دکتر عبدالرضا کاشکی


kashki

 

عبدالرضا کاشکی مهر ماه ۱۳۶۰ در شهرستان خوشاب استان خراسان رضوي به دنيا آمد.ايشان تحصيلات ابتدايي تا مقطع متوسطه را در همان شهرستان سپري و در سال ۱۳۷۹ براي ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي جغرافيا وارد دانشگاه تربيت معلم سبزوار گرديد. وي در سال ۱۳۸۳ براي اخذ درجه كارشناسي ارشد وارد دانشگاه تربیت مدرس شد و در سال ۱۳۸۶ فارغ التحصيل گرديد. از مهر ماه ۱۳۸۷ جهت ادامه تحصيل در مقطع دكتري وارد دانشگاه اصفهان شد و در سال ۱۳۹۲ فارغ التحصيل و در سال ۱۳۹۳ با درجه استادياري مشغول به تدريس در دانشگاه حکیم سبزواری گردید.

 

۱ـ اطلاعات شخصي:

نام:  عبدالرضا

نام خانوادگي: کاشکی

مرتبه علمي:‌ استادیار

نام و نشاني محل كار: سبزوار-  توحید شهر- پردیس دانشگاه حكيم سبزواري- دانشكده جغرافيا و علوم محيطي-گروه اقليم و ژئومورفولوژي

تلفن محل كار:  ۴۴۰۱۳۳۵۹

پست الكترونيك : r.kashki@yahoo.com

 

۲- سوابق تحصيلي:

 كارشناسي:  نام رشته و گرايش: جغرافیای طبیعی – نام دانشگاه: تربیت معلم سبزوار

 كارشناسي ارشد: نام رشته و گرايش: اقلیم در برنامه ریزی محیطی – نام دانشگاه: تربیت مدرس

عنوان پایان نامه: تحلیل تغییرپذیری عملکرد محصول گندم دیم با رویکرد تغییرات اقلیمی

 دكتري: نام رشته و گرايش: اقلیم شناسی – نام دانشگاه: اصفهان

عنوان رساله: نقش تاوه قطبی در بارش برف در ایران

 

 ۳- سوابق شغلي و مديريتي: —

 

۴- عضويت در مجامع علمي واجرايي:

– عضو انجمن اقلیم شناسی ایران.

 

۵- داوري مجلات علمي: —

 

۶- زمينه ها و علائق تحقيقاتي

اقلیم شناسی همدید

تغییرات اقلیمی

اقلیم شناسی کشاورزی

 

۷- دروس تدريس شده:

دوره كارشناسي: مبانی آب و هواشناسی- آب و هوای ایران- آب و هوای کره زمین- زمین در فضا – آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی- اقلیم کاربردی- مدیریت منابع آب ایران- پروژه

دوره كارشناسي ارشد: مدیریت و برنامه ریزی محیطی- آب و هواشناسی معماری و مدیریت انرژی- مدلهای آب و هواشناسی- کارگاه برنامه نویسی و نرم افزارهای آب و هواشناسی

دوره دكتري:

 

۸- دوره های دانش افزایی:

کارگاه دانش افزایی اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی، (۱۳۹۴)، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

کارگاه آموزشی تعامل شایسته و مناسب اساتید با دانشجویان، (۱۳۹۳)، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

کارگاه آموزشی بنیانهای روانی زن و مرد و تربیت فرزند، (۱۳۹۳)، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

کارگاه آموزشی توسعه پایدار و انرژیهای پاک، (۱۳۹۳)، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

 

۹- افتخارات علمی:

دانش آموخته برتر دوره کارشناسی ، (۱۳۸۲)، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار.

رتبه اول آزمون ورودی دکتری دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۷٫

 

۱۰- مقالات علمي چاپ شده داخلی :

۱- فرج زاده اصل، منوچهر؛ کاشکی، عبدالرضا ؛ شایان، سیاوش، (۱۳۸۸)، تحلیل تغییر پذیری عملکرد محصول گندم دیم با رویکرد تغییرات اقلیمی (منطقه مورد مطالعه: استان خراسان رضوی)، مدرس علوم انسانی، شماره ۶۲، صص ۲۲۷-۲۵۶٫

