ديدار رئيس دانشگاه با رايزن فرهنگي سفارت اتريش

در سفر اخير رياست دانشگاه که به منظور ديدار با مسئولان ارشد وزارت متبوع و پيگيري مسائل مختلف دانشگاه از جمله رشد و توسعه کمي و کيفي آموزش و پژوهش و نيز رفع تنگناهاي مالي صورت گرفت، دکتر حدادنيا در نشستي که با اعضاي شوراي پژوهشگران و مشاوران مرکز امور ارتباطات بين المللي دانشگاه تهران داشت، با رايزن فرهنگي سفارت اتريش، خانم گابريله يوئن نيز ديدار و ضمن معرفي شهرستان سبزوار و دانشگاه حکيم سبزواري و توانمندي هاي آن، از وي جهت ديدار و بازديد از دانشگاه و گسترش همکاري هاي متقابل ميان دانشگاه حکيم سبزواري و مراکز علمي و پژوهشي اتريش، دعوت به عمل آوردند.

خانم يوئن نيز با ابراز خوشوقتي از ملاقات و گفتگوهاي مفيد و ارزنده في مابين، اظهار تمايل کرد که در اولين فرصت ممکن (احتمالاً در اوايل سال ۱۳۹۳) اين ديدار و بازديد صورت گرفته و ايشان از نزديک با توانايي ها و ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل دانشگاه، آشنا شوند.

111

 

شايان ذکر است که رياست دانشگاه با آقايان دکتر فريدون، مشاور و مدير کل دفتر وزارتي، دکتر اميد، معاون اداري و مالي، مهندس بهرامي، مدير کل بودجه، دکتر احمدي، معاون پژوهشي، دکتر سمنانيان، معاون وزير و مدير کل هيأت هاي امناي مرکزي و مهندس رخشاني مهر، مدير کل طرح هاي عمراني وزارت، به طور جداگانه جلسه برگزار و در خصوص مسائل مختلف از جمله گشايش اعتبارات مالي، رايزني هاي متعددي داشته اند که با تلاش چشمگير ايشان و به فضل الهي در آينده نزديک با تشکيل اولين جلسه هيأت امناي مستقل و همچنين دعوت از معاونان و مديران کل وزارت متبوع در رسته هاي مختلف، شاهد رشد و ارتقاي کمي و کيفي دانشگاه در تمامي ابعاد خواهيم بود.

* * * روابط عمومي دانشگاه به نيابت از مجموعه دانشگاهي دانشگاه حکيم سبزواري، تلاش هاي بي وقفه و شبانه روزي جناب آقاي دکتر حدادنيا و تمامي مسئولان و دلسوزان دانشگاه را که بي شائبه در راه ارتقا و اعتلاي نام دانشگاه حکيم سبزواري، تلاش وافر دارند، ستوده و به ايشان خداقوت عرض مي نمايد.