مرکز آموزش های آزاد دانشگاه با همکاری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و سازمان فنی و حرفه ای در نظر دارد دوره فوق را با ارائه گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای برگزار نماید. متقاضیان می توانند جهت ثبت نام حداکثر تا مورخه ۲۷ آذر ماه از طریق سایت
https://www.hsu.ac.ir/azad/
اقدام نمایند.

🔴 اطلاعاتی تکمیلی 🔴👇
– مراجعه به دفتر دانشکده مهندسی برق
یا مراجعه حضوری به مرکز آموزش های آزاد و یا تماس با شماره تلفن ۰۵۱۴۴۰۱۲۸۷۹