۲- کاشکی، عبدالرضا؛ مسعودیان، سید ابوالفضل؛ حسینی، سید محمد، (۱۳۹۰)، بررسی تیپ های همدید اقلیمی شمال شرق کشور و ارتباط آنها با سامانه های گردشی روز نماینده مطالعه موردی مشهد، جغرافیا و توسعه، شماره ۲۵، صص ۵۹-۷۸٫

۳- موسوی، سید حجت؛ کاشکی، عبدالرضا؛ خوشحال دستجردی، جواد، (۱۳۹۱)، تحلیل همدید طوفانهای گرد و غبار ایلام ۱۹۸۷-۲۰۰۵، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره ۴۶، صص ۱۵-۳۴٫

۴- موحدی، سعید؛ کاشکی، عبدالرضا؛ حسینی، سید محمد؛ فاطمی نیا، فخری السادات، (۱۳۹۴)، بررسی گستره مکانی و زمانی پرفشار جنب حاره ای در نیمکره شمالی، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره ۵۹، صص ۲۰۹-۲۲۴٫

 

۱۱- مقالات علمي چاپ شده خارجی :

 • Pourshahbazi, H. Yazdanpanah, and A., kashki.(2013). Analysis of Rainfall trends on Iran Using the Non-Parametric Mann-Kendall Method. International Journal of Agronomy and Plant Production, London, United Kingdom, Vol. 4, No. 2.
 • kashki, A., J. Khoshhal. (2013). Investigation of the Role of Polar Vortex in Iranian First and Last Snowfalls. Journal of Geography and Geology, Canadian Center of Science and Education, Vol. 5, No. 4.

 

۱۲- مقالات ارائه شده در مجامع علمي داخلی:

 • کاشکی،‌ عبدالرضا؛ شعیب، آب خرابات، (۱۳۸۳)، اثر آلودگی هوا بر سلامت انسان، اولین کنفرانس جغرافیای پژشکی، دانشگاه ملایر، ایران.
 • حیدری،‌ بهروز؛ کاشکی، عبدالرضا؛ حاتمی فرد، رامین؛ عرب عامری، علیرضا، (۱۳۸۹)، شناسایی تیپ های هوای ایستگاه اراک، همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، ایران.
 • مسعودیان،‌ سید ابوالفضل؛ دارند، محمد؛ کاشکی، عبدالرضا، (۱۳۸۹)، تحلیل روند تعداد روزهای بارانی ایران، چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم، تهران، ایران.
 • کاشکی،‌ عبدالرضا؛ داداشی رودباری، عباسعلی، (۱۳۹۴)، ارتباط بین یخبندان زودرس پاییزه و دیررس بهاره بر تولید و عملکرد محصول سیب در استان خراسان رضوی، کنفرانس ملی هواشناسی ایران، یزد، ایران.
 • موسوی،‌ سید حجت؛ کاشکی، عبدالرضا، (۱۳۹۳)، تحلیل سینوپتیکی دماهای حداکثری سبزوار، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری، تهران، ایران.
 • کاشکی،‌ عبدالرضا؛ حاجی محمدی، حسن، (۱۳۹۴)، بررسی سازوکارهای جوی- اقیانوسی در زمان رخداد جبهه زایی بر روی دریا در جنوب غرب آسیا نمونه موردی ۱۷ ژانویه ۲۰۰۰، سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس، تهران، ایران.
 • کاشکی،‌ عبدالرضا؛ حسینی، سید محمد، (۱۳۹۴)، واکاوی روند بارش زمستانه ایران زمین، پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم، تهران، ایران.
 • کاشکی،‌ عبدالرضا؛ حاجی محمدی، حسن، (۱۳۹۴)، بررسی وضعیت سیستم های سینوپتیک جو در زمان رخداد برف سنگین در غرب ایران، سومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.
 • کاشکی،‌ عبدالرضا؛ مقیسه، مریم؛ شرفی، سمیرا، (۱۳۹۵)، مطالعه شرایط اقلیمی برای توسعه توریسم با استفاده از شاخص TCI نمونه موردی استان خراسان رضوی، دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری، تبریز، ایران.

 

۱۳- مقالات ارائه شده در مجامع علمي خارجی:

 

 • Kashki, A., Masoodian S. A & S. M. Hosseini. (2010). Investigation of 700-hpa Geopotential Height Atmospheric Circulation Patterns in Iran. 10th EMS Annual Meeting and the 8th European Conference on Applied Climatology, 13-17 September, Zurich, Switzerland.

