دکتر ابوالقاسم امیراحمدی
amirahmadi1

ابوالقاسم اميراحمدي فروردين ماه ۱۳۴۴ در شهرستان زیبا و سرسبزجوین استان خراسان رضوي به دنيا آمد.ايشان تحصيلات ابتدايي تا مقطع متوسطه را در همان شهرستان سپري ودرسال ۱۳۶۴براي ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي جغرافيا وارد دانشگاه تربيت معلم زاهدان گرديد.وي در سال ۱۳۷۰براي اخذ درجه كارشناسي ارشد وارد دانشگاه تهران شد ودرسال ۱۳۷۳ فارغ التحصيل و به عنوان عضو هيات علمي گروه جغرافيا در دانشگاه حكيم سبزواري با درجه مربي مشغول به فعالیت گرديد.از مهر ماه ۱۳۸۰جهت ادامه تحصيل در مقطع دكتري وارد دانشگاه خوارزمي تهران شد ودر سال ۱۳۸۵ فارغ التحصيل وبا درجه استادياري مجددا مشغول به تدريس ودردیماه ۱۳۹۰ به مدت شش ماه جهت تکمیل وتبادل اطلاعات علمی (فرصت مطالعاتی )به دانشگاه سیدنی استرالیا اعزام گردید .وي در حداقل زمان ممكن (۵سال) توقف در مرتبه استادیاری به دليل فعاليتهاي اموزشي و پژوهشي (چاپ ۴۴ عنوان مقاله در مجلات علمی و پژوهشی ،تالیف دو عنوان کتاب دانشگاهی وراهنمایی و مشاوره ۷۵ عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری) به مرتبه دانشياري ارتقائ يافت ودر حال حاضر عضوهيات علمي دانشگاه وسرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار است.

 

۱- اطلاعات شخصی:

 

نام:  ابوالقاسم

نام خانوادگی: امیراحمدی

مرتبه علمی:‌ دانشیار

 

۲- سوابق تحصیلی:

 

 کارشناسی: دبیری جغرافیا دانشگاه تربیت معلم زاهدان.

 کارشناسی ارشد: جغرافیای طبیعی(گرایش هیدروژئومورفولوژی)- دانشگاه تهران .

عنوان پایان نامه(بررسی نقش پدیده های ژئومورفولوژی بر سیلاب حوضه آبخیز تکاب سبزوار)

 دکتری: جغرافیای طبیعی(گرایش ژئومورفولوژی )دانشگاه خوارزمی تهران.

عنوان رساله(بررسی نقش عناصر اقلیمی بر زمین لغزش دامنه های شمالی شاه جهان-مطالعه موردی حوضه اسطرخی)

 

۳- سوابق شغلی و مدیریتی:

 

کارشناس امور سیل و ابخیزداری دفتر مطالعات و ارزیابی ابخیزها- وزارت جهاد کشاوری- مهر ۱۳۷۰ لغا یت شهریور ۱۳۷۳٫

مربی گروه جغرافیای دانشگاه حکیم سبزواری- شهریور ۱۳۷۳ لغایت تیر ۱۳۸۵٫

مدیر گروه جغرافیای دانشگاه حکیم سبزواری- اذر ۱۳۷۳ لغایت اسفند ۱۳۷۹٫

رئیس مرکز سبزوار شناسی – خرداد ۱۳۷۹ لغایت…. ادامه دارد.

استادیار گروه جغرافیای دانشگاه حکیم سبزواری- تیر ۱۳۸۵ لغایت اردیبهشت ۱۳۹۰٫

رئیس کتابخانه مر کزی دانشگاه حکیم سبزواری – خرداد۱۳۸۵ لغایت مهر۱۳۸۸٫

رئیس مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی دانشگاه تربیت معلم سبزوار – مهر۱۳۸۸ لغایت دی۱۳۹۰٫

دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه حکیم سبزواری- اردیبهشت ۱۳۹۰ لغایت….. ادامه دارد.

مدیر گروه اقلیم و ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری- آذر۱۳۹۱لغایت اردیبهشت ۱۳۹۳٫

ریاست دانشکده جغرافیا وعلوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری اردیبهشت ۱۳۹۳ لغایت مهرماه ۱۳۹۳ ادامه دارد.

 

۴- عضویت در مجامع علمی واجرایی:

 

عضو گروه مشارکت برنامه  پنج ساله دوم معاونت ترویج و مشارکتهای مردمی وزارت جهاد- آذر ۱۳۷۱ .

عضو کمیته اجرایی همایش ملی بهره برداری بهینه از اراضی – وزارت جهاد – خرداد ۱۳۷۲٫

عضو گروه مشاورین شورای شهر سبزوار- دوره اول و دوم.

دبیر کمیته علمی همایش سبزوار و توانمندیهای توسعه- فروردین ۱۳۷۵ .

دبیر کمیته علمی همایش بررسی راهبردهای علمی و عملی تقسیم استان خراسان- دانشگاه حکیم سبزواری- اسفند ۱۳۷۶ .

عضو انجمن ژئومورفولوژی ایران- اسفند ۱۳۸۳ لغایت…ادامه دارد.

عضو شورای اموزش وپرورش شهرستان سبزوار  به مدت دو دوره – اسفند ۱۳۸۴ لغایت اسفند ۱۳۸۸٫

عضو شورای تحقیق و تکنولوژی استان خراسان رضوی – اسفند۱۳۸۶ لغایت …ادامه دارد.

عضو شورای تخصصی گرایش اقلیم و ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری- آبان ۱۳۸۷ لغایت…ادامه دارد.

عضو شورای تحقیقات کاربردی دانشگاه حکیم سبزواری- بهمن ۱۳۸۷ لغایت …ادامه دارد.

مدیر مسئول مجله مطالعات مناطق خشک- دانشگاه حکیم سبزواری – شهریور۱۳۸۹لغایت اردیبهشت ۱۳۹۱

عضو هیات تحریریه مجله مطالعات مناطق خشک- دانشگاه حکیم سبزواری – شهریور۱۳۸۹لغایت…ادامه دارد.

دبیر دومین همایش ملی شهر سالم – دانشگاه حکیم سبزواری- اردیبهشت ۱۳۹۰٫

نماینده دانشگاه حکیم سبزواری در مرکز نوآوران و همکاریهای علمی شهید فهمیده شهرستان سبزوار – خرداد۱۳۹۱لغایت…ادامه دارد.

عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی- دانشگاه حکیم سبزواری- شهریور ۱۳۹۱ لغایت…ادامه دارد.

سردبیر مجله ژئومورفولوژی کاربردی ایران- دانشگاه حکیم سبزواری- اردیبهشت ۱۳۹۲ لغایت…ادامه دارد.

 

۵- داوری مجلات علمی:

 

مجله ژئومورفولوژی کاربردی ایران- دانشگاه حکیم سبزواری.

مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک- دانشگاه حکیم سبزواری.

مجله جغرافیا و توسعه- دانشگاه سیستان و بلوچستان.

