این گردهمایی بعد از نشست پارک علم و فناوری خراسان رضوی در تیرماه سال جاری به عنوان دومین جلسه هم اندیشی مدیران مراکز نوآوری به میزبانی مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری در روز چهارشنبه نهم شهریور در محل مرکز برگزار گردید.

معاونت پژوهشی و فناوری، مدیران پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری و مدیر مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست شرکت کردند.

در ابتدا جناب آقای دکتر حاجی آبادی معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه به بیان اهمیت چرایی این نشست ها، مدل های همکاری این مراکز با هم، اهمیت مراکز نوآوری در زیست بوم فناوری استان و ایجاد گفتمان مشترک ایراد سخنرانی کردند.

 سرکار خانم مهندس خنده رو، مدیریت محترم پردیس فناوری جامع پارک علم و فناوری خراسان نیز به تبیین ماموریت مراکز کارآفرینی و نوآوری پرداختند.

در ادامه دکتر کهن، مدیریت محترم مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری با ارایه گزارشی مبسوط از عملکرد هشت ماهه به تشریح برنامه اجرایی مرکز پرداختند که روند برنامه ریزی و اجرای این فعالیت ها مورد استقبال سایر مراکز قرار گرفت و خواستار به اشتراک گذاری مستندات و دستاوردهای این مرکز از طریق سامانه ابری پارک خراسان رضوی شدند. در بخش دوم این گردهمایی موضوع مدل همکاری مراکز کارآفرینی استان مطرح شد و مباحث زیر مورد توافق قرار گرفت:

۱-پیگیری ایجاد صندوق پژوهشگران مراکز نوآوری پارک خراسان رضوی

۲- به اشتراک گذاری پتانسیل آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه های استان برای بهره برداری هسته های نوآور

۳-پیگیری مسأله هم افزایی با شبکه شهرداری ها و دهیاری ها با هدف توسعه فرهنگ نوآوری در حوزه اشتغال روستایی

۴- هم افزایی در برگزاری رویدادها، مسابقات مهارت محور و کمک به توانمند سازی مخاطبین

۵-ایجاد مجمع خیرین فناوری استان خراسان رضوی

۶-تقسیم کار بین مراکز کارآفرینی و نوآوری استان مبتنی بر مزیت شهرستان مربوطه و پیگیری مصوبات گردهمایی.