دکتر حدادنیا: کانون های فرهنگی دانشجویان بایستی کارآفرین و درآمدزا باشند.

  در تداوم سلسله نشست های  دوره ای و دیدار اقشار مختلف دانشجویان با ریاست دانشگاه، روز دوشنبه ۱۹ اسفند ماه، دفتر ریاست میزبان دبیران کانون های فرهنگی دانشگاه بود که طی جلسه ای صمیمانه، ضمن گفتگو و تبادل نظر در باب مسائل مختلف با آقای دکتر حدادنیا، از نکته نظرات و ارائه راه کارهای کاربردی و مفید ایشان، بهره مند شدند.

DSC05630(FILEminimizer)

دکتر جواد حدادنیا، رئیس دانشگاه در ابتدای جلسه، ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های کانون ها‌ی فرهنگی، اظهار داشت:

” کانون های فرهنگی دانشگاه، بایستی درانجام فعالیت های خود بهترین برنامه ها را ارائه دهند، برنامه هایی با ساختار وزین، با وقار و درسطح دانشگاه به صورتی که نیاز به نظارت کمیته بازبینی نباشد، نباید مسائلی رخ  دهد که در شأن دانشگاه و دانشجو نیست، در کلیه برنامه ها و فعالیت های متنوع اجرایی، صرفا دانشگاه و جایگاه آن مد نظر باشد نه فرد یا کانونی خاص، پس باید با هم همگام شویم و مسیر رشد وشکوفایی را طی کنیم، درکنارهم و با هم باشیم نه مقابل هم.”

ایشان همچنین با اشاره به تنگناهای مالی دانشگاه و کمبود اعتبارات اختصاصی، افزود:

” مسأله دیگر بودجه است، کانون ها و همچنین انجمن ها، باید محل درآمدزایی باشند، یعنی مدیریت درآمد داشته باشند نه مدیریت هزینه. فعالیت شرکت های دانش بنیان در دانشگاه در حد صفر است که بایستی آن را رونق دهیم  و در این مسیر مهم، کانون ها و انجمن ها نقشی اساسی داشته و خود بایستی محل کارآفرینی باشند، همانند کانون های نجوم  و انجمن موسیقی و تإتر که فعالیت آنها باید به صورتی باشد که درخواست همکاری و اجرا از بیرون از دانشگاه داشته باشند، پس باید همه ارکان دانشگاه اعم از مسئولین، کارکنان، اساتید و خصوصا دانشجویان همگام شویم تا دانشگاه  مسیر رشد و توسعه را سریعتر بپیماید و شاهد ارتقای آن از ابعاد مختلف باشیم و دانشجویان افتخارکنند که دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری هستند.”

DSC05624(FILEminimizer)

دبیران کانون های فرهنگی نیز ضمن ارائه نکته نظرات خود، ابراز امیدواری کردند که این تعامل دوجانبه میان مسئولان و دانشجویان مستحکم تر از گذشته شده و بتوانند برنامه ریزی یکساله داشته و گزارش  عملکرد خود را به صورت  دوره ای، تحویل ریاست محترم دانشگاه دهند.