دکتر حدادنيا: به نيت حمايت از دانش آموزان و فرزندان اين مرز و بوم، دست يکايک معلمان و دبيران دلسوز شهرستان را صميمانه مي فشاريم.

مقارن با هفته گراميداشت دولت، اولين نشست صميمي تعامل و هم انديشي حوزه دانشگاه و آموزش و پرورش با حضور معاون آموزشي اداره آموزش و پرورش سبزوار و جمعي از پيشکسوتان عرصه تعليم و تربيت، مديران و معاونين آموزشي آموزشگاه هاي سبزوار به ميزباني دانشگاه حکيم سبزواري برگزار شد.

در اين جلسه راهکارهاي تعامل بيشتر دانشگاه و آموزش و پرورش و نيز بررسي ابعاد مختلف برگزاري اولين همايش بزرگ معرفي رشته هاي دانشگاهي مورد نقد و تبادل نظر قرار گرفت.

.

                                                                   SONY DSC     SONY DSC

.

دکتر جواد حدادنيا در ابتدا ضمن عرض خيرمقدم، به ارائه گزارشي از وضعيت آموزش عالي و نمودار توزيع و پراکندگي دانشجو و رشته هاي تحصيلي در استان پرداخت و با اشاره به برخي ناهمگني ها در اين خصوص، ارتباط مستمر و مداوم حوزه دانشگاه و آموزش و پرورش را به عنوان راهکاري اساسي در اصلاح الگوي نظري و عملي آموزش و دانش آموختگي و تداوم آن از مقاطع اوليه تحصيلي تا مقاطع عالي تر تحصيلات تکميلي برشمرد.

رئيس دانشگاه حکيم سبزواري، استعداديابي، پرورش و جذب نخبگان علمي در شهرستان را الگويي عملي براي شناسائي و کمک به تقويت بنيه علمي شهرستان و نهايتاً، منتفع شدن منطقه از برکات آن دانست و با اشاره به آمادگي دانشگاه حکيم سبزواري جهت هر گونه کمک و ارائه تسهيلات به آموزش و پرورش در همين راستا، افزود:

” صادقانه در راستاي حمايت از دانش آموزان و فرزندان اين مرز و بوم، دست يکايک همکاران و دلسوزان عرصه تعليم و تربيت نسل آينده ساز ايران اسلامي را در شهرستان به گرمي مي فشاريم و اميدواريم اين تعامل و هم انديشي استمرار داشته باشد.”

.

                                                                    SONY DSC     SONY DSC

.

معاون آموزشي اداره آموزش و پرورش سبزوار نيز ضمن تقدير از برگزاري اين جلسه، انجام آن را از آرزوهاي ديرينه مسئولان آموزش و پرورش برشمرد و ابراز اميدواري کرد که اکنون و پس از سال ها انتظار با همکاري دو حوزه دانشگاه و آموزش و پرورش بتوان مشکلات موجود در اين خصوص را مرتفع و براي آينده سازان اين مرز و بوم برنامه ريزي مدون و مستدلي ارائه کرد.

آقاي خاتم پور همچنين مشکلات فرا رو از جمله کمبود اعتبارات را از موانع اصلي در برنامه ريزي جذب و پرورش نخبگان علمي شهرستان دانست ولي با تمامي اين سختي ها اذعان داشت که آموزش و پرورش اين رسالت خطير و مهم خود را با تمام نوان پيگيري و اجرا خواهد نمود.

.

                                             SONY DSC     SONY DSC     SONY DSC

.

در اين جلسه همچنين تعدادي از پيشکسوتان و مديران آموزشگاه هاي سبزوار به ارائه نکته نظرات بسيار ارزنده و راهبردي خود در باب تعامل بيشتر دانشگاه و آموزش و پرورش پرداختند و ابراز اميدواري کردند که ماحصل و خروجي برگزاري اين هم انديشي، نکته عطفي براي تقويت پايه ها و بنيان هاي علمي و آموزشي شهرستان و منطقه باشد.