مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم با ارسال دعوت نامه ای از دکتر حسن دلبری مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه حکیم سبزواری دعوت کرد تا در نهمین نشست ­معاونان­ ­بین الملل­ دانشگاه­ ها و مراکز منتخب با هدف هم اندیشی معاونان بین الملل در زمینه روند همکاری های علمی – فناوری با اتحادیه اروپا، ساماندهی کلان و وظایف هماهنگ کننده های ملی و امکانات حمایتی از پژوهش های مشترک در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم در ۱۵ شهریور برگزار می شود، حضور یابد .

گفتنی است در این نشست دکتر فرهادی،‌ مقام عالی وزارت و دکتر تخت روانچی،‌ معاون اروپا، آمریکا وزارت امور خارجه و دکتر سالارآملی، قائم­ مقام وزیر در امور بین­الملل و رئیس مرکـز همکـاری های علمی بین­المللی وزارت علوم به سخنرانی خواهند پرداخت

شایان ذکر است این نشست در ادامه سلسله نشست هایی که مرکز همکاری های علمی بین المللی به منظور مشورت با کنش گران اصلی ارتباطات علمی بین المللی یعنی مدیران و معاونان بین الملل دانشگاه ها و مراکز علمی منتخب کشور برگزار می شود.

 .