 

۱۴- طرح های پژوهشی خاتمه یافته : —

۱۴- كتاب (تاليف يا ترجمه) : —

 

۱۵- عناوين پايان‌نامه‌ها و دانشجويان تحت راهنمايي (دكتري و ارشد) :

 1. توکلی لایین، محدثه، تحت راهنمایی ، شناسایی الگوهای همدیدی دوره های خشک و تر در ناحیه پر بارش خزری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 2. حسینی، يعقوب، تحت راهنمایی، مطالعه تطبیقی نمایه های خشکسالی هواشناسی با نمایه های خشکسالی دورسنجی در خراسان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.

 

۱۶- عناوين پايان‌نامه‌ها و دانشجويان تحت مشاوره (دكتري و ارشد) :

 1. نوری، محمد، تحت مشاوره، مطالعه پتانسيلهای اقليمی در استفاده کاربردی از انرژی خورشيد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 2. ابراهیمی، زهرا، تحت مشاوره، نياز آبی ذرت تحت شرايط تغيير اقليم در خراسان رضوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.

۱۷- عناوين پايان‌نامه‌های داوری شده(دكتري و ارشد) :

 1. فيض بخش، هما، (۱۳۹۴)، تجزیه و تحلیل کمی و کیفی نزولات جوی ایستگاه سینوپتیک سبزوار در نیم قرن اخیر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 2. راه چمنی ، مهدی، (۱۳۹۴)، تاثیر تغییر اقلیم برنیازهای سرمایش وگرمایش استان خراسان رضوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 3. کد خدا ، الهام، (۱۳۹۴)، بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر روی منابع تامین آب شهر مشهد و پیش بینی آینده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 4. جعفری ، الهام، (۱۳۹۴)، تحلیل ساختار اکولوژیک شهر نیشابور با استفاده از متریک های سیمای سرزمین و اثرات آن بر جزایر حرارتی شهر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 5. داداشی رودباری ، عباسعلی، (۱۳۹۴)، ارزيابي سيل خيزي حوضه آبريز هراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 6. عباسی ، الهام، (۱۳۹۳)، پهنه بندی مناطق مستعد کشت پسته در استان خراسان رضوی با توجه به پارامتر دما، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.

First name: Abdolreza

Surname: Kashki

ID: 6

Date of Birth: 23 Sept. 1981

Place of Birth: Sabzevar, Razavi Khorasan Province

Gender: Male

Marital Status: Married

Language: Persian, Turkish and English

Country of Permanent Residence: Iran 

Address: Dept. of Physical Geography

                Faculty of Geographic & Environmental Sciences

                Hakim Sabzevari University

                Sabzevar, Iran

P.O.BOX: 96179-76487

Tel: +98 51 44013359

Fax: +98 51 44013271

E-mail: r. kashki@yahoo.com

:Degree

 

Type of certificate Year School/University GPA (out of 20)
High school (Diploma) ۱۹۹۵-۱۹۹۸ Andisheh High School ۱۷٫۳۸

B. Sc.

(Physical Geography)

۱۹۹۹-۲۰۰۳ Sabzevar Teacher Training University(sttu) ۱۷٫۲۲

M. Sc

(Climatology (

۲۰۰۴-۲۰۰۷ Tarbiat Modarres University (TMU) ۱۷٫۹۰

PhD

(Climatology)

۲۰۰۸-۲۰۱۴ University of Isfahan ۱۸٫۶۳

M.Sc. Thesis Title: Analysis of dry land wheat yield product variability with climate change approach. Case study: Razavi Khorasan Province.

Ph.D. Dissertation Title:  The role of polar vortex on snowfall in Iran

Scientific interest: Synoptic Climatology, Climate change, Agro climatology

 

List of Publications:

 

List of Teaching Lessons:

B.sc: Climate of Earth, Climate of Iran, Fundamental of Climatology, Water Resource Management of Iran, Familiarity with Climate Software, Earth in Space, Applied Climatology, Project

M.sc: Programming Workshop & Climate Software, Management & Environmental Planning, Architectural Climatology & Energy Management, Climate Models

 

National Conferences & Congresses:

Kashki, A., & SH. Abkharabat. (2005). the Effect of Air Pollution on Human Health. 1th Conference on Medical Geography, 10 Nov., Malayer, Iran.

