مراسم بزرگداشت روز حکیم سبزواری، دوشنبه ۱۱ اسفندماه ۹۳ با دعوت از اساتید بر جسته تهران توسط دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری شورای اسلامی شهر  و شهرداری سبزوار در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به شرح زیر برگزار خواهد شد:
* دوشنبه صبح ساعت ۱۲-۱۰ تالار استاد شریعتی دانشگاه حکیم سبزواری با سخنرانی:
دکتر رضا ماحوزی عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیات و فناوری
دکترغلامحسین خدری عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

***

* دوشنبه بعد از ظهر ساعت ۲۱-۱۸ تالار کاشفی (میدان لاله) با حضور:
دکتر منوچهر صدوقی سها عضو هیات علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
دکتر رضا ماحوزی عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیات و فناوری
دکترغلامحسین خدری عضو هیات علمی پژهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 

 حضور اساتید گرامی، دانشجویان محترم و شهروندان عزیز را گرامی می داریم.

 

معاونت پژوهش و فناوری                         دانشکده الهیات و معارف اسلامی