دعوت مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد از عضو هیأت علمی دانشگاه

با حضور ۲۰ تن از فرهیختگان دانشگاهی و علمی متخصص و شناخته شده استان، سیاست های تعیین مشی شده و شاخص های برنامه میان مدت شهرداری مشهد، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

mashhad-3

دکتر شهاب عباس زاده، عضو هیأت علمی و معاون دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان عضو پنل های تخصصی معماری – شهرسازی، فنی – عمرانی و فرهنگی – اجتماعی، به دعوت آقای دکتر خاکپور، رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد، در این جلسه شرکت داشت، که در باب مسائل مورد بحث و سیاست های کلان و میان مدت شهر مشهد به ایراد سخنرانی پرداخت.

mashhad-9

شایان ذکر است که دکتر عباس زاده، از اساتید برجسته دانشگاه و متخصص در مباحث حوزه معماری و شهرسازی و نیز عمرانی بوده و در جلسات مختلف و متعددی در سطح استان شرکت نموده است.

mashhad-11