دکتر دهقانی، رئیس پایگاه استنادی جهان اسلام و مرکز منطقه ای علم و فناوری در ادامه حضور خود در دانشگاه از امکانات و زیر ساخت های دانشگاه چهارشنبه ۱۸ آذرماه بازدید نمودند و برنامه های اجرایی و راهبردی دانشگاه را در حوزه علم و فناوری مورد بررسی قرار داد.

دکتردهقانی ضمن اشاره به پیشرفت دانشگاه در دوسال اخیر اذعان نمود:

“دانشگاه حکیم سبزواری با زیر ساخت های و برنامه های بسیار پیشروی که در دستور کار مسولان و اعضاء هیات علمی آن قرار گرفته است، آینده بسیار خوبی در عرصه ی علمی دارد.

 وی همت و پشتکار دانشگاه را مثال زدنی عنوان نمود و چشم انداز روشنی را برای این دانشگاه در بحث رتبه بندی ارایه نمود.

ایشان در ادامه به بازدید از دبیرخانه کنگره بین المللی سربداران پرداخت و ضمن قدردانی از دانشگاه در برگزاری این کنگره گفت:

“این کنگره موجب غنای علمی کشور در بحث تاریخ و تمدن اسلامی ایرانی شده است و اقدامات انجام شده دراین زمینه و مقالات رسیده به کنگره از کیفیت بالای علمی برخوردار است.”

دکتردهقانی در ادامه  رسماً حمایت پایگاه استنادی جهان اسلام را از این کنگره اعلام نمود.

ایشان در ادامه با شرکت در شورای پژوهشی دانشگاه به تفصیل وضعیت علمی و پژوهشی دانشگاه و جایگاه آن را در کشور و منطقه پرداخت.