امین ایمانی ، دومین دانشجوی مقطع دکتری دانشکده مهندسی با دفاع از رساله دکتری خود و کسب نمره ممتاز در دانشگاه حکیم سبزواری فارغ التحصیل شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، امین ایمانی ، دومین دانشجوی مقطع دکتری دانشکده مهندسی در رشته مهندسی مواد گرایش مواد پیشرفته با دفاع از رساله دکتری خود و کسب نمره ممتاز در دانشگاه حکیم سبزواری فارغ التحصیل شد.
“سنتز، مشخصه یابی و بررسی ویژگی های الکتریکی نانوکامپوزیت پلیمر رسانا/ نانولوله کربنی چند دیواره” عنوان پایان نامه این دانشجو بود که چاپ ۴ مقالهISI بخشی از دستاوردهای این رساله ی دکتری است.
دکتر غلامعلی فرزی دانشیار دانشکده مهندسی استاد راهنمای این رساله پایان نامه در در گفتگو با روابط عمومی با تبریک به این دانشجو و اعضای تیم پژوهشی، آن را رویدادی مهم و فرخنده دانست و تصریح کرد: امیدوارم با تلاش جدی و مداوم مسئولان دانشگاه، اساتید و دانشجویان، شاهد رشد بیشتر و بالندگی روزافزون دانشگاه حکیم سبزواری، در تمامی عرصه های آموزشی، پژوهشی کشور باشیم.
لازم به ذکر است، داور خارجی این پایان نامه را دکتر سید رضا غفاریان استاد تمام دانشگاه پلی تکنیک (صنعتی امیرکبیر) و داوری داخلی آن را دکتر مجید بقایی نژاد ریاست دانشکده برق و کامپیوتر بر عهده داشت.
همچنین نماینده تحصیلات تکمیلی این جلسه دفاعیه اقای دکتر امیری راد مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه  دانشگاه حکیم سبزواری بود.