بزرگداشت ۲۲ بهمن، یعنی، یادآوری ایثار، رشادت و شهادت طلبی امتی که با پیروی از سلاله حسین (ع) بسیاری از معادلات جهان مدرن را دستخوش تغییرات بنیادین کرد. (مقام معظم رهبری)

بدین وسیله از اعضا هیات علمی، کارکنان و دانشجویان بزرگوار دانشگاه حکیم سبزواری دعوت می‌شود در مراسم راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن حضور بهم رسانند.

وعده ما فردا ساعت ۹:۴۵  رو به روی درب مسجد پامنار

روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری