دکتر زهرا قلیچی پور

ghelichi1

۱٫    اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگي: زهرا قلیچی پور

مرتبه علمی:استادیار

تلفن محل کار:۰۵۱۴۴۰۱۳۰۰۷

پست الکترونیکی:zghelichipour@yahoo.com

zghelich@hsu.ac.ir

۲٫    سوابق تحصیلی

۲٫۱٫مقطع کارشناسی

رشته (گرایش): مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست)

محل تحصیل: دانشکده منابع طبیعی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

زمان: ۱۳۷۲-۱۳۶۸

عنوان پروژه: مدیریت پرندگان قابل شکار

۲٫۲٫مقطع کارشناسی ارشد

رشته (گرایش): مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست)

محل تحصیل: دانشکده منابع طبیعی – دانشگاه تهران

زمان:۱۳۷۶-۱۳۷۳

عنوان پایان نامه: بررسی تغییرات درون گونه ای کبک (Alectoris chukar) در رشته کوههای البرز و زاگرس

۲٫۳٫مقطع دکتری

رشته (گرایش): اکوتوریسم

محل تحصیل: دانشگاه Bodenkultur (BOKU)(وین-اتریش)

زمان۱۳۸۹-۱۳۸۵:

عنوان پایان نامه:Visitor Risk Management in Core Zones of Protected Areas

 

۳٫    سوابق شغلی واجرایی

 

مربی گروه تکنولوژی محیط زیست،دانشگاه حکیم سبزواری ، سبزوار،۱۳۸۹- ۱۳۷۶

استادیار گروه محیط زیست ،دانشگاه حکیم سبزواری ، سبزوار،۱۳۸۹- ادامه داردمدیر گروه تکنولوژی محیط زیست،۱۳۸۰-۱۳۷۶مدیر گروه محیط زیست ۱۳۸۹-۱۳۹۲مشاور علمی شورای اسلامی شهر سبزوار ۱۳۷۸-۱۳۷۶

عضو شورای پژهشی مرکز پژوهشی جغرافیایی و جغرافیایی دانشگاه حکیم سبزواری (۱۳۹۱ –ادامه دارد)

عضو کمیسیون آموزش وچاپ و نشر اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی (۱۳۹۱-ادامه دارد)

 

۴٫    سوابق آموزشی

۱-شناخت محیط زیست (کاردانی محیط زیست)

۲-اکولوژی (کاردانی محیط زیست)

۳-انسان و محیط زیست (کارشناسی ناپیوسته محیط زیست)

۴-اکولوژی حیات وحش (کاردانی محیط زیست) (۱۳۷۷-۱۳۹۰)

۵-آلودگیهای محیط زیست (کاردانی محیط زیست)(۱۳۸۴-۱۳۷۷)

۶-پارکهای ملی ،جنگلی و پردیسها (کاردانی محیط زیست)

۷- کشاورزی و محیط زیست (کارشناسی ناپیوسته محیط زیست)

۸- مبانی محیط زیست(کارشناسی جغرافیا)

۹- اکوسیستمهای طبیعی(کارشناسی ارشد ژئومرفولوژی)

۱۰-مبانی جغرافیای گردشگری (کارشناسی جغرافیا)

۱۱-گردشگری روستایی (کارشناسی جغرافیا)

۱۲-مباني سنجش از راه دور وسامانه اطلاعات جغرافيايي (کارشناسی ناپیوسته محیط زیست)

۱۳-مباني اكولوژي و جغرافياي زيستي(کارشناسی جغرافیا)

۱۴-روش تحقیق(کارشناسی ارشد محیط زیست)

۱۶-سیستم های اطلاعات جغرافیایی در محیط زیست(کارشناسی ارشد محیط زیست)

 

 

  1. مقالات علمی

قلیچی پور،زهرا. ۱۳۸۳٫ تنوع درون گونه ای کبک در استانهای البرز و زاگرس.محیط شناسی،دوره۳۰٫دانشگاه تهران

 

Ghelichipour,Z and Muhar ,A. (2008). Visitor Risk Management in Core Zones of Protected Areas: First results from a survey of European park administrations .In::Raschi,A and Trampetti,S(eds).Management for protection and sustainable development. The fourth International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas.PEIG.

 

Ghelichipour,Z.,Muhar,A. and Schaupenlehner,T.(2009). Visitors‘ opinion of visitor risk management aspects in the Wienerwald biosphere reserve,Austria. In:Pröbstle,U(ed).Meet old and new worlds in Research, Planning, and Management .The 15th International Symposium on Society and Resource Management.BOKU.

 

Ghelichipour,Z. , Muhar,A. and Schaupenlehner T.( 2010). Visitor risk management in the core zones of Wienerwald Biosphere Reserve ,Austria.13th European Forum on Urban Forestry.Tulln an der Donau.Austria

 

Ghelichipour Z. (2010). Visitor Risk Management in Core Zones of Protected Areas.University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) .PhD Thesis.Vienna.Austria.

 

۶٫    طرح پژوهشی

  1. مکان یابی محل دفن بهداشتی زباله های شهر سبزوار-دانشگاه تربیت معلم سبزوار-۱۳۷۸
  2. ناظر طرح “شناسایی و تهیه شناسنامه برای ۱۶۰ چشم انداز و اثر طبیعی برتر استان خراسان رضوی” ۱۳۹۱-۱۳۹۱
  3. توان سنجی شهرستانهای سبزوار,خوشاب وداورزن برای توسعه طبیعت گردی–در دست اقدام