دکتر حدادنیا: افزایش بهره‌وری در گرو تغییر نگرش از سمت منافع شخصی به سوی منافع عمومی دانشگاه است

ریاست دانشگاه صبح روز چهارشنبه اول بهمن ماه ضمن بازدید سرزده از حوزه جدید معاونت فرهنگی و اجتماعی، تغییر نگرش تمامی اعضای خانواده بزرگ دانشگاه را از سمت و سوی منافع شخصی به طرف بهبود عملکرد و منافع عمومی دانشگاه، ضامن رشد و توسعه سازمان و تقویت کارایی افراد دانست.

دکتر حدادنیا که از بدو شروع به کار خود در آذر ماه ۱۳۹۲، اختصاص فضاها و اماکن اداری و ستادی دانشگاه را با توجه به افزایش راندمان کاری و سهولت دسترسی دانشجویان به مسئولان، همواره مد نظر داشته است، ضمن بازدید از بخش جدید معاونت فرهنگی و اجتماعی، ابراز امیدواری کرد که تغییرات حاصله در کنار ایجاد تسهیلات مناسب و رضایتمندی همکاران، ضمن افزایش بهره وری، در سرعت بخشیدن به انجام امور اداری دانشجویان نیز مثمر ثمر واقع شود.

شایان ذکر است که از مهر ماه سال جاری، حوزه های معاونت دانشجویی، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاونت فرهنگی و اجتماعی در همین راستا از سازمان مرکزی دانشگاه منفک و دارای ساختمان و حوزه مستقل گردیده اند.