مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری از برگزاری دهمین جشنواره دانشگاهی حرکت در این دانشگاه خبر داد.

دکتر رسول شادنیا با اعلام این خبر به روابط عمومی دانشگاه گفت: این رویداد در دو بخش رقابتی و نمایشگاهی برگزار می شود که  ۲۲ انجمن علمی در بخش نمایشگاهی و ۲۴ انجمن علمی در بخش رقابتی جشنواره حضور دارند.

وی افزود: همچنین در حاشیه این جشنواره از چند طرح پژوهشی، اختراع و چند طرح کارآفرینی رونمایی خواهد شد.

دکتر شادنیا ادامه داد: برگزاری کارگاه های آموزشی و اکران مستند های علمی در روزهای برگزاری جشنواره از دیگر فعالیت های جانبی دهمین جشنواره دانشگاهی حرکت است.

وی اظهار داشت: جشنواره دانشگاهی حرکت؛ فرصت مناسبی برای نشان دادن پتانسیل ها و توانمندی های علمی دانشجویان حکیم سبزواری است.

مدیر فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر اینکه انجمن های علمی  یک نظام دانشجو محور است که باعث بروز استعداد های فردی و جمعی دانشجویان می شود، خاطرنشان کرد: معتقدم حضور دانشجویان در انجمن های علمی یکی از مهمترین راه های تقویت کار تیمی و کسب تجربیات در دوران دانشجویی می باشد.