دکتر عباس پهلواني

CV copy

 • بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: عباس پهلوانی

مرتبه علمی و پست سازمانی :استادیار- عضو هیات علمی

گروه علمی مربوطه : محیط زیست

ایمیل: abpahlavani@gmail.com

وبلاگ شخصی:

abbaspahlavani.blogfa.com

 

 • سوابق تحصیلی :
 • کارشناسی : مهندسی محیط زیست – منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان ۱۳۷۲ عنوان پروژه : تعیین پوشش غالب درختی زیستگاه مرال به روش  PCQMدر پارک ملی گلستان
 • کارشناسی ارشد :  محیط زیست – منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس تهران،۱۳۷۶  عنوان پایان نامه :  ارزیابی زیستگاه قوچ و میش اوریال پارک ملی گلستان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ۱۳۷۶
 • دکتری تخصصی : دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۹۱عنوان رساله : تقسیمات کشوری و توسعه پایدار شهری ، مورد پژوهی( خراسان شمالی، بجنورد)،
 • زمینه های تخصصی دیگر: برنامه ریزی منطقه ای ، آمایش سرزمین ، گردشگری

 

 • سوابق آموزشی :

الف) تدریس  : دروس تدریس شده همراه با مقطع و رشته تحصیلی و دانشگاه محل تدریس .

اکولوژی ، مقطع کارشناسی، مهندسی محیط زیست-منابع طبیعی، دانشگاه حکیم سبزواری

شناخت محیط زیست، مقطع کارشناسی، مهندسی محیط زیست-منابع طبیعی، دانشگاه حکیم سبزواری

مبانی محیط زیست، مقطع کارشناسی، مهندسی محیط زیست-منابع طبیعی، دانشگاه حکیم سبزواری

مبانی محیط زیست، مقطع کارشناسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه بجنورد

آلودگی محیط زیست، مقطع کارشناسی، مهندسی محیط زیست-منابع طبیعی، دانشگاه حکیم سبزواری

ارزیابی محیط زیست، مقطع کارشناسی، مهندسی محیط زیست-منابع طبیعی، دانشگاه حکیم سبزواری

آمایش سرزمین، مقطع کارشناسی، مهندسی محیط زیست-منابع طبیعی، دانشگاه حکیم سبزواری

مدیریت پارک های ملی، جنگلی و پردیس ها، مقطع کارشناسی، مهندسی محیط زیست-منابع طبیعی، دانشگاه حکیم سبزواری

مدیریت پارک های ملی، جنگلی و پردیس ها، مقطع کاردانی ، رشته محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

طراحی پارک های ملی، جنگلی و پردیس ها، مقطع کارشناسی، مهندسی محیط زیست-منابع طبیعی، دانشگاه حکیم سبزواری

بیولوژی حیوانات شکاری،، مقطع کارشناسی، مهندسی محیط زیست-منابع طبیعی، دانشگاه حکیم سبزواری

مبانی محیط زیست، مقطع کارشناسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه پیام نور خراسان شمالی ،  بجنورد

حفاظت خاک ، مقطع کارشناسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه پیام نور خراسان شمالی ،  بجنورد

توسعه پایدار شهری ، مقطع کارشناسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه بجنورد

اکولوژی حیات وحش، مقطع کارشناسی، مهندسی محیط زیست-منابع طبیعی، دانشگاه حکیم سبزواری

آمایش سرزمین ،  مقطع کارشناسی ارشد ، مهندسی محیط زیست-منابع طبیعی، دانشگاه حکیم سبزواری

 

ب) برگزاری کارگاه های آموزشی:

نقش مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست در جذب اکوتوریسم، همایش دانشجویی ایران ما، ارومیه،۱۳۸۱

 

ج) سخنرانی در مجامع علمی:

