفاخردر دانشگاه حکیم سبزواری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری در سفر یک روزه دکتر شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور که جهت حضور در هشتمین همایش ملی بزرگداشت حکیم سبزواری به شهر سبزوار انجام شد، دستاوردهای ویژه ای در راستای درخواست های که مسئولین شهرستان و نمایندگان مجلس درسفر وزير فرهنگ وارشاد اسلامی صورت گرفته بود، دکترشالویی از مصوبات انجمن آثار مفاخرفرهنگی کشوربه شخصیت های فرهنگی دیار سربداران خبرداد.

همکاری انجمن در جهت ایجاد مجموعه فرهنگی ابوالفضل بیهقی، ساخت المان یادبود حمید سبزواری، ترمیم آرامگاه حکیم سبزواری ، ساخت یادبود دکتر علی شریعتی در داورزن ،تاسیس شعبه انجمن مفاخر کشور درسبزوار وایجاد موزه مفاخر در دانشگاه حکیم سبزواری اشاره داشت.

دکتر شالویی همچنین ظهر امروز در نشستی که با حضور امام جمعه سبزوار، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری ، رییس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی و شخصیت های فرهنگی و دانشگاهی به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد، با اشاره به اینکه در آستانه یکصدمین سال تأسیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور قرار داریم، گفت: در این سال‌ها، اقدامات مؤثر و ماندگاری انجام شده است.