مدیر همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان خارجی دانشگاه گفت: دکتر سارا محمدی، مسئول فيزيك بهداشت مرکز پزشکی

Los Angeles County Hospital (مرکز پزشکی یو اس سی لس آنجلس) به عنوان عضو هیات علمی وابسته گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری معرفی شد.

دکتر فرزی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: دکتر محمدی دوره کارشناسی ارشد رشته فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری گذرانده است و سپس با همکاری این دانشگاه، در سال ۹۲ دکترای خود را در رشته فیزیک پزشکی از دانشگاه تریست ایتالیا دریافت کرد.

مدیر همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان خارجی دانشگاه  ادامه داد: دکتر محمدی دوره پسا دکترا را دردانشگاه تریست و مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالاسلام گذرانده و اکنون به عنوان مسئول فيزيك بهداشت مرکز پزشکیLos Angeles County Hospital(مرکز پزشکی یو اس سی لس آنجلس) وابسته به University of Southern California  مشغول به کار است.

لازم به یادآوری است بر اساس اعلام مدیریت همکاری های بین الملل دانشگاه جذب استادان وابسته در دانشگاه حکیم سبزواری بر اساس آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر “فرایند جذب نخبگان غیر مقیم” صورت می گیرد.