مجله توسعه ناحیه ای- دانشگاه فردوسی مشهد .

مجله مخاطرات محیطی – دانشگاه فردوسی مشهد.

مجله علوم جغرافیایی- دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد.

مجله پژوهش های طبیعی- دانشگاه تهران.

 

۶- زمینه ها و علائق تحقیقاتی

 

ژئومورفولوژی ومخاطرات محیطی

اقلیم و مخاطرات محیطی

زمین لغزش

ژئوتوریسم

کواترنر شناسی

تکتونیک

 

۷- دروس تدریس شده:

 

دوره دکتری: – ژئومورفولوژی کواترنر ایران- ژئومورفولوژی و مدیریت مناطق خشک و بیابانی- ژئومورفولوژی شهری- روش شناسی تحلیلی در ژئومورفولوژی.

دوره کارشناسی ارشد:– محیط های کواترنر و ارزیابی زیست محیطی- واحدهای ژئومورفولوژی ایران با تاکید برتوانهای محیطی- خاک و منابع ارضی- مخاطرات زمینی و مدیریت محیط.- روش تحقیق در ژئومورفولوژی.

دوره کارشناسی: نقشه خوانی- روش تحقیق- ژئومورفولوژی ایران- ژئومورفولوژی مناطق خشک ایران- ژئومورفولوژی شهری- تکنیک ترسیم نقشه های ژئومورفولوژی- جغرافیای کواترنر- کاربرد جغرافیای طبیعی دربرنامه ریزی شهری.

 

۸- دوره های دانش افزایی:

 

کارگاه آموزشی مهارتهای تدریس، (۱۳۷۹)، موسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

کارگاه آموزشی ARC-GIS، (۱۳۸۲)، جهاد دانشگاهی، دانشگاه خوارزمی،  تهران.

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار اتوکد، (۱۳۸۳) ، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

کارگاه آموزشی آشنایی با شبکه های اینترنتی و بانک های اطلاعاتی، (۱۳۸۶)، موسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

کارگاه آموزشی آماده سازی و چاپ مقالات درژورنال های اکادمیک جهان، (۱۳۸۶)، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

کارگاه آموزشی روش تحقیق، (۱۳۸۶)، موسسه بین المللی آموزش بزرگسالان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

کارگاه آموزشی مهارت های تدوین و انتشار مقاله های علمی و پژوهشی به زبان انگلیسی، (۱۳۸۷)،پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران،  وزارت علوم ،  تحقیقات و فناوری ،تهران.

کارگاه آموزشی End note، (۱۳۸۹) ، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

کارگاه آموزشی آشنایی با معادلات ساختاری SEM-  نحوه کاربرد نرم افزار لیزرل، (۱۳۹۱)، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

کارگاه آموزشی بررسی توان رسوب زایی و فرسایش حوضه های آبخیز کواترنری با استفاده از دستگاه شبیه ساز، (۱۳۹۲)،انجمن کواترنری ایران ،تهران.

 

۹- افتخارات علمی:

 

کسب طرح پژوهشی برتر سال ، (۱۳۸۸)، طرح پژوهشی مطالعات جامع کاهش آلودگی آب شهر سبزوار، جشنواره پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی،  استانداری خراسان رضوی،  مشهد.

پژوهشگر برتر سال ، (۱۳۸۹)، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ،  دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

پژوهشگر برتر سال ، (۱۳۹۰)، مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی ،  دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

پژوهشگر برتر سال ، (۱۳۹۱)، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ،  دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

کسب لوح تقدیر ، (۱۳۹۱)، طرح پژوهشی نقش عوارض ژئومورفولوژی در امنیت دفاعی مرزهای شرقی کشور،  نمایشگاه صنایع دفاعی،  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،  تهران.

 

۱۰- مقالات علمی چاپ شده :

 

۱- امیراحمدی، ابوالقاسم؛ صادقی، سید حمیدرضا، (۱۳۷۱)، نقش آبخیزداری در حفظ محیط زیست طبیعی، مجله جهاد، شماره۱۵۴، صص۲۷-۲۴٫

۲- امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۷۱)، قرق روشی مناسب جهت اصلاح مراتع وجلوگیری از تخریب آن، مجله صالحین روستا، شماره ۸۷، صص۲۷-۲۲٫

۳- امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۷۱)، اصلاح مراتع از طریق ذخیره آب نزولات آسمانی در زمین، مجله صالحین روستا، شماره ۸۸، صص۲۶-  ۲۲٫

۴- امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۷۱)، عوامل ایجاد سیل و راههای کنترل آن، مجله صالحین روستا، شماره ۸۹، صص۳۳- ۲۸٫

۵- امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۷۲)، استان سیستان و بلوچستان در محاصره کویر، مجله صالحین روستا، شماره ۹۳، صص۳۱- ۲۸٫

۶- امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۷۳)، روشهای مبارزه با فرسایش آبی، مجله جهاد روستا، سال پانزدهم، مهر و ابان ،صص۲۹ -۲۶٫

۷- امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۷۳)، فرسایش خاک، مجله جهاد روستا، شماره ۳۱۹، صص۱۴- ۱۲٫

۸ – امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۷۶)، نقش پدیده های ژئومورفولوژی بر سیلاب حوضه آبخیز تکاب سبزوار، مجله پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری، سال اول، شماره دوم، صص۸۴-۷۳٫

۹- جوکارسرهنگی، عیسی؛ امیراحمدی، ابوالقاسم؛ سلملیان، حسین، (۱۳۷۶)، پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه صفارود با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، سال سوم، شماره نهم، صص۹۲-۷۹٫

۱۰- ولایتی، سعدالله؛ امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۸۴)، کسری مخزن دشت سبزوار- راه حل هاو پیشنهادات، مجله سرزمین، سال دوم، شماره ۸، صص۳۶-۲۸٫

۱۱- علیجانی، بهلول؛ قهرودی، منیژه؛ امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۸۶)، پهنه بندی خطر زمین لغزش در دامنه های شمالی شاه جهان با استفاده از GIS، مجله تحقیقات جغرافیایی، سال بیست و دوم، شماره هشتادوچهار، صص۱۳۲-۱۱۷٫

۱۲- جوکار سرهنگی، عیسی؛ امیراحمدی، ابوالقاسم؛ نیکزاد، اسحاق، (۱۳۸۸)، مدل سازی براورد سیلاب حوضه های آبی دامنه های شمالی البرز مرکزی با استفاده از ویژگیهای ژئومورفولوژی کمی و مورفومتری و بکار گیری سیستم اطلاعات جغرافیایی، مجله جغرافیا و برنامه ریزی، سال چهاردهم، شماره بیست و نهم، صص۱۶۲-۱۴۱٫

۱۳- امیراحمدی، ابوالقاسم؛ شیران، مهناز، (۱۳۸۸)، کاربرد مدل HEC-HMSدر تحلیل حساسیت متغیرهای ژئومورفولوژی موثر بر سیلاب دشت کرون، مجله جغرافیا و توسعه، سال هفتم، شماره شانزدهم، صص۱۷۳-۱۵۳٫

