ديدار مديران و کارکنان دانشگاه فناوري هاي نوين با رياست دانشگاه

زمينه هاي گسترش همکاري هاي متقابل، با برگزاري جلسه اي ميان مسئولان دانشگاه فناوري هاي نوين سبزوار و رئيس دانشگاه حکيم سبزواري، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در اين جلسه که جمعي از مسئولان، مديران و کارکنان دانشگاه فناوري هاي نوين سبزوار در آن حضور داشتند، آقاي دکتر ابراهيمي، قائم مقام اين دانشگاه به نيابت از جمع، ضمن عرض تبريک انتصاب آقاي دکتر حدادنيا به سمت رياست دانشگاه حکيم سبزواري، ابراز اميدواري کرد که با حضور ايشان در سمت جديد، همکاري هاي في مابين بيش از پيش گسترش و توسعه يافته و دانشگاه جديد و نوپاي فناوري هاي نوين، بتواند از تجارب ارزنده ايشان و همچنين پتانسيل بالاي آموزشي و علمي-پژوهشي دانشگاه حکيم، بهره مند شده و نهايتاً شهرستان سبزوار و نيز منطقه از بسط و گسترش اين همکاري ها منتفع شوند.

SONY DSC

رئيس دانشگاه حکيم سبزواري نيز (که پيش از اين با تلاش بسيار و زحمات شبانه روزي و با تعامل و مساعدت و حمايت هاي ساير مسئولان شهرستان، مجوز راه اندازي دانشگاه فناوري هاي نوين را کسب نموده بود) ضمن عرض تشکر از اين حضور صميمانه، دانشگاه فناوري هاي نوين را به مثابه نهالي نوپا قلمداد نمود که نياز به حمايت و نگهداري بسيار داشته و در حقيقت براي به ثمر نشستن اين نهال، بايد مجموعه مسئولان و کارکنان آن از خودگذشتگي و ايثار وافر داشته باشند تا در آينده از ثمرات آن همگان بهره مند شوند.

دکتر جواد حدادنيا، همچنين با اشاره به ارزش و جايگاه کار و عمل خيرخواهانه در پيشگاه خداوند، افزود:

” اگر انجام هر کار را به خاطر ارزش و اعتباري که در انجام آن نهفته است و نه صرفاً به خاطر منافع و حصول نتيجه مادي، به اتمام برسانيم، علاوه بر احساس آرامش خاطر دروني و جايگاه ارزشمند آن در پيشگاه خداوند، منافع آن نيز پس از آن خود به خود حاصل مي شود و اين امر بايستي سرلوحه همه ي امورات و وظايف ما باشد.”

SONY DSC

شايان ذکر است که دکتر جواد حدادنيا، به عنوان عضو هيأت علمي دانشگاه حکيم سبزواري، پيش از اين در مرداد ماه گذشته، با تلاش هاي بسيار و زحمات بي شائبه، مجوز راه اندازي دانشگاه فناوري هاي نوين سبزوار را از وزارت علوم، کسب نموده است.