ديدار مسئولان بانک رفاه با رياست دانشگاه

در ديدار مسئولان بانک رفاه شهرستان با رئيس دانشگاه، زمينه هاي همکاري متقابل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

SONY DSC

آقايان چشمي، مدير امور شعب و توکلي، رئيس شعبه مرکزي بانک رفاه سبزوار ضمن عرض تبريک انتصاب دکتر حدادنيا به سمت رياست دانشگاه، آمادگي اين بانک را جهت همکاري هاي مالي و اعتباري و ارائه خدمات بانکي به دانشگاه حکيم سبزواري ، اعلام داشتند.

آقاي دکتر حدادنيا، رئيس دانشگاه نيز ضمن تشکر از ايشان، ابراز اميدواري کرد که در آينده زمينه هاي همکاري متقابل دانشگاه با بانک رفاه بيش از گذشته گسترش يافته و دو طرف در جهت توسعه منافع مشترک، گام بردارند.