۱۴- امیراحمدی، ابوالقاسم؛ ابراهیمی، مجید، (۱۳۸۹)، بررسی خطر وقوع سیلاب با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در حوضه آبخیز شهری سبزوار، مجله علوم جغرافیایی، سال سوم، شماره نهم و دهم، صص۳۱-۱۱٫

۱۵- امیراحمدی، ابوالقاسم؛ عباس نیا، محسن، (۱۳۸۹)، ناحیه بندی آب وهوایی استان اصفهان با استفاده از روش های نوین آماری، مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال اول، شماره اول، صص۶۸-۵۳٫

۱۶- امیراحمدی، ابوالقاسم؛ کرامتی، صغری؛ احمدی، طیبه، (۱۳۸۹)، ریزپهنه بندی سیلاب در محدوده شهر نیشابور در راستای توسعه شهری، مجله پژوهش وبرنامه ریزی شهری، سال دوم، شماره هفتم، صص۱۱۰-۹۱٫

۱۷- امیراحمدی، ابوالقاسم؛ کامرانی دلیر، حمید؛ صادقی، محسن، (۱۳۸۹) ، ریزپهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در حوضه چلاو آمل ، فصلنامه انجمن جغرافیایی ایران،سال هشتم، شماره بیست و هفتم،صص۲۰۲-۱۷۹٫

۱۸- امیراحمدی، ابوالقاسم؛ ثقفی، مهدی؛ ربیعی، مریم، (۱۳۹۰)، تحلیل و طبقه بندی چند متغیره برای مدل سازی متغیرهای موثر بر شکل هندسی مخروطه افکنه های دامنه های شمالی باقران بیرجند، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال  بیست ودوم، شماره چهل و چهار، صص۹۰-۷۳٫

۱۹- ادب، حامد؛ عتباتی، آزاده؛ امیراحمدی، ابوالقاسم؛ اسماعیلی، رضا، (۱۳۹۰)، پایش زمانی دمای سطح دریا و کلروفیل a با استفاده از تحلیل تصاویر دورسنجی در دریای خز ، مجله بیولوژی دریا، سال دوم، شماره هشتم، صص۱۲-۳٫

۲۰- امیراحمدی، ابوالقاسم؛ مقصودی، اکبر؛ احمدی، طیبه، (۱۳۹۰)، بررسی آثار یخچالی کواترنروتاثیرآن برعدم شکل گیری مدنیت و سکونت گاههای مهم شهری در دشت آسپاس،  مجله پژوهش وبرنامه ریزی شهری،سال دوم، شماره هفتم، صص۸۰-۶۱٫

۲۱- امیراحمدی، ابوالقاسم؛ آبباریکی، زکیه؛ ابراهیمی، مجید، (۱۳۹۰)، ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت داورزن به روش دراستیک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال دوم، شماره ششم ، صص۶۶-۵۱٫

۲۲- امیراحمدی، ابوالقاسم؛ بهنیا فر، ابوالفضل؛ ابراهیمی، مجید، (۱۳۹۱)، ریزپهنه بندی خطر سیلاب در محدوده شهر سبزوار در راستای توسعه پایدار شهری، فصلنامه آمایش محیط، سال پنجم، شماره شانزدهم، صص۳۲-۱۷٫

۲۳- امیراحمدی، ابوالقاسم؛ جمعه دیزاوندی، فاطمه، (۱۳۹۱)، بررسی شبکه های هیدروگرافی دامنه شمالی شاه جهان به لحاظ انطباق و عدم انطباق با استفاده از GIS، فصلنامه تحقیقات، سال بیست و هفتم، شماره صدوهفت، صص۲۰۰-۱۸۱٫

۲۴- انتظاری، علیرضا؛ امیراحمدی، ابوالقاسم؛ عرفانی، عاطفه، ؛ برزویی، اکرم، (۱۳۹۱)، ارزیابی پتانسیل انرژی بادوامکان سنجی احداث نیروگاه بادی در  سبزوار، مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال سوم، شماره نهم و دهم، صص۴۶-۳۳٫

۲۵- بلالی، مریم؛ معین فرد، محمدرضا؛ حامدی نیا، محمدرضا؛ امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۹۱)، بررسی ظرفیت گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی، مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال سوم، شماره نهم و دهم، صص۱۰۰-۸۷٫

۲۶- امیراحمدی، ابوالقاسم؛ مظفری، حسن، (۱۳۹۱)، تحلیل پهنه های مناسب توسعه اکوتوریسم در استان زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال بیست و هفتم، شماره ۱۰۶، صص۱۵۰-۱۳۵٫

۲۷- امیراحمدی، ابوالقاسم ؛ معتمدی راد، محمد، پورهاشمی، سیما ؛ قرائی، هادی؛ آبباریکی، زکیه، (۱۳۹۱)، تعیین پتانسیل های اکوتوریسم کویر مزینان  با استفاده از مدلSWOT، مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال دوم، شماره هشتم ، صص۷۵-۵۵٫

۲۸- بلالی، مریم؛ معین فرد، محمدرضا؛ حامدی نیا، محمدرضا؛ امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۹۱)، بررسی دیدگاه مدیران وکارشناسان در مورد توسعه صنعت گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی، مجله مدیریت ورزشی، سال چهارم، شماره سیزدهم، صص۲۰۲-۱۸۵٫

۲۹- امیراحمدی،  ابوالقاسم؛ ابراهیمی، مجید؛ زنگنه اسدی، محمد علی؛ اکبری، الهه، (۱۳۹۲)، بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت نیشابور با استفاده از روش دراستیک در محیطGIS، فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره ششم، تابستان، صص۵۶-۳۷٫

۳۰- امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۹۲)، آثار یخچالی ده بالای شیرکوه یزد و نقش آن در توسعه اکوتوریسم، فصلنامه رشد جغرافیا، بهار، شماره ۱۰۲، صص۴۴-۴۱٫

۳۱- ثنایی مبین؛ زنگنه اسدی، محمد علی؛ امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۹۲)، بررسی قابلیت های محیطی حوضه های آبی دامنه  جنوبی توچال برای تبدیل به ژئوپارک، فصلنامه جغرافیا و آمایش محیطی، شماره نهم، زمستان، صص۱۱۰-۹۷٫

۳۲- امیراحمدی،  ابوالقاسم؛ معالی اهری، نسیم؛ احمدی، طیبه، (۱۳۹۲)، تعیین مناطق فرونشست احتمالی دشت اردبیل با استفاده از GIS، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، شماره چهل و ششم، زمستان، صص۲۳-۱٫

۳۳- اکبری،  الهه ؛ ابراهیمی، مجید؛امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۹۲)، تهیه نقشه کاربری اراضی شهر سبزوار با استفاده از روشهای حداکثر احتمال و شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه، فصلنامه امایش محیط، شماره بیست وسوم، زمستان، صص۱۴۹-۱۲۷٫

