قرارداد همکاری دکتر محمد اشراقی مدرس دانشگاه لوند سوئد و دکتر ناصر مسروری محقق مرکز تحقیقاتی بیمارستان Maisonneuve-Rosemont  مونترال کانادا به عنوان محقق وابسته دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری منعقد شد.

رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری با اعلام این خبر در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: دکتر اشراقی مدرس دپارتمان فیزیک دانشگاه لوند سوئد است و زمینه پژوهشی ایشان شتاب دهنده های ذرات است.

دکتر حامد اکبرزاده افزود: دکتر مسروری محقق مرکز تحقیقاتی بیمارستانMaisonneuve-Rosemont  مونترال کانادا و پژوهشگر حوزه بیولوژی سلولی و ملکولی است.

 وی  افزود: جذب نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور به عنوان محقق وابسته در دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری با هدف ارتقا و گسترش همکاری های علمی  بین المللی، انجام پروژه های علمی مشترک و اشنایی محققان و دانشجویان دانشگاه با آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی  دنیا صورت می گیرد