سومین سخنرانی از سلسله نشست های علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی با عنوان” فرم حیاط مرکزی بر گرفته از اقلیم” با سخنرانی دکتر هادی باقری سبزوار برگزار شد.

۳
 

دکتر باقری سبزوار در حاشیه برگزاری این سخنرانی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه بناهای حیاط مرکزی با قدمتی بیش از پنج هزار سال در بسیاری از کشورها از جمله یونان، روم در اروپا تا چین در شرق آسیا دیده می شوند، گفت: منشا پیدایش حیاط مرکزی به زمانی بر می گردد که مردم در زمان گذشته جهت استفاده از نور خورشید و خروج دود آتش سقف اتاقها را سوراخ می کردند.

این استاد دانشگاه افزود: در مرحله بعدی این سکوها تبدیل به اتاق های شده و به مرور زمان با توجه شرایط اقلیمی و اجتماعی جایشان را به اتاقهای بزرگتر داده و سوراخ در سقف و فضای زیرشان نیز تبدیل به حیاط شدند.

وی با عنوان این مهم که تابش خورشیدی، حرکت هوا و رطوبت بعنوان مهمترین عوامل آسایش حرارتی هریک توانسته اند در شکل گیری حیاط در هر منطقه نقشی ایفا کنند، تصریح کرد: در مناطق سردسیر، حیاط های با شکل مربع و کم ارتفاع بخوبی می توانسته حداکثر استففاده از تابش خورشیدی را کرده و حداقل سایه را ایجاد کنند، در حالیکه هرچه آب و هوای یک منطقه گرم تر شود، شکل حیاطبه سمت مستطیل و با عمق بیشتر متمایل می شود تا سایه بیشتری جهت کاهش اثر تابش خورشیدی ایجاد شود.


دکتر باقری سبزوار ادامه داد: تناسب صحیح عرضبه ارتفاع حیاط مرکزی در جهت باد غالب می تواند خرد اقلیم حیاط را بدور از اتفاقات بیرون حیاط از جمله بادهای سرد، بادهای گرم سوزان کویر که ممکن است با گرد و خاک همراه باشد، محفوظ نگه می دارد. رنج نسبتی که محققین بدست آورده اند نسبت ۳ تا ۱، برای عرض به ارتفاع حیاط در جهت باد غالب می باشد.
عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری عنوان داشت: در مناطقی که رطوبت زیاد باشد، حیاط مرکزی دیگر معنایی نداشته و حیاط مرکزی تبدیل به فضاهای باز از اطراف جهت ایجاد کوران باد می شود. در این مناطق اگر تابش خورشیدی نیز شدید باشد ساختمانها نزدیکتر بهم ساخته شده تا بتوانند از سایه ساختمانها بر یکدیکر استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد:  اگر فضای موجود جهت ایجاد حیاط مرکزی، تناسبات حیاط مطلوب آن اقلیم را نداشته باشد و ارتفاع ساختمانها بلندتر از نسبت مورد نظر باشد در اینگونه مناطق، آتریوم (حیاط سر پوشیده) جایگزین حیاط مرکزی می شود تا بتوان از کارکرد حرارتی آن استفاده نمود.
 
گفتنی است این سخنرانی علمی که سومین سخنرانی از سلسله نشست های علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزوار ی بود با استقبال خوب اساتید و دانشجویان این دانشگاه همراه بود.