۳۴- امیراحمدی، ابوالقاسم ؛ ابراهیمی، مجید؛معینی، علیرضا،ثابت تیموری، مژگان،  (۱۳۹۲)، راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری دریاچه بزنگان ،دو فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره سوم، بهاروتابستان ۱۳۹۲، صص۱-۲۳٫

۳۵- امیراحمدی، ابوالقاسم ؛ زنگنه اسدی، محمدعلی؛بلوچی، نیاز،کوهستانیان، محبوبه ؛الهی، سارا (۱۳۹۲)، ارزیابی پتانسیل های ژئوتوریسم دامنه های جنوبی مکران(جنوب بلوچستان) ،دو فصلنامه اندیشه جغرافیایی، شماره چهاردهم، پاییز ۱۳۹۲، صص۱۱۹-۱۳۶٫

۳۶- باعقیده، محمد؛ امیراحمدی، ابوالقاسم ؛ارجی، عیسی،خواجوی،جمال؛ (۱۳۹۲)،بررسی پدیده یخبندان وارتباط ان با عملکردگردو وبادام در استان کرمانشاه ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی مناطق خشک، شماره چهاردهم،زمستان ۱۳۹۲، صص۵۱-۶۹٫

۳۷- امیراحمدی، ابوالقاسم؛ ابباریکی زکیه ؛ (۱۳۹۳)،ریز پهنه بندی خطر زلزله شهر سبزوار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ، مجله جغرافيا و توسعه، شماره سی وپنجم،تابستان ۱۳۹۳، صص۱۳۳-۱۵۳٫

 

۱۱- مقالات علمی پذیرفته شده برای چاپ:

 
 1. بررسی رفتار آبی رودخانه اوجان در شبکه ژئونرونتیک رودخانه کُر، فصل‌نامه جغرافیا و توسعه.
 2. کاربرد شاخص‌های ارزیابی تکتونیک فعال در برآورد وضعیت تکتونیکی در حوضه آبخیز حبله‌رود، مجله جغرافیا و توسعه.
 3. بررسی ناپایداری ژئومورفولوژیک دامنه ای به روش انبالاکان در حوضه کلات-فصلنامه تحقیقات جغرافیایی
 4. پهنه بندی حساسیت زمین لغزش با استفاده از روش احتمالی وزن واقعه (تئوری بیزین) در حوضه بار نیشابور-جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی
 5. ارزیابی شاخص های تکتونیک فعال درمرز ساختار جنوبی البرز(حوضه های حبله رود-ایوانکی و جاجرود)-زمین پویا
 6. مدل سازی و براورد حجم پهنه های زمین لغزش بر پایه مساحت مطالعه موردی حوضه بقیع نیشابور-مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
 7. اننخاب بهترین مدل پهنه بندی زمین لغزش با لستفاده از GIS(مطالعه موردی حوضه بقیع)-فصلنامه مناطق خشک سبزوار
 8. بررسی تاثیر گسل کمایستان بر شبکه زهکشی ومخروطه افکنه ها با استفاده از شاخص های ژئومورفولوژیکی در دامنه شمالی ارتفاعات جغتای -مجله امایش جغرافیایی فضا
 9. تکتونیک فعال وارتباط ان با حجم مخروطه افکنه ها(مطالعه موردی پنج حوضه ابخیز در شمال شرق ایران) – فصلنامه تحقیقات جغرافیایی
 10. بررسي ارتباط پوشش گياهي با دمای سطح زمين و آلبدو در دوره گرم سال با استفاده از داده های موديس در شمال ايران– پژوهش های جغرافیای طبیعی
 

۱۲- مقالات ارائه شده در مجامع علمی:

 

۱-     امیراحمدی،‌ ابوالقاسم، (۱۳۷۵)، بررسی فشار جمعیت بر منابع آب و خاک دشت جوین سبزوار (دهستان بالا جوین)، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل جمعیتی خراسان، دانشگاه حکیم سبزواری، صص ۷۱ ـ ۶۱٫

۲-     امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۷۷)، حفظ آب و خاک وتوسعه کشاورزی با رعایت اصول صحیح آبخیزداری در حوضه‌های آبخیز شهرستان سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری، صص ۳۴ ـ ۲۵٫

۳-     بلالی،‌ مریم؛ ‌معین‌فرد، محمدرضا؛ حامدی‌نیا، محمدرضا؛ امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۸۹)، بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد توسعه صنعت گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی، همایش ملی مدیریت تربیت‌بدنی، قائم‌شهر.

۴-     امیراحمدی، ابوالقاسم؛ کرامتی، صغری، (۱۳۸۹)، ریزپهنه‌بندی خطر سیلاب در محدوده شهر نیشابور در راستای توسعه شهری، اولین سمینار ملی کاربرد GIS ، تهران.

۵-     امیراحمدی، ابوالقاسم؛ انتظاری، علیرضا؛ باعقیده، محمد، (۱۳۸۹)، بررسی بارش‌های ایام شیشه و ارتباط آن با الگوهای سینوپتیکی جو در شمال شرق ایران، همایش ملی جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران.

۶-        امیراحمدی، ابوالقاسم‌؛‌ علی‌آبادی، فاطمه، (۱۳۸۹)، بررسی دلایل نشست زمین در شهر سبزوار با تأکید بر قنوات و ارائه راه‌حل‌های آن، دومین همایش ملی شهر سالم، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

۷-     بهرامی، شهرام؛ امیراحمدی، ابوالقاسم؛ بهرامی، کاظم، (۱۳۸۹)، نقش تکتونیک و ژئومورفولوژی در تغذیه و محل برونزد آب‌های زیرزمینی حوضه قلعه‌شاهین، پنجمین همایش ملی زمین‌شناسی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران.

۸-     امیراحمدی، ابوالقاسم، زارعی، زهره، (۱۳۸۹)، بررسی نقش سازندهای آهکی ارتفاعات جغتای در تأمین آب آینده‌ی شهر سبزوار، دومین همایش ملی شهر سالم، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

۹-     باعقیده، محمد؛ امیراحمدی، ابوالقاسم؛ برغمدی، اکرم، (۱۳۸۹)، بررسی و ارزیابی شاخص‌های زیست اقلیمی مؤثر بر آسایش انسان (مطالعه موردی شهر سبزوار)، دومین همایش ملی شهر سالم، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

۱۰-    امیراحمدی، ابواالقاسم؛ پورهاشمی، سیما، (۱۳۹۰)، پهنه‌بندی اقلیمی استان اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرفیای GIS، دومین همایش ژئومتیک اشراق، مؤسسه آموزش عالی اشراق، بجنورد.

۱۱- امیراحمدی، ابوالقاسم؛قدرتی ، طیبه ،(۱۳۹۰)، نقش عوامل ژئومورفولوژی کمی(مورفومتری)برتشدید سیلاب حوضه جونقان)، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران.

