دکتر حدادنیا: در بعضی حوزه ها از متوسط کشوری بالاتریم و در برخی دیگر، نیاز به تلاش بیشتر است.

رئیس دانشگاه در جمع خبرنگاران و نمایندگان رسانه های سراسری و بومی- محلی، ضمن ارائه گزارشی از رتبه و جایگاه دانشگاه از لحاظ علمی، پژوهشی، فرهنگی و اعتبارات مالی، رسیدن به نقطه مطلوب را با تلاش مضاعف و همکاری تمامی مسئولان، اعضای هیأت علمی، کارکنان و نیز دانشجویان به عنوان بخش اصلی این حرکت، لازم و ضروری دانست.

دکتر حدادنیا با اشاره به گذشت ۲۶ سال از تأسیس دانشگاه، حوزه آموزش را از لحاظ کمی مناسب دانست ولی در بخش تولید علم و نیز توسعه تحصیلات تکمیلی به عنوان شاخصی کیفی از رشد و توسعه، وضعیت دانشگاه را تقریبا نامناسب توصیف کرد.

دکتر حدادنیا درصد رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی را در دانشگاه های همطراز از لحاظ قدمت و رتبه، ۳۰ درصد عنوان کرد که این عدد در دانشگاه حکیم به ۱۲ الی ۱۳ درصد می رسد و این گواهی است که باید تلاش بیشتر و مضاعف جهت جبران عقب ماندگی ها داشته باشیم.

رئیس دانشگاه وضعیت پژوهشی دانشگاه را در حال حاضر نامطلوب عنوان کرد و با بیان اینکه با یستی به ازاء هر عضو هیأت علمی، حداقل یک تولید علمی و کار پژوهشی داشته باشیم، افزود:

” در صورتی که بتوان به ازاء هر عضو هیأت علمی، بیش از یک تولید علمی داشته باشیم، آنگاه در جایگاه دانشگاه های میانه قرار خواهیم گرفت، این در حالی است که این عدد در دانشگاه حکیم در حال حاضر ۴ دهم یا نزدیک ۵ دهم است که رقمی پایین محسوب می گردد و در شأن دانشگاهی بزرگ همچون دانشگاه حکیم نیست.”

در حوزه فناوری نیز ایشان وضعیت دانشگاه را از متوسط کشوری پایین تر دانست و در جهت تبیین موضوع با اشاره به جایگاه دانشگاه های سطح بالای کشور، افزود:

” یکی از شاخص های فناوری، میزان ارتباط اساتید و پژوهشگران ما با دنیای خارج و حوزه صنعت و جامعه است که تعداد پروژه ها، قراردادها و طرح های در حال اجرا را بر تعداد اعضای هیأت علمی تقسیم نموده و شاخص کیفی حاصل می شود که این مورد نیز در دانشگاه حکیم جای کار و تلاش بسیار بیشتری داشته و بایستی پس از تولید دانش بتوان آنرا کاربردی و عملیاتی کرد تا عموم مردم از ثمرات آن بهره مند گردند.”

رئیس دانشگاه، سرانه و بودجه پژوهشی که در اختیار دانشگاه قرار می گیرد را نیز بسیار پایین و حتی زیر یک درصد عنوان کرد که با این بودجه اندک عملا امکان پژوهش و رشد و توسعه آن نیست و این مشکل دانشگاه را به سمت آموزشی بودن صرف سوق خواهد داد به نحوی که از سایر وظایف اصلی خود فاصله خواهد گرفت.

دکتر جواد حدادنیا، رشد و توسعه عمرانی دانشگاه را تاکنون مناسب دانست و با اشاره به وجود ۱۰۰ هزار متر مربع فضاهای آموزشی ، کمک آموزشی و رفاهی، بیان داشت:

“از عدد اعلام شده حدود ۲۷ هزار متر مربع، فضاها و پروژه هایی است که به دلیل عدم وجود اعتبارات کافی، توسعه و تکمیل آنها با مشکل مواجه شده است، که امیدواریم در سال جاری با اختصاص بودجه مناسب، امکان تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها نیز فراهم گردد.”

رئیس دانشگاه، در حوزه امور فرهنگی، دانشگاه را جزو پیشروترین دانشگاه ها و پیشتاز در سطح کشور و دارای رتبه ها و عناوین مختلف دانست و ضمن اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری سال جاری به نام اقتصاد و فرهنگ، تلاش مسئولان دانشگاه را معطوف به اجرایی و عملیاتی کردن این فعالیت های فرهنگی به نحوی که اثرگذاری آن بر مجموعه دانشگاه و منطقه نمایان باشد، دانست.

دکتر حدادنیا، تولید ثروت و درآمد در دانشگاه را با توجه به کمبود اعتبارات جاری دولتی، یکی از مهمترین دغدغه های مسئولین دانست و با اشاره به میزان درآمدی که برخی دانشگاه های طراز اول کشور از محل تولیدات علمی و انجام پروژه های مشترک خود با بخش صنعت و جامعه، حاصل می کنند-که این رقم در حدود ۵۰ درصد اعتبارات آن دانشگاه هاست- این رقم را در دانشگاه حکیم متأسفانه بسیار پایین دانست و ابراز امیدواری کرد که این شاخص نیز با تلاش بیشتر و ورود اعضای هیأت علمی دانشگاه به این مبحث، بهبود یابد.

وی همچنین با اشاره به برخی رشته های تحصیلی دانشگاه از جمله معماری، تربیت بدنی و مهندسی پزشکی، که در منطقه دارای شاخص برتر هستند، تلاش مسئولان را در ارتقای سایر رشته های تحصیلی متناسب با امکانات و توان موجود دانست.

واگذاری دبیرخانه نظارت بر طرح های عمرانی منطقه ۸ کشور(شامل ۲۷ دانشگاه منطقه شمالشرق کشور)به دانشگاه حکیم سبزواری و همچنین امکانات مطلوب رفاهی برای دانشجویان را، از دیگر توفیقات حاصل شده دانشگاه بود که رئیس دانشگاه به آن اشاره نمود.