دکتر مجتبی هادوي فر

hadavi far

 

اطلاعات فردی (Personal Information)

نام و نام خانوادگي: مجتبي هادوي فر

استادیار، عضو هیئت علمی

ایمیل : mhadavifar@yahoo.comm.hadavifar@hsu.ac.ir

 

سوابق آموزشی (Education)

– دکتراي محيط زيست – آلودگي، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تربيت مدرس، ورودي ۱۳۸۸

– رساله: حذف یون‌های جیوه و کادمیوم از محلول‌های آبی در سیستم پیوسته و ناپیوسته با استفاده از نانو لوله‌های کربنی چند دیواره­ی تیول و آمین دار شده

– کارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي- محيط زيست، دانشگاه تربيت مدرس، ۱۳۸۷

– پايان نامه: استفاده از راکتور ازن و کربن فعال در حذف رنگ و COD پساب صنعت الکل سازي      

– سمينار: استفاده از روش فنتون و فوتو-فنتون در تصفيه پساب الکل سازي

.  کارشناسي مهندسي تکنولوژي کنترل آلودگي هاي محيط زيست-آموزشکده محيط زيست کرج ۱۳۸۲

– پروژه کارشناسي: تصفيه پساب کشتارگاه طيور سبزوار

 

دوره های آموزشی و کارگاه های آموزشی (Workshops & Training)

 • طی دوره آموزش Arc GIS پیشرفته با مدرک معتبر.
 • دبیر انجمن علمی گروه محیط زیست دانشگاه تربیت معلم سبزوار (۱۳۸۰-۱۳۷۹).
 • مدیر مسوول نشریه علمی- دانشجویی” قانون زمین” دانشگاه تربیت معلم سبزوار (۱۳۸۰-۱۳۷۹).
 • تدریس در دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه پیام نور جوین و دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • برگزاری کارگاه آموزش تاکسیدرمی پرندگان جهت دوره دانش افزایی دبیران زیست شناسی سبزوار (زمستان ۱۳۸۷).
 • طی دوره فرصت مطالعاتی روی نانو لوله­های کربنی و فلزات سنگین در دانشگاه Griffith استرالیا
 • عضو انجمن شیمی ایران
 • عضو تحت حمایت پژوهشی ستاد فناوری نانو کشور
 • کسب رتبه سوم کشوری در آزمون دکتری تخصصی محیط زیست در سال ۸۸
 • کسب نمره ۲۰ از رساله دکتری
 • اولین برگزار کننده کارگاه HSE در دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری نماینده شرکت بین المللی BRS ROWO آمریکا، آذر ماه ۱۳۹۴
 • اولین برگزار کننده کارگاه HSE در دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری نماینده شرکت بین المللی BRS ROWO آمریکا، آذر ماه ۱۳۹۴
 • سازنده دستگاه ترموراکتور آزمایشگاهی و فناوری منتخب در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار

 

امتیازات علمی (Honors/Awards)

 • کسب رتبه سوم کشوری در آزمون دکتری تخصصی محیط زیست در سال ۸۸
 • کسب نمره ۲۰ از رساله دکتری و سنتز نانو لوله های کربنی عامل دار شده­ی حساس به جیوه
 • چاپ مقاله در ژورنال Chemical Engineering با ضریب تاثیر ۱۸٫۴ و ۷% اول لیست JCR در علوم محیط زیست

 

توانايی های فردی:

دارا بودن مدرك زبان در سطح تافل (دانشگاه تربيت مدرس) با نمره ۱۰۰/۶۱

تسلط مناسب بركامپيوتر و روشهاي کسب اطلاعات از طريق اينترنت

تسلط بر نرم افزارهاي Arc GIS، Design-Expert،Sigma plot  و Microsoft Office

آشنايي با روش بهينه سازي سطح پاسخ (Response Surface Methodology) و تحليلهاي رگرسيوني

 

آشنايي با دستگاههاي شناسایی و آناليز آلاينده ها:

– کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا (HPLC)

–  جذب اتمي (Atomic Absorption)

– گاز کروماتوگرافي (GC)

– FT-IR، SEM، TGA، XPS،

 

موضوعات پژوهشي مورد علاقه

رديف عنوان
۱ آلودگي محيط زيست
۲ بيوتكنولوژي و نانوتکنولوژی در محيط زيست
۳ تصفیه پساب
۴ اکوتوکسیکولوژی
۵ ارزیابی مخاطرات زیست محیطی و GIS

 

فعاليتهاي علمي:

۱- چاپ کتاب:

 • کتاب “شیمی آلاینده ها، مجتبی هادوی فر، راضیه فرهادی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۹۷

۲- ساخت دستگاه:

۱- دستگاه ترموراکتور آزمایشگاهی“، با همکاری مرکز رشد و معاونت پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری

۳- مقالات خارجی (ISI)

Hadavifar M, Zinatizade A, Younesi H, Galehdar M. (2010). Fenton and photo-Fenton treatment of distillery effluent and optimization of treatment conditions with response surface methodology. ASIA-PACIFIC JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, Vol 5, 454-464.

