دسترسي به پايگاه مقالات فارسي

قابل توجه دانشجویان گرامی:

دسترسی به مقالات فارسی از طریق پایگاه مگیران به آدرس http://www.magiran.com/

***

و دسترسی به پایگاه مقالات فارسی فنی و مهندسی، سیویلیکا به آدرس: http://www.civilica.com/  به صورت آزمایشی فراهم گردیده است.

***

مرکز اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی