ثبت نام دوِمین دوره آمادگی بسندگی زبان انگلیسی(HSUEPT)

گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه حکیم سبزواری در نظر دارد دوِمین دوره آمادگی بسندگی زبان انگلیسیHSUEPT)) را برای دانشجویان دکتری و سایر متقاضیان در نیمه دوم مهرماه سال جاری برگزار نماید. لذا متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه به آدرس https://www.hsu.ac.ir/azad/ نسبت به مطالعه شرایط و ثبت نام اقدام نمایند. شایان ذکر است بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، ارائه گواهینامه قبولی در این دوره به منزله کفایت بسندگی زبان خواهد بود.