Heidari, B., Kashki, A., Arab Ameri, A. & R. Hatami Fard. (2010). Identification of Weather Types in Arak Station. Regional Congress of Physical Geography on Environmental Planning, 26 May, Khoramabad, Iran.

Masoodian, S. A., Darand, M., and A. (2010). Trend Analysis of Iran Rain Days. 4th Regional Conference on Climate Change, 20-22 Dec, Tehran, Iran.

Kashki, A., & A. Dadashi. (2015). the Relationship between Early Autumn and Late Spring Frosts with Apple Yield Product in Razavi Khorasan Province. National Meteorological Conference of Iran, 22 Apr., Yazd, Iran.

Mousavi, S.H., Kashki, A. (2015). Synoptic Analysis of Extreme Temperature in Sabzevar. 2nd National Conference on Applied Research in Geography and Tourism, 3 Mar, Tehran, Iran.

Kashki, A., & S. M. Hosseini. (2016). Trend Analysis of Winter Precipitation of Iran. 5th Regional Conference on Climate Change, 25-26 Jan, Tehran, Iran.

 

International Conferences & Congresses:

Kashki, A.,. Masoodian S. A & S. M. Hosseini. (2010). Investigation of 700-hpa Geopotential Height Atmospheric Circulation Patterns in Iran. 10th EMS Annual Meeting and the 8th European Conference on Applied Climatology, 13-17 September, Zurich, Switzerland.

Kashki, A., & H. Hajji Mohammadi. (2016). Investigation of Atmospheric and Oceanic Mechanisms of Frontogenesis Occurrence on the Sea in southwest Asia. 3rd International Conference on the Persian Gulf Oceanography, 27-28 Feb, Tehran, Iran.

Kashki, A., & H. Hajji Mohammadi. (2016). Investigation of Atmospheric Synoptic Systems in Heavy Snow Occurrence in West of Iran. 3rd International Congress of Geography and Sustainable Development, 29 Jan, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

Kashki, A., Moghise, M., and S. Sharafi. (2016). Study of Climate Condition in order to Tourism Development with TCI Index (Case Study: Razavi Khorasan Province). 2nd International Congress of Earth Science & Urban Development, 12 May, Tabriz, Iran.

ScientificResearch papers in National & International Journal:

kashki, A., M. Farajzadeh, and S. Shayan. (2007). Analysis of dry land wheat yield product variability with climate change approach. Case study: Razavi Khorasan Province. Scientific Journal of Modarres(Humanities Science), Tehran, Iran.

kashki, A., S. A. Masoodian, and S. M. Hosseini. (2010). Investigation of Synoptic Climate Types of Northeast of Iran and Their Relationship with Representative Day Circulation Systems (Case Study: Mashhad). Geography and Development Iranian Journal, Zahedan, Iran.

Khoshhal, S. H. Moosavi, and A., kashki.(2011). Synoptic Analysis of Ilam Dust Storms (1987 – 2005). Journal of Geography and Environmental Planning, Isfahan, Iran.

Pourshahbazi, H. Yazdanpanah, and A., kashki.(2013). Analysis of Rainfall trends on Iran Using the Non-Parametric Mann-Kendall Method. International Journal of Agronomy and Plant Production, London, United Kingdom.

kashki, A., J. Khoshhal. (2013). Investigation of the Role of Polar Vortex in Iranian First and Last Snowfalls. Journal of Geography and Geology, Canadian Center of Science and Education, Vol. 5, No. 4.

Movahedi, A. kashki, S. M. Hosseini, and F. S. Fateminia. (2015). Investigation of Spatial and Temporal Extent of Sub Tropical High Pressure in Northern Hemisphere. Journal of Geography and Environmental Planning, Isfahan, Iran.

Work Experiences:

Working as a Researcher for 1 Year in Climatology Research Institute of Mashhad, Iran, (2003).

Honors & Awards:

Top student in high school (Sabzevar).

First place in B.Sc. of Geography in Sabzevar Teacher Training University.

First place in Ph.D. Entrance exam of Isfahan University

Skills:

Expert in Windows, Excel and Internet search in my field, Power point, GIS (Introduction), SPSS.

Expert in ArcGIS Software.

Expert in Matlab, Grads Software.