دکتر علیرضا حمیدیان

                                                                                                                                                                                    

۱ـاطلاعات شخصي:

نام:علیرضا

نام خانوادگي:حمیدیان

مرتبه علمي:‌ استادیار پایه ۲۳

نام و نشاني محل كار:سبزوار- توحید شهر-پردیس دانشگاه حكيم سبزواري-دانشكده جغرافيا و علوم محيطي-گروه برنامه‌ریزی روستایی

تلفن محل كار:۰۵۱۴۴۰۱۳۲۲۱

پست الكترونيك : alireza.hamidian1337@yahoo.com

 

۲- سوابق تحصيلي:

كارشناسي:جغرافیای انسانی با گرایش عمران ناحیه ای دانشگاه فردوسی مشهد

كارشناسي ارشد:جغرافیای روستایی

عنوان پایان نامه:استراتژی توسعه روستایی در شهرستان سبزوار سال ۱۳۷۴

دكتري:جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عنوان رساله: مدیریت روستایی و نقش آن بر توسعه روستا ها نمونه شهرستان سبزوار

۳-سوابق شغلي و مديريتي:

– دبیر سمینار «سبزوار و توانمندی‌های توسعه»، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۷۵٫

– عضو کمیته علمی سمینار «سبزوار و توانمندی‌های توسعه»، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۷۴ ـ ۱۳۷۵٫

– عضو کمیته علمی سمینار «بررسی مسائل جمعیتی استان خراسان»، دانشگاه حکیم سبزواری،‌۱۳۷۳٫

– جانشین دبیر همایش «راهبردهای علمی و عملی تقسیم خراسان» و عضو کمیته علمی این همایش، ‌۱۳۷۶٫

– عضو هیأت علمی داوران کمیته علمی همایش «شهر سالم»، دانشگاه حکیم سبزواری،‌۱۳۸۸٫

– عضو هیأت داوران اولین مجله علمی ـ‌ پژوهشی «مطالعات جغرافیایی مناطق خشک» ارگان مرکز پژوهش‌های جغرافیایی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۸۹٫

– عضو کمیته اولین همایش «جغرافیا و برنامه‌ریزی توسعه روستایی» که در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه فردوسی مشهد بزگرار گردید.

– عضویت در شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های جغرافیایی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری از ابتدای تأسیس (۱۳۷۹) تا پایان سال ۱۳۹۰٫

– مسئول اداره خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۶۹٫

– مدیر آموزشی دانشگاه از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۱٫

– مسئول کمیته برنامه‌ریزی دانشگاه از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴٫

– مدیر آموزشی دانشگاه از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۰٫

– سرپرست حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از سال ۱۳۷۸ تا اواسط سال ۱۳۸۹٫

– مسئول دبیرخانه کنفرانس «فیزیک ایران» در دانشگاه در سال ۱۳۸۰٫

– دبیر همایش «بیستمین سالگرد تأسیس دانشگاه حکیم سبزواری» در سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷٫

– عضو شواری دانشگاه از سال ۱۳۸۷ تا کنون.

-مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری روستایی از۷ اسفند ۱۳۹۱ تا کنون

-عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین حضرت زینب(ع) سبزوار ازابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون

-عضو شورای نظارت و ارزیابی از مهر ۹۲ تاکنون

۴- عضويت در مجامع علمي واجرايي:

– عضو انجمن جغرافی دانان ایران

-عضو انجمن توسعه روستایی ایران

-عضو کمیته داوران اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی دانشگاه فردوسی مشهد آذر ۹۰

-عضو کمیته داوران همایش توسعه روستایی گیلان شهریور ۹۱

-عضو شورای مرکز پژوهش های اجتماعی و جغرافیایی دانشگاه حکیم سبزواری از ابتدای تاسیس تا سال ۹۲

۵- داوري مجلات علمي:

-مجله مطالعات جغرافيايي مناطق خشك- دانشگاه حكيم سبزواري.

