دکتر حدادنيا: کانون هاي فرهنگي دانشجويان بايستي کارآفرين و درآمدزا باشند.

  در تداوم سلسله نشست هاي  دوره اي و ديدار اقشار مختلف دانشجويان با رياست دانشگاه، روز دوشنبه ۱۹ اسفند ماه، دفتر رياست ميزبان دبيران کانون هاي فرهنگي دانشگاه بود که طي جلسه اي صميمانه، ضمن گفتگو و تبادل نظر در باب مسائل مختلف با آقاي دکتر حدادنيا، از نکته نظرات و ارائه راه کارهاي کاربردي و مفيد ايشان، بهره مند شدند.

DSC05630(FILEminimizer)

دکتر جواد حدادنیا، رئيس دانشگاه در ابتداي جلسه، ضمن تقدیر و تشکر از فعاليت هاي کانون ها‌ي فرهنگي، اظهار داشت:

” کانون هاي فرهنگي دانشگاه، بایستی درانجام فعاليت هاي خود بهترین برنامه ها را ارائه دهند، برنامه هايي با ساختار وزين، با وقار و درسطح دانشگاه به صورتی که نیاز به نظارت کمیته بازبینی نباشد، نبايد مسائلي رخ  دهد که در شأن دانشگاه و دانشجو نیست، در کليه برنامه ها و فعاليت هاي متنوع اجرايي، صرفا دانشگاه و جايگاه آن مد نظر باشد نه فرد یا کانونی خاص، پس بايد با هم همگام شویم و مسیر رشد وشکوفایی را طی کنیم، درکنارهم و با هم باشیم نه مقابل هم.”

ايشان همچنين با اشاره به تنگناهاي مالي دانشگاه و کمبود اعتبارات اختصاصي، افزود:

” مسأله دیگر بودجه است، کانون ها و همچنين انجمن ها، باید محل درآمدزایی باشند، یعنی مديريت درآمد داشته باشند نه مديريت هزينه. فعاليت شرکت هاي دانش بنیان در دانشگاه در حد صفر است که بایستی آن را رونق دهیم  و در اين مسير مهم، کانون ها و انجمن ها نقشي اساسي داشته و خود بايستي محل کارآفریني باشند، همانند کانون هاي نجوم  و انجمن موسیقی و تإتر که فعاليت آنها بايد به صورتي باشد که درخواست همکاري و اجرا از بیرون از دانشگاه داشته باشند، پس بايد همه ارکان دانشگاه اعم از مسئولين، کارکنان، اساتيد و خصوصا دانشجويان همگام شویم تا دانشگاه  مسير رشد و توسعه را سريعتر بپيمايد و شاهد ارتقاي آن از ابعاد مختلف باشيم و دانشجويان افتخارکنند که دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری هستند.”

DSC05624(FILEminimizer)

دبیران کانون هاي فرهنگي نيز ضمن ارائه نکته نظرات خود، ابراز اميدواري کردند که اين تعامل دوجانبه ميان مسئولان و دانشجويان مستحکم تر از گذشته شده و بتوانند برنامه ریزی یکساله داشته و گزارش  عملکرد خود را به صورت  دوره اي، تحویل رياست محترم دانشگاه دهند.