ديدار جانشين فرماندهي بسيج استان با رئيس دانشگاه

اعضاي شوراي مرکزي بسيج  دانشجويي دانشگاه به اتفاق جانشين فرماندهي بسيج استان، با رئيس دانشگاه ديدار کردند.

SONY DSC

دکتر عظيمي، جانشين فرماندهي بسيج استان خراسان رضوي طي اين ديدار، انتصاب دکتر حدادنيا را به سمت رياست دانشگاه تبريک گفته و ابراز اميدواري کرد که تعامل و همکاري مابين بسيج دانشجويي و مسئولان دانشگاه بيش از پيش گسترش يابد.

دکتر جواد حدانيا، رئيس دانشگاه نيز ضمن تشکر از قبول زحمت ايشان، فعاليت ها و عملکرد بسيج را به عنوان نيروي ارزشي و فرهنگي در دانشگاه ضروري ارزيابي کرد و از تلاش ها و زحمات بسيج دانشجويي در بسط و گسترش اخلاق و فرهنگ اسلامي در دانشگاه تقدير نمود.

SONY DSC