قابل توجه دعوت شدگان به مصاحبه آزمون دکتری سال ۱۴۰۳ دانشگاه حکیم سبزواری

 ضمن عرض تبریک

جهت مشاهده اطلاعیه بر روی متن  کلیک کنید