۱۲- امیراحمدی، ابوالقاسم؛ ابراهیمی، مجید؛ نژاد‌سلیمانی، حمید، (۱۳۹۰)، راهبردهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: روستای حصار)، اولین همایش جغرافیا و برنامه‌ریزی توسعه روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.

۱۳-    امیراحمدی،‌ ابوالقاسم؛ ابراهیمی، مجید؛ زنگنه‌اسدی، محمدعلی؛ اکبری، الهه، (۱۳۹۲)، تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری دریاچه بزنگان با استفاده از مدل SWOT، دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت‌گردی ایران زمین، همدان.

۱۴-    ابراهیمی، مجید؛ زنگنه‌اسدی، محمدعلی؛ اکبری، الهه؛ امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۹۲)، برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری روستایی با استفاده از SWOT (مطالعه موردی: روستای حصار)، دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت‌گردی ایران زمین، همدان.

۱۵-    امیراحمدی، ابوالقاسم، جهانفر، علی، (۱۳۹۲)، ارزیابی عوامل مؤثر بر وقوع لغزش با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره MCDM(مطالعه موردی حوضه آبریز زمکان در استان کرمانشاه)، دومین کنفرانس بین‌المللی مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی، تهران.

۱۶-    امیراحمدی، ابوالقاسم؛ تقوی‌مقدم، ابراهیم؛ معتمدی راد، محمد؛ پورهاشمی، سیما، (۱۳۹۲)، ارزیابی خطر زمین لغزش در حوضه بار نیشابور با استفاده از AHP، دومین کنفرانس بین‌المللی مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی،‌ تهران.

۱۷-    امیراحمدی، ابوالقاسم؛ محمد‌نیا، ملیحه؛ الهی، اعظم، (۱۳۹۲)، پهنه‌بندی مخاطره زمین لغزش در حوضه اسفیدان بجنورد، همایش جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، دانشگاه خوارزمی، تهران.

۱۸-    امیراحمدی، ابوالقاسم؛ محمدنیا، ملیحه، (۱۳۹۲)، ارزیابی پتانسیل‌ها و محدودیت‌های اقلیمی در توسعه گردشگری جزیره کیش و قشم، دومین همایش ملی حفاظت و برنامه‌ریزی محیط‌زیست، دانشگاه فنی حرفه‌ای شهید مفتح همدان،همدان.

۱۹-    امیراحمدی، ابوالقاسم؛ محمدنیا، ملیحه، (۱۳۹۲)، بررسی رابطه دمای خاک با متغیرهای هواشناسی در شرق استان کرمانشاه، سی ودومین گردهمایی ونخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی،تهران و رشت.

۲۰-    امیراحمدی، ابوالقاسم، جهانفر، علی، پارسیانی، کاظم، (۱۳۹۲)، قابلیت مدلANPدرپهنه بندی خطرسیل(مطالعه موردی:حوضه اسلام اباد غرب)، پنجمین کنفرانس مدیریت منابع اب ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

۲۱- امیراحمدی، ابوالقاسم، پورهاشمی، سیما، گلشنی، نگار، نژادسلیمانی، حمید، (۱۳۹۲)، تحلیل حساسیت متغیرهای ژئومورفولوژی موثر بر سیلاب با استفاده از مدل HEC-HMS(مطالعه موردی :زرچشمه هونجان، دومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا.
۲۲- امیراحمدی، ابوالقاسم، پورهاشمی، سیما،زاهده ،(۱۳۹۳)، پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش های اماری دو متغیره در محیط GIS، همایش علوم جغرافیای ایران، دانشگاه تهران.تهران.

۲۳-    Amir Ahmadi, A; Jahnrar, A, Adab, H, (2013), Flood hazard zoration Bg AHP method in East tslam-Abad Basin of Iran, International Conference on Envlronmental Suence And Tec Hnology, coppadoca, tarkey.

۲۴-    Adab, A, AmirAhmadi; A. sattar Ardabili; F, Kbazaei, A, (2011). Analysis of Remotely sensed Imeges of mortlhly sea surface tempehature variability in the Caspian sea using singular spectruns Analysis, Asia paific in the 21 century: meetiyg the challenge of global, kuala lumpur, malaysia.

 

۱۳- طرح های پژوهشی خاتمه یافته:

