راهپیمایی بیست ‌ودوم بهمن مظهر اقتدار ملی است؛ نشان‌دهنده‌ی عزم عمومی ملت ایران است؛ مظهر همان چیزی است که هر دشمنی را در هر حد و اندازه‌یی از اقتدار نظامی و توانایی های تبلیغاتی و سیاسی، مرعوب می کند.

((مقام معظم رهبری))

 بدین وسیله از اعضا هیات علمی، کارکنان و دانشجویان بزرگوار دانشگاه حکیم سبزواری دعوت می‌شود در مراسم راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن حضور بهم رسانند.

 وعده ما برای پیوستن به راهپیمایی سه شنبه ۲۲بهمن ساعت ۹:۲۰ میدان دروازه عراق، روبروی بانک کشاورزی

حرکت اتوبوس ها ساعت ۹ صبح از مقابل مهدیه دانشگاه

 

روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری

 

#همه_می_آییم