دیدار اعضای ستاد مردمی دکتر روحانی با ریاست دانشگاه

در آغازین ماه های شروع به کار دولت تدبیر و امید، اعضای ستاد مردمی دکتر روحانی، ضمن دیدار با رئیس دانشگاه، انتصاب ایشان را تبریک گفته و در خصوص مسائل مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

آقای مهندس دلقندی، از اعضای ستاد مردمی دکتر روحانی، با اشاره به اقبال عمومی و حماسه سیاسی ۲۴ خرداد ماه، شعار دکتر روحانی را مبنی بر ایجاد تغییرات توأم با اعتدال، از اصول دولت تدبیر و امید برشمرد و انتخاب دکتر حدادنیا را در همین راستا، از نقاط قوت و مثبت شهر سبزوار در جهت رشد و توسعه آموزش عالی از جنبه های مختلف کمی و کیفی دانست.

11

مهندس دلقندی، افراطی گری را باعث حذف و رانش نیروهای توانمند از مجموعه کشور دانست که باعث ضرر و زیان های بسیار برای جامعه گردیده و ایجاد فضای تعاملی و آزاداندیشی به ویژه در دانشگاه ها را، از خواسته های به حق دولت تدبیر و امید و نیز اصلاح طلبان شهرستان برشمرد و آمادگی مجموعه همکاران را در جهت هر گونه کمک به دانشگاه، اعلام نمود.

دکتر جواد حدادنیا، رئیس دانشگاه هم ضمن عرض خیرمقدم و تشکر از مهمانان گرانقدر جهت قبول زحمت، از دانشگاه به عنوان مکانی نام برد که نقدپذیری در آن بایستی الگو و نمونه سایر بخش های جامعه باشد، البته نقد خردمندانه، دانش محور، عقل گرا و مستدل و همراه با منطق.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری، مدیریت دانشگاه را مدیریتی مبتنی بر برنامه ریزی برای آینده دانست و از دانشگاهی منفعل و ساکن، انتقاد نمود و با اشاره به پویایی و نشاط در سطح دانشگاه، اجتناب از حرکت های افراطی و جلوگیری از باشگاه احزاب شدن دانشگاه را از اصول اولیه و بدیهی دانست.

SONY DSC

دکتر حدادنیا همچنین با اشاره به بیانات وزیر محترم علوم که شاخصه های انتخاب مدیران را مبتنی بر ۳ عامل، علمی بودن، مدیریت داشتن و مقبولیت داشتن در سطح دانشگاه و جامعه، دانستند، تغییرات صورت گرفته در سطح مدیران و مسئولان دانشگاه را در همین راستا، بدیهی و ضروری دانست و از همفکری و همکاری و تعامل همه گروه ها و سلایق فکری و سیاسی در جهت پیشبرد اهداف متعالی دانشگاه و نظام مقدس جمهوری اسلامی، استقبال نمود.

شایان ذکر است که در این جلسه،آقایان مهندس فیله کش، دکتر نصرآبادی، دکتر حمیدیان، دکتر حسینی، باقری سبزوار، سحرخیز، نیکفر و … حضور داشتند که به تناوب نکته نظرات خود را در این خصوص ابراز نمودند.