 
 1. امیراحمدی،‌ ابوالقاسم؛ کرمی، مختار، (۱۳۷۰)، طرح ساماندهی نظام توزیع خدمات دهستان بالاجوین سبزوار،وزارت جهاد سازندگی، تهران.
 2. امیراحمدی،‌ ابوالقاسم ، (۱۳۷۰)، طرح آبخوانداری دشت داورزن(گزارش هواشناسی)،ایستگاه تحقیقات جهاد سازندگی سبزوار، مشهد.
 3. امیراحمدی،‌ ابوالقاسم ، (۱۳۷۱)، پروژه آبخیزداری حوضه تکاب سبزوار(گزارش هواشناسی) ،مهندسین مشاور ساز آب شرق، مشهد.
 4. ٫امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۷۶)، تهیه و ساخت ماکت توپوگرافی شهرستان سبزوار در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰، فرمانداری سبزوار ، سبزوار.
 5. امیراحمدی،‌ ابوالقاسم؛ ولایتی، سعدالله؛ اسدی زنگنه، محمدعلی، (۱۳۷۸)، بررسی علل افت آب‌های زیرزمینی دشت جوین و راه‌حل‌های کاهش آن، معاونت پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.
 6. امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۷۸)، طرح تهیه و ساخت ماکت توپوگرافی حوضه کالشور سبزوار در مقیاس  ، معاونت پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.
 7. امیراحمدی، ابوالقاسم، کراچی، هادی، (۱۳۷۸)، تشکیل هر باریوم گیاهان صنعتی ـ دارویی جنوب سبزوار، (گزارش هواشناسی)،  معاونت پژوهشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.
 8. امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۷۹)، طرح تهیه و ساخت ماکت توپوگرافی شهرستان قاین در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰، فرمانداری قاین ، قاین.
 9. امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۷۹)، طرح تهیه و ساخت ماکت توپوگرافی شهرستان اسفراین در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰، فرمانداری اسفراین ، اسفراین.
 10. امیراحمدی،‌ ابوالقاسم ، ولایتی، سعدالله، (۱۳۷۹)، طرح آبخوانداری دشت سبزوار(گزارش هواشناسی)،طرح مشترک دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه حکیم سبزواری، مشهد.
 11. امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۷۹)، طرح هادی روستای فراشیان جوین، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی، مشهد.
 12. امیراحمدی، ابوالقاسم؛ عنابستانی، علی اکبر وهمکاران، (۱۳۸۷)، مطالعات جامع کاهش آلودگی آب شهر سبزوار ، سازمان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی.مشهد.
 13. امیراحمدی، ابوالقاسم؛ قدرتی، طیبه، (۱۳۸۸)، عوامل تشدیدکننده سیلاب در حوضه آبخیز رودخانه جونقان با استفاده از GIS و مدل‌های مفهومی، سازمان آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری،‌ شهرکرد.
 14. امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۸۸)، طرح تهیه نقشه راهنمای شهر سبزوار با استفاده از GIS‌، مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری،‌ سبزوار.
 15. امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۸۸)، تهیه‌ی فایل نقشه‌های توپوگرافی رقومی شده با مقیاس ۲۵۰۰۰/۱ کل شهرستان سبزوار با استفاده GIS، مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.
 16. امیراحمدی، ابوالقاسم؛ اسدی زنگنه، محمدعلی؛ آبباریکی‌، زکیه، (۱۳۸۹)، تهیه اطلس نقشه‌های ژئومورفولوژی شهرستان سبزوار با مقیاس ۰۰۰/۵۰/۱ ، مرکز پژوهشی جغرافیای و اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری.
 17. امیراحمدی، ابوالقاسم ، (۱۳۸۹)، بررسی سازندهای آهکی ارتفاعات جغتای در تأمین آب اینده شهرستان سبزوار ، مرکز پژوهشی جغرافیای و اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.
 18. امیراحمدی، ابوالقاسم؛ آبباریکی، زکیه؛ جوادیان، حمید، (۱۳۹۰)، ریزپهنه‌بندی خطر زلزله در شهر سبزوار در محیط GIS،  مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.
 19. امیراحمدی، ابوالقاسم، (۱۳۹۰)، ریزپهنه‌بندی خطر سیلاب های شهری نیشابور در محیط GIS،  مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.
 20. امیراحمدی، ابوالقاسم؛ ابراهیمی، مجید؛ آبباریکی، زکیه؛ جوادیان، حمید، (۱۳۹۰)، پهنه‌بندی آسیب‌پذیری آبخوان داورزن سبزوار به روش دراستیک در محیط GIS، مرکز پژوهشی جغرافیای و اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.
 21. امیراحمدی،‌ ابوالقاسم، (۱۳۹۰)، ریزپهنه‌بندی سیلاب‌های شهر سبزوار با استفاده از GIS در راستای توسعه پایدار شهری، مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.
 22. امیراحمدی،‌ ابوالقاسم، (۱۳۹۰)، پهنه‌بندی عواض ژئومورفولوژیکی مؤثر بر اکوتوریسم کویر مزینان سبزوار با استفاده از GIS ، مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.
 23. امیراحمدی، ابوالقاسم؛ زنگنه اسدی، محمدعلی؛ ابراهیمی، مجید؛ آبباریکی، زکیه؛ جوادیان، حمید،(۱۳۹۱)، نقش عوارض ژئومورفولوژی در امنیت مرزهای شرقی کشور، دفتر نظارت و ارزیابی پژوهش و فناوری، وزات علوم، تحقیقات و فناوری، تهران.
 

۱۴- کتاب (تالیف یا ترجمه):

 
 1. ژئومورفولوژی اقلیمی و دینامیک ایران(تالیف)
 2. ژئومورفولوژی اقلیمی با تاکید بر ایران(تالیف)
 

۱۵- عناوین پایان‌نامه‌ها و دانشجویان تحت راهنمایی (دکتری و ارشد):

