دومین دستگاه شبیه ساز نور خورشید با قابلیت جدید و منحصر به فرد توسط اعضای هیئت علمی گروه فیزیک به سرپرستی دکتر حسن اله داغی و همکاری دکتر محمد زیرک ساخته شد.

دکتر حسن اله داغی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در خصوص این پروژه به روابط عمومی دانشگاه گفت: مهمترین ویژگی این دستگاه، بازه شدت تابشی آن است که می­تواند شدت نور ۰۰۰۱/۰ تا ۱۰ برابر نور خورشید را تامین کند که ناحیه شدت بالا در تحقیقات نیروگاه های خورشیدی، شدت میانی در کاربردهای پنل­ خورشیدی، رشد گیاهان، صنایع ساختمانی، اتومبیل و راهسازی و ناحیه شدت پایین آن در کاربردهای فناوری بالا در ویژگی مواد استفاده می­ شود.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: شدت نور خروجی توسط فتودیود استاندارد و طیف خروجی آن توسط طیف سنج بهینه­سازی شده است. از ویژگی های این دستگاه قابلیت پیوستن به سایر دستگاه های تجزیه ای می باشد که در اولین کار مشترک با گروه شیمی تجزیه دانشگاه حکیم سبزواری این دستگاه با همکاری آقای دکتر مهدی بقایری با دستگاه پتانسیو استا همتراز گردید.

شایان ذکر است که در اولین پروژه مشترک با همکاری آقای دکتر مهدی بقایری و محقق پسا دکتری ایشان خانم مرضیه نودهی، خواص فتوالکتروشیمیایی (PEC) مواد نیم­ رسانای جدیدی که در آزمایشگاه ساخته شده مورد بررسی خواهد گرفت.

این مواد در اثر تابش نور خورشید خاصیت کاتالیستی پیدا کرده که در تجزیه آب و تولید هیدروژن و ازبین بردن آلاینده­ های زیست محیطی کاربرد دارند. مراحل ثبت اختراع این دستگاه در حال انجام است که می­تواند بصورت تجاری در اختیار محقیقن و صنعت­گران محترم قرار گیرد.