Galehdar M, Younesi H, Hadavifar M, Zinati zadeh A. (2009). Optimization of a Photo-assisted Fenton Oxidation Process: A Statistical Model for MDF Effluent Treatment. Clean-Journal, 37 (8), 629 – ۶۳۷٫

Hadavifar M, Bahramifar N, Younesi H, Li, Q. (2014). Adsorption of mercury ions from synthetic and real wastewater aqueous solution by functionalized multi-walled carbon nanotube with both amino and thiolated groups. Chemical Engineering Journal, 237, 217–۲۲۸٫

Faezeh Mahdad, Habibollah Younesi, Nader Bahramifar, Mojtaba Hadavifar. (2016). Optimization of Fenton and photo-Fenton-based advanced oxidation processes for post-treatment of composting leachate of municipal solid waste by an activated sludge process. KSCE Journal of Civil Engineering, 20: 2177-2188.

Mojtaba Hadavifar, Habibollah Younesi, Ali Akbar Zinatizadeh, Faezeh Mahdad, Qin Li, Zahra Ghasemi. (2016). Application of integrated ozone and granular activated carbon for decolorization and chemical oxygen demand reduction of vinasse from alcohol distilleries. Journal of Environmental Management, 170, 28-36.

Hadavifar M, Bahramifar N, Younesi H, Rastakhiz M,  Li Q, Eftekhari E, Yu J. (2016). Removal of mercury and cadmium from synthetic wastewater in the single and binary system by a new synthesized amino and thiolated multi-walled carbon nanotubes. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 67 (2016) 397–۴۰۵٫

Mahda Sadat Nasrollahzadeh, Mojtaba Hadavifar, Seyedeh Sima Ghasemi, Mansour Arab Chamjangali. (2018). Synthesis of ZnO Nanostructure Using Activated Carbon for Photocatalytic Degradation of Methyl Orange from Aqueous Solutions. Journal of applied water science, 8:104 1-12.

 

۴- مقالات علمي پژوهشي:

 • هادوي فر م، يونسي ح،  زينتي زاده ع. (۱۳۸۹). استفاده از ازن و کربن فعال گرانولي (GAC) در تصفيه پساب صنايع الکل سازي. فصلنامه علمي پژوهشي آب و فاضلاب. شماره ۲، ص ۱۸-۱۰٫
 • بیرجندی ن، یونسی ح، بهرامی فر ن، هادوی فر م. (۱۳۸۸). تصفيه پساب كارخانه بازيافت كاغذ با استفاده از منعقد­كننده­­هاي آلوم و پلي­آلومينيوم­كلرايد (PACl). فصلنامه فناوری صنعت آب و برق (آماده چاپ).
 • بیرجندی ن، یونسی ح، بهرامی فر ن، هادوی فر م. (۱۳۸۸). كاربرد روش انعقاد شيميايي جهت كاهش آلاينده­هاي پساب كارخانه بازيافت كاغذ. فصلنامه علمي پژوهشي آب و فاضلاب. شماره ۴، سال ۹۰، ۶۲-۵۶٫
 • نوشين بيرجندي، حبيب اله يونسي، نادر بهرامي فر، مجتبي هادوي فر (۱۳۹۳)؛ بررسی فرآيند انعقاد و لخته سازی در پالايش آلاينده های زيست محيطی  پساب کارخانه کاغذسازی. فصلنامه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست. دوره ۱۶، شماره ۴، سال ۹۳،۶۰-۵۳٫
 • فائزه مهداد، حبیب الله یونسی، نادر بهرامی فر، مجتبی هادوی فر (۱۳۹۴): بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته در حذف COD از شیرابه کمپوست. نشریه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست. (آماده چاپ).
 • فائزه مهداد، حبیب الله یونسی، نادر بهرامی فر، مجتبی هادوی فر (۱۳۹۶): بهینه‌سازی تصفیه شیرابه کمپوست با استفاده از فرایند اکسیداسیون پیشرفته H2O2/UV. فصلنامه علمی وپژوهشی عمران مدرس. دوره هفدهم، شماره ۲، سال ۱۳۹۶٫
 • مجتبی هادوی فر، نادر بهرامی فر، حبیب‌الله یونسی، فائزه مهداد (۱۳۹۴). استفاده از نانو لوله های کربنی چند دیواره­ی آمین و تیول دار شده در حذف جیوه از محلول های آبی. فصلنامه علمی وپژوهشی عمران مدرس. دوره ۱۵، شماره ۴، سال ۹۴، ۱۰۴-۹۷٫
 • مجتبی هادوی فر، اعظم سادات دلبری (۱۳۹۵). بررسی رفتار سینتیکی و تعادلی جذب مواد آلی ویناس بر کربن فعال گرانولی. نشریه علمی پژوهشی مهندسی عمران امیر کبیر، دوره ۵۰، شماره ۲، سال ۹۷، ۲۷۸-۲۶۹٫
 • زهرا حسین آبادی، قاسم ذوالفقاری، زهرا بیگم مختاری حسینی، مجتبی هادوی فر (۱۳۹۶). سنتز نانو زئولیت اصلاح شده با سورفاکتانت به عنوان نانو جاذب در حذف موثر نیترات از آب آشامیدنی. فصلنامه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست (آنلاین و آماده چاپ).
 • اسماعیل محمدنیا، مجتبی هادوی فر ، حجت ویسی (۱۳۹۷). بررسی کارآیی حذف و سینتیک جذب کادمیوم از محیط آبی توسط ذرات نانو گرافن تیول دار شده. نشریه علمی پژوهشی مهندسی عمران امیر کبیر (آنلاین و آماده چاپ).