-مجله برنامه ریزی شهری و آمایش منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان

-مجله جغرافیا و توسعه وابسته به پژوهشکده ی علوم زمین و جغرافیا

-مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دانشگاه فردوسی مشهد

-مجله پژوهش های برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

 

۶- زمينه ها و علائق تحقيقاتي

-مدیریت روستایی

-برنامه ریزی روستایی

-جغرافیای سیاسی ایران

-تقسیمات کشوری

-شهرستان سبزوار و محدوده غرب خراسان رضوی

 

۷- دروس تدريس شده:

دوره كارشناسي:فلسفه جغرافیا،جغرافیای کشور های توسعه یافته،جغرافیای سیاسی(مبانی و ایران)،جغرافیای روستایی،برنامه ریزی روستایی در ایران،اصول و روش های برنامه ریزی روستایی،کوچ نشینی در ایران،برنامه ریزی و سامان دهی عشایر،روش تحقیق در برنامه ریزی روستایی،جغرافیای تاریخی،جغرافیای جهان سوم.مدیریت روستایی

دوره كارشناسي ارشد:انسان و محیط،مکتب های جغرافیایی،مکتب ها و نظریه ها در جغرافیا

دوره دكتري:

 

۸- دوره های دانش افزایی:

-دوره یک ماه آموزش برنامه ریزی در آموزش عالی که توسط موسسه پژوهش های برنامه ریزی روستایی،درسال ۱۳۷۰ در بابلسر برگزار گردید

-دوره ی مشورتی ضرورت های دانش افزایی بزرگسالان جامعه اسلامی ایران موسسه بین المللی روش های آموزش بزرگ سالان آبان ۷۴

-کارگاه آموزشی مهارت های تدریس که توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در سال۱۳۷۹ و در دانشگاه سبزوار برگزار گردید.

-دوره کارگاه آموزش آموزش از راه دورکاربرد(GIS) و تشویق و ترغیب آنها جهت فعالیت های سنجش از راه دور،مجری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۳۸۱

-کارگاه آموزشی سیتم های اطلاعانی جغرافیایی(GIS) دانشگاه حکیم سبزواری ،۱۳۸۲

-کارگاه آموزشی آشنایی با مقررات آموزشی پژوهشی،دانشگاه حکیم سبزواری،۱۳۹۰

۹- افتخارات علمی:

۱۰- مقالات علمي چاپ شده :

 1. نگاهی به جغرافیای طبیعی شهرستان سبزوار،مجله پژوهشی شماره ۳ دانشگاه تربیت معلم سبزوار،۱۳۷۷
 2. شوراهای روستایی در بوتة تئوری خرده‌فرهنگ دهقانی راجرز- مؤلفین: دکتر جعفر جوان، دکتر مجیدیاسوری، دکتر علیرضا حمیدیان، چاپشده در مجله جغرافیا و توسعه شماره ۸ وابسته به پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال ۱۳۸۶، از صفحة ۱۳۷ تا صفحة ۱۶۰٫
 3. فقر روستایی در گستره جغرافیائی شهرستان سبزوار،مولفین : دکتر علیرضاحمیدیان ، دکتر اسماعیل نصر آبادی،چاپ شده در مجله جغرافیائی مناطق خشک دانشگاه حکیم سبزواری
 4. تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای و تحولات نظام شهری ( مطالعه موردی استان خراسان رضوی ) ،مولفین : دکتر زنگنه –داودسمیعی–دکترعلیرضا حمیدیان ،چاپ شده در مجله جغرافیایی مناطق خشک دانشگاه حکیم سبزوار ی

 

 1. «بررسی آثار پهناوری استان خراسان بر روند توسعه و میزان بهره‌مندی شهرستان‌های استان، نمونه سبزوار» پذیرفته شده در سمینار سبزوار و توانمندی‌های توسعه در سال ۱۳۷۵ و چاپ شده در مجموعه مقالات همین سمینار در سال ۱۳۷۷، شماره صفحات از صفحة ۹۳۱ تا ۱۳۲٫
 2. «نگرش بر عملکرد دهیاران مدیران نوپای روستایی» نمونه شهرستان سبزوار، برای اولین همایش جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی در دانشگاه فردوسی مشهد و پذیرفته شده در این همایش در سال ۱۳۹۰ به همراه جناب آقای دکتر جعفر جوان.
 3. «عدم پرداخت حقوق و مزایای مستمر چالش مؤثر در مدیریت روستایی ایران»، ارائه شده به همایش جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد که در سال ۱۳۹۱ مورد پذیرش قرار گرفته است.
 4. «زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی روستائیان چالشی برای مدیریت نوین روستایی»، پذیرش در همایش ملی توسعه روستایی به صورت سخنرانی در دانشگاه گیلان ،‌ شهریور ۱۳۹۱٫
 5. «سبزوار کانون عمده گسترش و اسقرار مذهب شیعه در شرق کشور» به همایش «ژئوپلتیک شیعه» و پذیرفته شده در این همایش به صورت ارائه پوستر ۱۶ و ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۱ ـ تهران دانشکده مطالعات جهان.
 6. «نظری بر جغرافیای اقتصادی سبزوار» ، ارائه شده در سمینار سبزوار و توانمندی‌های توسعه در سال ۱۳۷۵ .

