دومین جلسه هماهنگی کمیته های اجرایی مسابقات هندبال  دختران دانشجوی کشور برگزار شد.
۱-۱۱ ۲ ۳ ۴