 
 1. طیبی، فریال، (۱۳۸۴) ، تحلیل توان سیل‌خیزی با تأکید بر ویژگی‌های مورفولوژیک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری،‌ ۳۰۱ صفحه.
 2. مقصودی، اکبر، (۱۳۸۴)، تحولات ژئومورفولوژیکی دشت آسپاس در کواترنر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۸۸ صفحه.
 3. سلملیان، حسین، (۱۳۸۵)، بررسی عوامل مؤثر بر زمین لغزش‌های حوضه صفارود شهرستان رامسر با استفاده از GIS ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۷۵ صفحه.
 4. کدخدا، محمدحسین، (۱۳۸۵)، ارزیابی تنگناها و پتانسیل‌های محیطی مؤثر بر توسعه فیزیکی شهر بیرجند، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۲۱۶ صفحه.
 5. فرزین‌کیا، ربابه، (۱۳۸۶)، مطالعه اشکال تراکمی حاصله از فرسایش بادی در منطقه کلاته‌میرعلی سبزوار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۹۵ صفحه.
 6. زارعیان، سمیرا، (۱۳۸۶)، بررسی عوامل مؤثر بر وقوع زمین لغزش و اثرات آن در حوضه بار شهرستان نیشابور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۴۲ صفحه.
 7. شیران، مهناز، (۱۳۸۶)، نقش روندیابی سیل در تحلیل حساسیت برخی متغیرهای ژئومورفولوژی مؤثر بر سیلاب حوضه کرون با مدل HEC-HMS ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۷۲ صفحه.
 8. صادقی، محسن، (۱۳۸۶)، پهنه‌بندی خطر زمین لغزش حوضه چلاو با روش تحلیل سلسله مراتبی AHP، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری،‌ ۱۵۸ صفحه.
 9. فرزین‌کیا، ربابه، (۱۳۸۶)، مطالعه اشکال تراکمی‌ حاصل از فرسایش باد در منطقه کلاته میرعلی سبزوار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۹۵ صفحه.
 10. الهی، اعظم، (۱۳۸۶)، میزان تأثیر عوامل انسانی در وقوع زمین لغزش اسفیدان با استفاده از روش AHP ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،‌دانشگاه حکیم سبزواری، ۹۶ صفحه.
 11. نیکزاد، اسحاق، (۱۳۸۶)، بررسی نقش عوامل فیزیوگرافیک بر روی دبی‌های حداکثر لحظه‌ای در زیرحوضه‌های دامنه‌های شمالی البر مرکزی با استفاده از GIS ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۹۸ صفحه.
 12. بای، الهام، (۱۳۸۶)، پهنه‌بندی زمین لغزش حوضه قورچای رامیان با استفاده از AHP ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۲۹ صفحه.
 13. آبسالان، عصمت، (۱۳۸۷)، بررسی محدودیت‌ها و پتانسیل‌های عواض ژئومورفولوژی در استقرار صنایع دشت جوین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۵۴ صفحه.
 14. جباری، نرگس، (۱۳۸۷)، ارزیابی تنگناها و پتانسیل‌های ژئومورفولوژیکی مؤثر در توسعه فیزیکی شهر درگز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۴۸ صفحه.
 15. سعادتی‌فر، رضا، (۱۳۸۷)، بررسی نقش پدیده‌های ژئومورفولوژی حوضه اندراب نیشابور در فعالیت‌های اقتصادی منطقه، پایا‌ن‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۶۳ صفحه.
 16. جهانفر، علی، (۱۳۸۷)، کاربرد مدل AHP در پهنه‌بندی سیل (مطالعه موردی حوضه اسلام‌آباد غرب)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۰۷ صفحه.
 17. کروجی، حسین، (۱۳۸۷)،  بررسی نقش عوارض ژئومورفولوژی در تغذیه مخزن آب زیرزمینی دشت روداب سبزوار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۱۷ صفحه.
 18. گنجی‌نیا، ملیحه، (۱۳۸۷)، شناسایی اشکال فرسایش آبی با استفاده از تصاویر ماهواره‌‌ای در محیط GIS ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۲۹ صفحه.
 19. میرجلیلی، اعظم، (۱۳۸۷)، بررسی توانمندی‌های ژئومورفولوژی حوضه ده‌بالا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۶۱ صفحه.
 20. صالحی، طاهره، (۱۳۸۷)، تهیه نقشه ژئومورفولوژی دشت جوین با استفاده از GIS و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۰۴ صفحه.
 21. قدرتی، طیبه، (۱۳۸۷)، نقش عوامل ژئومورفولوژی بر تشدید سیلاب حوضه آبخیز رودخانه جونقان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۹۶ صفحه.
 22. جمعه دیزاوندی، فاطمه، (۱۳۸۷)، بررسی شبکه‌های هیدروگرافی دامنه شمالی شاه‌جهان به لحاظ انطباق و عدم انطباق، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری،‌ ۱۶۱ صفحه.
 23. علی‌آبادی، فاطمه، (۱۳۸۷)، بررسی دلایل نشست زمین در سبزوار و ارائه راه‌کارهای حل آن، پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۷۷ صفحه.
 24. مکارم، حمید، (۱۳۸۸)، پهنه‌بندی خطر سیلاب در حوضه آبخیز زرقان سبزوار با استفاده از GIS ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۰۰ صفحه.
 25. زارعی، زهره، (۱۳۸۹)، بررسی نقش سازند‌های آهکی ارتفاعات جغتای در تأمین آب آینده شهرستان سبزوار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ‌۱۳۹ صفحه.
 26. شربتی، نرجس، (۱۳۸۹)، بررسی عوارض ژئومورفولوژی مؤثر بر کیفیت آب‌های سطحی دشت سبزوار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۰۵ صفحه.
 27. کرامتی، صغری، (۱۳۸۹)، ریزپهنه‌بندی خطر سیلاب در محدوده شهر نیشابور در راستای توسعه شهری،  پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۲۳ صفحه.
 28. ۲۸٫  مجید‌زاده، جرل، (۱۳۸۹)، بررسی ژئومورفولوژیکی محل دفن زباله‌های شهری استان گلستان و تأثیر آن بر کیفیت آب و خاک با استفاده از GIS، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۹۶ صفحه.
 29. مظفری، حسن، (۱۳۸۹)، تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم در استان زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۹۸ صفحه.
 30. ربیعی، مریم، (۱۳۸۹)، بررسی نقش مخروطه‌افکنه‌‌های دامنه‌های شمالی ارتفاعات باقران در منابع آب زیرزمینی دشت بیرجند، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۱۹ صفحه.
 31. معالی اهری،‌ نسیم، (۱۳۸۹)، بررسی نقش برداشت آب‌های زیرزمینی در فرودشتی (سوبیسدانی) احتمالی آینده دشت اردبیل با استفاده از GIS ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،‌ دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۲۰ صفحه.
 32. موسوی، لیلاسادات، (۱۳۹۰)، بررسی نقش تکتونیک فعال در مخروطه‌افکنه‌های دامنه‌های جنوبی البرز (مطالعه موردی: جاجرود تا حبله‌رود)، پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۸ صفحه.
 33. مونسیان، قاسم، (۱۳۹۰)، بررسی تأثیرات تکتونیکی گسل‌ کمایستان بر شبکه آبها و مخروطه‌افکنه‌ها با استفاده از شاخص‌های ژئوموفیک در دامنه‌های شمالی ارتفاعات جغتای، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۰۶ صفحه.
 34. گلشنی، نگار، (۱۳۹۰)، نقش روندیابی سیل در تحلیل حساسیت برخی متغیرهای ژئومورفولوژی بر سیلاب حوضه زرچشمه هونجان با معرفی مدل HEC-HMS ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری،  ۱۷۹ صفحه.
 35. یوسفیان، مرتضی، (۱۳۹۰)، بررسی واحدهای ژئومورفولوژی و ارتباط آن با منابع آب زیرزمینی دشت سرخس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۸۴ صفحه.
 36. ابراهیمی، مجید، (۱۳۹۰)، ریزپهنه‌بندی سیلاب‌های شهر سبزوار با استفاده از GIS در راستای توسعه پایدار شهری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ۱۳۷ صفحه.
 37. قرائی، هادی، (۱۳۹۰)، پهنه‌بندی عوارض ژئومورفولوژیکی مؤثر بر اکوتوریسم کویر مزینان سبزوار با استفاده از GIS ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۷۹ صفحه.
 38. بلوچی، نیاز، (۱۳۹۰)، ارزیابی پتانسیل‌ها و محدودیت‌های ژئوتوریسم دامنه‌های جنوبی مکران (جنوب بلوچستان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۱۵ صفحه.
 39. رضایی، سمیرا، (۱۳۹۱)، کاربرد عوامل ژئومورفیک در مکان‌یابی دفن زباله‌های شهری (مطالعه موردی اسلام‌آباد غرب)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۹۰ صفحه.
 40. تمسکنی، رامش، (۱۳۹۱)، بررسی تأثیر عوامل ژئومورفولوژی ناپایدار (لغزش) بر سکونت‌گاه‌های شهری گرگان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ‌۱۰۴ صفحه.
 41. پورهاشمی، سیما، (۱۳۹۲)، پهنه‌بندی و برآورد حجم زمین لغزش با روش‌های تجربی موجود و ارائه مدل جدید (مطالعه موردی حوضه بقیع)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۴۰ صفحه.
 42. قزلجه، بهاره، (۱۳۹۲)، تعیین مرز قلمرو فرسایش مجاور یخچالی و شناسایی پتانسیل‌های ژئومورفولوژیکی متأثر از آن در حوضه آبریز گرگانرود، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۸۰ صفحه.
 43. محقق‌نژاد، فرشته، (۱۳۹۲)، ارزیابی تأثیر زمین لغزش در میزان رسوب‌دهی حوضه (مطالعه موردی حوضه فاروب رومان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۶۲ صفحه.
 44. محمد نیا ، ملیحه، (۱۳۹۳)، ارزیابی مخاطره ژئومورفولوژیکی زمین لغزش در مسیر طرقبه دررود با استفاده از GIS پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۵۲ صفحه.
 45. الهی،سارا، (۱۳۹۳)، پهنه بندی توان ژئوتوریسمی دامنه های شمالی بینالود جهت تبدیل به زئوپارک)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۴۱ صفحه.
 

