دکتر رضا خسروبیگی

 khosrobeighi1

 

 

۱ـاطلاعات شخصي:

نام: رضا

نام خانوادگي: خسروبیگی

مرتبه علمي:‌ استادیار

نام و نشاني محل كار: سبزوار- توحید شهر- پردیس دانشگاه حكيم سبزواري- دانشكده جغرافيا و علوم محيطي-گروه جغرافیای انسانی

پست الكترونيك : r.khosrobeigi@shu.ac.ir

 

۲- سوابق تحصيلي:

كارشناسي:جغرافیای انسانی، گرایش شهری و روستایی، دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، فردوسی مشهد

عنوان پایان نامه: سطح بندی پایداری سکونتگاه های روستایی

دكتري:جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، فردوسی مشهد

عنوان رساله: بررسی و تحلیلی عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی

 

۳- سوابق شغلي و مديريتي:

– كارشناس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، ۱۳۹۱

 

۴- عضويت در مجامع علمي واجرايي:

– عضو كميته اجرايي همايش جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۰

 

۵- داوري مجلات علمي:

– مجله مطالعات جغرافيايي مناطق خشك- دانشگاه حكيم سبزواري.

– پژوهش و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

– برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

 

۶- زمينه ها و علائق تحقيقاتي

– اقتصاد روستایی

 

۷- دروس تدريس شده:

دوره كارشناسي: شهرنشيني و دگرگوني در نواحي روستايي، توسعه پايدار روستايي، روابط متقابل شهر و روستا، جايگاه روستا در مطالعات و برنامه ريزي منطقه اي، روش تحقیق در مطالعات روستایی، كارگاه برنامه ريزي روستايي، برنامه ريزي روستايي در نواحي مرزي و ويژه، مبانی جغرافیای روستایی، جغرافياي روستايي ايران

دوره كارشناسي ارشد:

دوره دكتري:

 

۸- دوره های دانش افزایی:

 

۹- افتخارات علمی:

 

۱۰- مقالات علمي چاپ شده :

– عاملیت مکانی – فضایی موثر در میزان مشارکت مردم در نواحی روستایی، مجله تحقیقات علوم کاربردی جغرافیا ، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۲

– بررسی سطح کیفی خدمات گردشگری و تأثیر آن در جذب گردشگر در مناطق روستایی،(مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری در محور شیراز- یاسوج)، مجله مکان(آمایش فضای جغرافیایی)، دانشگاه گرگان، ۱۳۹۲

 

۱۱- مقالات علمي پذيرفته شده براي چاپ :

– ارزیابی و اولویت بندی پایداری اجتماعی در نواحی شهری با استفاده از تکنیک تاپسیس- فازی، دو فصلنامه جغرافيا و توسعه ناحيه اي، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۲

– بررسی تحلیلی عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در نواحی روستایی(مطالعه موردی:شهرستان خنداب، استان مرکزی)، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۲

 

۱۲- مقالات ارائه شده در مجامع علمي:

– توسعه شهرهای جدید و تعاونی ها(مطالعه موردی شهر جدید گلبهار) همایش ملی عمران و توسعه پایدار، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ۱۳۹۲

– الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه و ناپایداری مدیریت تولید در بخش کشاورزی نواحی روستایی، همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط، دانشگاه رازی کرمانشاه، ۱۳۹۲

– راهبرد توسعه پایدار اقتصادی روستاها، همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط، دانشگاه رازی کرمانشاه، ۱۳۹۲

 

۱۳-طرح های پژوهشی خاتمه یافته :

 

۱۴- كتاب(تاليف يا ترجمه) :

 

۱۵-عناوين پايان‌نامه‌ها ودانشجويان تحت راهنمايي(دكتري و ارشد) :

 

۱۶-عناوين پايان‌نامه‌ها ودانشجويان تحت مشاوره(دكتري و ارشد) :