به گزارش روابط عمومی دانشگاه یکشنبه بعدازظهر دومین جلسه بنیاد حامیان دانشگاه حکیم سبزواری با حضور کلیه اعضا تشکیل شد.
در این جلسه علاوه بر بررسی تشکیلات بنیاد به مباحث جاری آن پرداخته شد.
در این جلسه آقای دکتر محمد علی طالبی از پیشکسوتان دانشگاه و رییس هیات مدیره بنیاد در خصوص چگونگی اجرای امور مواردی را عنوان نمودند.
شایان ذکر است بنیاد حامیان دانشگاه حکیم سبزواری که در سال ٩۵ به تصویب هیات امنا دانشگاه و وزیر محترم علوم رسیده است، وظیفه جلب خیرین در خصوص کمک به مسایل دانشگاه را دارد.