دکتر جواد حدادنیا، دبیر کنگره سربداران در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه کنگره بین المللی سربداران ضمن خوش آمد گویی به میهمانان و حاضرین عنوان کرد:
“نهضت سربداران قیام دلاور زنان و دلاور مردانی که دربرابر ستم و بیدادگری ایستادند و با مرام آزادگی و آزادمنشی و ظلم ستیزی، پهلوانی و دلاوری درخت سرو تنومندی را کاشته و آبیاری کرده و آزادگی و ستم ستیزی را به نسل های پس از خود به گونه ای منتقل کردند که سده ها بعد با قیام دلاور زنان و دلاور مردان با همان مرام آزادگی، شیعه گرایی، استقلال خواهی و مردم سالاری دینی در بهمن ۵۷ به ثمر نشست. به همین منظور ما بر آنیم با برگزاری این کنگره پیام آزادگی و ظلم ستیزی سربداران  را به آیندگان منتقل کند.”
دبیر کنگره سربداران در ادامه گفت:
“اکنون در شهرستان سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دانشگاهی بزرگ، جامع و معتبر در مسیر توسعه در علم و پویایی وبا اندیشه های متعالی هر چه استواتر گام برمی دارد و به پیش می رود تا این کنگره با تمام قوا پیام خودش را به آیندگان منتقل کند.”
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری ضمن اشاره به رایزنی های صورت گرفته و تصویب روز ملی سربداران در شورای فرهنگ عمومی استان گفت:
“با توجه به رایزنی های انجام گرفته در رابطه با ثبت روز ملی سربداران در تقویم ملی کشور خواستار همکاری های لازم در این رابطه هستیم”
وی در ادامه به ارائه گزارشی از روند اجرایی کنگره برای حضار پرداخت و گفت:
“افتتاحیه دبیرخانه این کنگره در تیرماه ۹۳ توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته به نشست های متعدد شورای سیاستگذاری، ستاد اجرایی و کمیته داوری این همایش، تعداد مقالات رسیده به دبیرخانه را دویست و پنجاه مقاله عنوان کرد و گفت: این تعداد مقاله رکورد بسیار خوبی برای یک همایش علمی می باشد.”
در انتهای سخنان خود ضمن خوش آمد گویی به مهمانان خارجی با زبان انگلیسی به میهمانان خارجی همایش نیز خوش آمد گفت.

در همین رابطه و پس از پایان افتتاحیه کنگره سربداران  دکتر علی جنتی در پاسخ به سوالی در رابطه با ثبت روز ملی سربداران در تقویم کشور گفت:

“نامگذاری روزی به نام سربداران در سالنامه رسمی کشور ابتدا باید در شورای فرهنگ عمومی شهرستان، استان و کشور تصویب و به شورای انقلاب فرهنگی ارسال شود تا ببینیم شورای فرهنگ عمومی چه اقدامی را برای ثبت این روز در سالنامه انجام می دهد.”
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن اشاره به نقش مهم سربداران در تاریخ ایران گفت:

“مهمترین اقدامی که در نشان دادن ابعاد مهم این قیام در ایران صورت گرفته ساخت سریال سربداران بود که توانست از هر اثری هنری تاثیر بیشتری داشته باشد.با این وجود  باید تلاش بیشتری برای نشان دادن ابعاد مهم این قیام صورت گیرد، امروز در دوره ای قرار داریم که دشمن در حال نشر تفکر سلفیگری و وهابیگری در جهان است، لذا اشاعه فرهنگ حاکم بر نهضت سربداران می تواند در ترویج فرهنگ تشیع نقش مهمی در جهان داشته باشد.”