معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری از صدور مجوز ایجاد و راه اندازی دو رشته جدید در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در این دانشگاه خبر داد.

دکتر محمد رضا معین فرد با اعلام این خبر گفت: شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ ۴ تیرماه ۹۸، ضمن بررسی امکانات و اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با راه‌اندازی رشته‌های”مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیک” در مقطع کارشناسی ارشد و”علوم کامپیوتر”در مقطع کارشناسی در دانشگاه حکیم سبزواری موافقت کرد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه پذیرش در این دو رشته جدید از مهرماه سال جاری و همزمان با سال تحصیلی ۹۹-۹۸ صورت می پذیرد، خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش اختصاص یافته از سوی سازمان سنجش جهت رشته مهندسی عمران_سازه های هیدورلیکی در دانشگاه حکیم سبزواری ۱۴ دانشجو است که پذیرش ۱۲ دانشجو در نوبت روزانه و ۲ دانشجو در نوبت شبانه است.

وی افزود: همچنین ظرفیت پذیرش رشته مهندسی علوم کامپیوتر۶۰ دانشجو است که ۵۰ دانشجو روزانه و ۱۰دانشجو در نوبت شبانه است .

دکتر معین فرد با اشاره به اینکه اخذ موافقت این رشته های جدید با رایزنی های گسترده صورت گرفته حوزه معاونت آموزشی و نشست مشترک رئیس و مسولان دانشگاه با مدیرکل شورای گسترش آموزش عالی صورت گرفت، افزود: گسترش رشته های جدید در دانشگاه حکیم سبزواری بر مبنای آینده نگری و نیاز سنجی جامعه و بازارکار صورت می گیرد.