معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: در جهت  تببین نقش دانشگاه در جامعه و با اولویت رفع نیاز های روز کشور، دوره های آموزشی آزاد در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود .

دکتر محمدرضا معین فرد با تاکید بر اینکه بخشی از وظایف حوزه معاونت آموزشی برگزاری دوره های آموزش های آزاد است، افزود: مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه تا پیش از این تنها در حیطه آموزش های مجازی فعالیت داشت و هم اکنون برآنیم  بخش آموزش های آزاد این مرکز را به صورت هدفدار و پویا فعال کنیم.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین فعالیت های پیش روی این مرکز در سال جاری برگزاری دوره های آموزش های آزاد محیط زیستی است.

دکتر معین فرد با تاکید بر اینکه جامعه هدف این آموزش ها معلمین و مدیران مدارس هستند، اظهار داشت: به این نتیجه رسیدیم که نیاز امروز جامعه آموزش های محیط زیستی به نسل جدید است و این آموزش ها از طریق معلمین به کودکان منتقل خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت بغرنج محیط زیستی کشور، عنوان کرد: هم اکنون و با همکاری دانشکده جغرافیا و گروه محیط زیست جزواتی جهت تدریس در این دوره ها در حال آماده سازی است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: دوره های دیگری که قرار است در این آموزش ها تعریف شود، بحث های  دوه های آموزشی با موضوع مدیریت مالی، مدیریت اقتصادی و بازاریابی برای فعالان صنعتی، مدیران مالی شهرستان و موسسات دولتی و خصوصی است.

وی افزود: همچنین دانشکده برق نیز در حال برنامه ریزی دوره های آموزشی برای صنایع است، که در این دوره ها از متخصصین دانشگاه و خارج از دانشگاه، کارآفرینان و فعالان با تجربه جهت تدریس استفاده خواهد شد.

وی تاکید کرد: هدف ما این است که کلیه این دوره های آموزشی به صورت کارگاهی باشد و صرفا از حالت تئوریک خارج شود.

دکتر معین فرد در خاتمه خاطرنشان کرد: در همین جا اعلام می کنیم اگر موسسات، صنایع و ادارات شهرستان نیازهای آموزشی و مهارتی برای کارکنان خود احساس می کنند، دانشگاه حکیم سبزواری این پتانسیل را دارد که در جهت رفع این نیازها با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های کشوری و بین المللی و بهره گیری از اساتید و متخصصین امر با برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه ها و ارائه گواهی نامه معتبر نیاز صنایع و سازمان ها را برطرف کند.