 1. ارزیابی توسعه پایدار شهری با ۲ روش کمی و کیفی ( (AUSTIME و GAM، اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی، کیش، بهمن ۱۳۹۱
 2. ارائه الگویی مبتنی بر منطق فازی جهت ارزیابی عملکرد پایداری شهری ، اولین همایش خدمات شهری و مسایل زیست محیطی ، مشهد، مهرماه ۱۳۹۲
 3. ارزیابی وضعیت گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری مطالعه موردی بوژان، نیشابور، اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایران.۲۸ خرداد ۱۳۹۳ ، همدان.
 4. ارزیابی پتانسیل اکوتوریسم در پناه گاه حیات وحش حیدری با استفاده از ماتریس IFE و ماتریس EFE و مقایسه ی آن با روش SWOT، اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایران، ۲۸ خرداد ۱۳۹۳، همدان.

 

د) لیست پایان نامه های تحت راهنمایی و مشاوره لیسانس ، کارشناسی ارشد:

پایان نامه های تحت راهنمایی و مشاوره لیسانس:  بیش از ۴۰ عنوان

پایان نامه های کارشناسی ارشد: ۳ عنوان

 

 • سوابق پژوهشی : علایق و زمینه پژوهشی :

محیط زیست انسانی ، ارزیابی و آمایش سرزمین

محیط زیست طبیعی، اکوتوریسم یا طبیعت گردی، حیات وحش

جغرافیای شهری و منطقه ای ، مطالعات منطقه ای، شهری و زیست محیطی

مستند سازی طبیعت ، فرهنگ اقوام (فولکلور)

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

 

 • انتشار کتاب :

تالیف   : جاذبه های طبیعی سملقان

گردآوری : بیولوژی حیوانات شکاری

ترجمه   :  مقدمه ای براکوتوریسم

 

انتشار مقاله : مجلات معتبر علمی-پژوهشی و بین الملی(ISI) :

 • ارزیابی زیستگاه قوچ و میش اوریال پارک ملی گلستان، مجله محیط شناسی، دانشگاه تهران، شماره ۳۵
 • بررسی تکثیر در اسارت جبییر در منطقه حفاظت شده شیر احمد سبزوار، مجله محیط شناسی، دانشگاه تهران، شماره ۳۶
 • بررسی پرسشنامه ای وضعیت شکار پرندگان آبزی در تالاب گمیشان ، مجله Podoces سال اول، شماره دوم۱۳۸۷
 • ارزیابی توسعه پایدار شهری به روش GAM ، مجله نسیم بامداد، ۱۳۹۰
 • تقسیمات کشوری وتوسعه پایدار شهری با رویکرد بوم شناختی، مجله پزوهش های دانش زمین ، دانشگاه شهید بهشتی تهران، سال دوم، شماره ۵، بهار ۱۳۹۰

 

 • طرح های پژوهشی مصوب (در دست اجرا، خاتمه یافته) :

ارزیابی تکثیر در اسارت جبییر در منقه شیر احمد سبزوار، ادره کل محیط زیست خراسان رضوی

آمایش خراسان شمالی، شرکت مهندسین مشاورآمایش و توسعه البرز(در دست تهیه… ادامه دارد)

 

 • سوابق اجرایی :

کارشناس مسئول شیلات شمال خراسان ،اداره کل شیلات خراسان۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶

مدیرگروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه جکیم سبزواری، ۸۱ تا ۸۵ و ۹۱ تا کنون( ادامه دارد)

 • سوابق سیاسی و فرهنگی:
 • حضور داوطلبانه در جنگ تحمیلی به عنوان بسیج دانش آموزی در سال های ۶۵ و ۶۷
 • عضو بسیج اساتید دانشگاه حکیم سبزواری

 

مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی ، نرم افزار یا دستگاه):

تسلط به زبان انگلیسی ، کسب نمره ۵۷ در آخرین آزمون MSRTدر سال ۱۳۹۰

نرم افزارهای ICDL ، نرم افزارهای  تخصصی آموزش محیط زیست ، نرم افزارهای تخصصصی جغرافیا GIS