۱۳-طرح های پژوهشی خاتمه یافته :

 1. انجام طرح پژوهشی «بررسی علل عدم رشد مناسب صنعت در شهرستان سبزوار» که در سال ۱۳۸۷ پایانیافت و گواهی پایان‌ طرح به شمارة ۸۳۳/۸ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ توسط مرکز پژوهش‌های جغرافیایی و اجتماعی صادر گردید. در این طرح اینجانب مجری بوده و آقایان اسماعیل نصرآبادی و محمدحسن علیزاده به عنوان همکاران طرح فعالیت می‌نمودند.
 2. انجام طرح پژوهشی: «مطالعه و بررسی عملکرد دانشگاه بر توسعه شهری و منطقه‌ای نمونه شهرستان سبزوار» در مرکز پژوهش‌های جغرافیای و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری به شمارة T-23 که در سال ۱۳۸۶ خاتمه یافت و گواهی پایان طرح مذکور به شمارة ۳۵۸/۹/۸ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ صادر گردید. در این طرح نیز آقای اسماعیل صرآبادی همکار طرح بوده‌اند.
 3. انجام طرح پژوهشی: «بررسی فقر روستایی در گستره جغرافیای شهرستان سبزوار» برای مرکز پژوهش‌های جغرافیایی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری با کد شناساییT-42 که گواهی پایان این طرح به شمارة ۳۵۱/پ/م مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ صادر گردید. در این طرح پژوهشی اینجانب مجری طرح بودم و آقای اسماعیل نصرآبادی همکار طرح بودند.
 4. طرح پژوهشی: «بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سد کمیز شهرستان سبزوار» با کد شناساییT-103 . این طرح نیز جهت مرکز پژوهشی ـ جغرافیایی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری صورت گرفت و آقای اسماعیل نصرآبادی همکار طرح بوده‌اند.

۱۴- كتاب(تاليف يا ترجمه) :

 1. نام کتاب: «سیر تحول مدیریت روستایی در ایران» تألیف علیرضا حمیدیان ، چاپ شده در فروردین ۱۳۹۱، انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری.

۱۵-عناوين پايان‌نامه‌ها ودانشجويان تحت راهنمايي(دكتري و ارشد):

۱٫ بررسی جایگاه حکم روایی خوب شهری در شهر بهشهر،سمیه محمد پور،آذر ۹۲

۱۶-عناوين پايان‌نامه‌ها ودانشجويان تحت مشاوره(دكتري و ارشد) :

 1. «بررسی محدودیت‌ها و پتانسیل‌های عوارض ژئومورفولوژی در استقرار صنایع دشت جوین تألیف خانم عصمت آب‌سالان».
 2. تهیه نقشه ژئومورفولوژی در استقرار صنایع دشت جوین با استفاده از GIS و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه» تألیف خانم طاهره صالحی.
 3. «تعیین فصول اقلیمی برای توسعه گردشگری با استفاده از شاخص‌های زیست اقلیمی مطالعه موردی شهرستان بجنورد» تالیف خانم فاطمه رحیمی.
 4. «بررسی نوسانات اقلیمی و رابطة آن با عملکرد محصولات کشاورزی در شهرستان تربت‌جام» (مطالعه مورد محصول خربزه)، تألیف محمدجلال ابراهیمی، تابستان ۹۱٫
 5. «تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه‌ای و تحولات نظام شهری» (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)، تألیف داود سمیعی‌پور، ۱۵/۷/۹۱٫
 6. مهاجرت تحرک سکونتی،و بازتاب آن بر ساختار اجتماعی فضایی شهری(مطالعه موردی مهاجرین افغانی شهر مشهد با تاکید بر مناطق ۴و ۵و ۶)،حسینعلی کریمی،مهر۹۲