دکتر احسان امیری راد مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر علمی دومین همایش ملی و نمایشگاه بین المللی سیمان و افق پیش رو در حاشیه ی اختتامیه این همایش گفت:مدیریت علمی دانشگاه حکیم سبزواری در این همایش تحسین نخبگان و صاحبان صنایع را در بر داشت.

دکتر امیری راد افزود:همایش سیمان و افق پیش رو به عنوان شاخص ترین همایش در حوزه این صنعت در کشور، هم اکنون با نام دانشگاه حکیم سبزواری شناخته می شود

وی با عنوان اینکه سطح علمی مقالات رسیده و کارگاه های برگزار شده در حاشیه برگزاری همایش بسیار مطلوب بود تصریح کرد:در دومین دوره همایش با رشد دونیم برابری ارسال مقالات به دبیرخانه همایش مواجه بودیم که این خود نشان از مدیریت شایسته علمی همایش توسط دانشگاه در این همایش دارد.

دبیر علمی همایش عنوان داشت: استقبالی که از سوی پژوهشگران و محققان دانشگاهی از دومین دوره این همایش به عمل آمد چشمگیر بود.

وی ادامه داد:حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه بین المللی همایش و عرضه ی آخرین فناوری ها و دستاوردها این شرکت ها در حوزه صنعت سیمان بسیار پررنگ بود و استقبال صاحبان صنایع و فعالان این حوزه را در بر داشت.

دکتر امیری راد خاطر نشان کرد:خوشبختانه باید بگوییم دانشگاه حکیم سبزواری در راستای رسیدن به هدف خود در این همایش که همان هم افزایی بین نخبگان دانشگاهی و صاحبان صنایع بود موفق عمل کرد.photo_2016-10-22_08-00-09 photo_2016-10-22_08-00-21 photo_2016-10-22_08-00-25 photo_2016-10-22_08-01-00 photo_2016-10-22_08-01-14 photo_2016-10-22_08-01-42 photo_2016-10-22_08-02-03