۱۶- عناوین پایان‌نامه‌ها و دانشجویان تحت مشاوره (دکتری و ارشد):

 
 1. مهری، فاطمه، (۱۳۸۳)، ارزیابی تنگناها و پتانسیل‌های محیطی مؤثر بر توسعه فیزیکی شهر سبزوار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۲۹۱ صفحه.
 2. ناصری، محمد، (۱۳۸۴)، بررسی توان‌ها و تنگناهای اکوتوریسم شهرستان اسفراین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۵۸ صفحه.
 3. مطلوبی، طاهره، (۱۳۸۴)، بررسی منابع آب و خاک دشت سبزوار در راستای توسعه پایدار با تأکید بر نقش فرایندهای ژئومورفولوژی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۲۴۸ صفحه.
 4. هراتی، روح الله  ، (۱۳۸۵)، مطاله شدت هوازدگی انواع سنگ‌ ساختمان‌های شهر مشهد و تعیین مقاوم‌ترین سنگ برای نمای ساختمانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۵ صفحه.
 5. سهمی حصاری، مریم ، (۱۳۸۵)، بررسی تطبیقی ژئومورفولوژی مخروطه‌افکنه‌های عنبران و شاندیز و نقش آن در تأمین آب شهر مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۰ صفحه.
 6. قرنجیک، امان‌ محمد، (۱۳۸۶)، تحولات ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز گرگان‌رود در کواترنر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۷ صفحه.
 7. گل‌محمد‌زاده، بهاءالدین، (۱۳۸۷)، هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز خیاوچای، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۰۴ صفحه.
 8. بختی فریمانی، راضیه، (۱۳۸۷)، مطالعه تطبیقی ژئوموفولوژیکی بخش‌های جنوبی سبزوار  ( داورزن، ششتمد، روداب)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۴۶ صفحه
 9. هوشمند گستج، کاظم، (۱۳۸۷)، نقش عوارض ژئومورفولوژیکی حوضه کال چهل شهرستان فردوس در تغذیه آبخانه دشت فردوس (با تأکید بر بحران آب)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۰۹ صفحه.
 10. سیدی مرغکی، بتول، (۱۳۸۸)، نقش لیتولوژی در تولید سیلاب حوضه آبخیز ششتمد سبزوار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۴۵ صفحه.
 11. برغمدی، اکرم، (۱۳۸۹)، بررسی و ارزیابی شاخص‌های اقلیمی مؤثر بر آسایش انسان (مطالعه موردی شهر سبزوار)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۶۹ صفحه.
 12. رونده، حسین، (۱۳۸۹)،‌ بررسی تهدیدات و تنگناهای مورفولوژیکی مؤثر بر توسعه روستایی یدک شهرستان قوچان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۲۷ صفحه.
 13. شبیری، حمیده، (۱۳۸۹)، ریزپهنه‌بندی خطر فرسایش بادی در شهر سبزوار و راه‌کارهای مقابله با آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۹۸ صفحه.‌
 14. حصاری، غنچه‌گل، (۱۳۸۹)، بررسی سیل خیزی حوضه اسفیدان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۰۱ صفحه.
 15. احتشامی، سکینه، (۱۳۸۹)، مدیریت سیلاب در حوضه‌های آبخیز شهری سبزوار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۶۵ صفحه.
 16. ایزانلو، محمدجواد، (۱۳۸۹)، بررسی تهدیدات و تنگناهای مورفولوژیکی مؤثر در توسعه توریسم روستاهای حوضه آبخیز اسفیدان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۱۱ صفحه.
 17. خالقی، شهناز، (۱۳۸۹)، نقش سازندهای آهکی آلاداغ و سالوک در تغذیه آبخوان دشت بجنورد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۹۸ صفحه.
 18. غلامپور، مهری، (۱۳۸۹)، امکان‌سنجی مناطق مستعد کشت زیره در شمال شرق ایران (خراسان بزرگ)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۹۲ صفحه.
 19. بلالی، مریم، (۱۳۸۹)، بررسی پتانسیل‌های گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۵۴ صفحه.
 20. ابراهیمی،‌ مسلم، (۱۳۹۰)، نقش عواض ژئومورفولوژی در دفاع و پدافند غیرعامل با تأکید برشمال شرق خراسان رضوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۲۴ صفحه.
 21. امیراحمدی، حجت‌ا…، (۱۳۹۰)، بررسی پتانسیل‌های موجود در آثار تاریخی و مذهبی شهرستان سبزوار بر جذب توریسم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، ۱۰۶ صفحه.
 22. ظفرصداقت، سوسن، (۱۳۹۰)، بررسی و ارزیابی شاخص‌های زیست اقلیمی مؤثر بر آسایش انسان (مطالعه موردی شهر بیرجند، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۵۱ صفحه.
 23. عبدی، مریم، (۱۳۹۰)،‌ بررسی پتانسیل فرونشت زمین بر اثر افت آب‌های زیرزمینی در دشت نیریز با استفاده از GIS ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۹۸ صفحه.
 24. فرجام‌ فریمان، رضا، (۱۳۹۰)، بررسی عوارض ژئومورفولوژی حوضه آبریز الیاتو و تأثیر آن بر فرسایش منطقه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۰ صفحه.
 25. ثنایی، نرگس، (۱۳۹۰)، بررسی قابلیت‌های ژئوتوریسم در حوضه‌های آبی دامنه جنوبی توچال، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۴۳ صفحه.
 26. فعله‌گری، طاهره، (۱۳۹۰)، بررسی و ارزیابی اثرات خشکسالی‌های اخیر بر آب‌های زیرزمینی دشت ورامین با استفاده از شاخص SPI، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۰۱ صفحه.
 27. میرشفیعی، سیده سمیه، (۱۳۹۰)، بررسی نقش اشکال و لندفرم‌های ژئومورفولوژی در تراکم و نوع پوشش گیاهی با استفاده از GIS در حوضه پهنه‌گلا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۴۳ صفحه.
 28. کاویان، فرزانه، (۱۳۹۰)، بررسی نقش برنامه‌ریزی کاربری اراضی در بهبود تاب‌آوری جوامع شهری در برابر زمین‌لرزه (نمونه موردی: شهر سبزوار)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۹۱ صفحه.
 29. ضیغمی، بهاره، (۱۳۹۱)،  مقایسه دبی حداکثر و رسوب معلق در زیر حوضه‌های رودخانه اترک با استفاده از تکنیک‌های ژئومورفولوژی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۸۲ صفحه.
 30. هوشمند، نجمه، (۱۳۹۱)، ارزیابی نقش تکتونیک فعال بر مخروطه‌افکنه‌های دامنه‌ی جنوبی ارتفاعات کوهسرخ (مطالعه موردی:‌رود معجن، کال عسکر و کلاته نجارزاده)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۷۲ صفحه.
 31. خواجوی، جمال، (۱۳۹۱)، بررسی پدیده یخبندان و ارتباط آن با عملکرد محصولات باغی استان کرمانشاه (گردو و بادام)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۸۵ صفحه.
 32. پورهاشمی، زاهده، (۱۳۹۲)، مکان‌یابی مناطق بهینه توسعه فیزیکی شهر سبزواربر مبنای شاخص های طبیعی،‌ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ۱۶۶ صفحه.