Azam Sadat Delbari, Mojtaba Hadavifar, Hamed Haghparast (2016). CONCENTRATION AND CHARACTERIZATION OF AIRBORNE PARTICLES IN TWO SUBWAY SYSTEMS OF ISLAMICREPUBLIC OF IRAN AND INDIA. Journal of Air Pollution and Health, 1(2):61-68.

Razieh Farhadi, Mojtaba Hadavifar, Mazaher Moeinaddini, Mahmood Amintoosi (2018). Sensitivity Analysis of Meteorological Parameters and instability Indices on Concentration of CO, PM10 and AQI index in Tehran. Journal of ECOPERSIA, 6(2):91-100.

۵- مقالات همايشی (بین المللی و ملی):

Hadavifar M, Zinatizade A, Younesi H, Galehdar M. Application of Fenton method for MDF Wastewater Treatment and Water Recovery to Process in Caspian costal Area. The 1st. International conference on the Caspian Region Changes. 24-25 August 2008, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

Younesi, M. Galehdar, M. Hadavifar. Biosorption of cadmium, nickel and cobalt by Saccharomyces cerevisiae yeast from aqueous solution، ۲nd International Student Conference of Biotechnology, Tehran, Iran

Mojtaba Hadavifar, Nader Bahramifar, Habibollah Younesi. Application of Amino and Thiolated Multi-walled Carbon Nanotubes for Removal of Mercury from Aqueous Solutions. 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014). 22-24 October 2014, Tehran, Iran.

Mojtaba Hadavifar, Habibollah Younesi. Nader Bahramifar. Adsorption of Hg(II) and Cd(II) from synthetic wastewater in the single and binary component by amine and thiol containing MWCNTs. Asian nano forum conference. 8-11 march, Kish Island, Iran.

 • هادوي فر م، يونسي ح، زينتي زاده ع، گله دار م. (۱۳۸۷). COD Removal from Distillery Wastewater Using Fenton Method by RSM Approach in Batch Study. سومين کنفرانس مديريت منابع آب ايران ۲۳-۲۵ مهرماه ۱۳۸۷٫
 • هادوي فر م، گله دار م، يونسي ح، زينتي زاده ع. (۱۳۸۷). کاهش COD پساب صنعت الکل سازي از ملاس چغندر قند با استفاده از واکنشگرهاي Fenton. دومين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست. خرداد ماه ۱۳۸۷٫
 • گله دار م، هادوي فر م، يونسي ح. (۱۳۸۷). کاربرد روش Fenton جهت تصفيه فاضلاب صنايع توليد MDF. دومين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست. خرداد ماه ۱۳۸۷٫
 • ملوندي ح، اسماعيلي ساري ع، قاسمپوري م، هادوي فر م. (۱۳۸۷). سنجش ميزان جيوه موي شغال طلايي در سواحل مرکزي استان مازندران. دومين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست. خرداد ماه ۱۳۸۷٫
 • بيرجندي ن، يونسي ح، بهرامي فر ن، هادوي فر م. بررسي تصفيه پساب کارخانه بازيافت کاغذ به کمک فرآيند انعقاد در مقياس آزمايشگاهي. سومين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست. خرداد ماه ۱۳۸۸٫
 • حبيب اله يونسي، نوشين بيرجندي، نادر بهرامي فر، مجتبي هادوي فر؛ ۱۳۸۸، بررسي مقايسه اي تصفيه پساب صنعت بازيافت كاغذ با استفاده از منعقد كننده هاي آلوم و پلي آلومينيوم كلرايد، سومين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محیط زيست، تهران، ايران.
 • مجتبی هادوی فر، سوسن خوش‌سیما؛ تأثیر تصفیه پساب شهری سبزوار به روش الکتروکواگولاسیون بر میزان فسفر باقی‌مانده. اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار، دانشگاه اراک، آبان
 • مجتبی هادوی فر، سوسن خوش‌سیما، هادی کراچی؛ تأثیر پساب تصفیه‌شده شهری سبزوار بر قدرت جوانه زنی گیاهان تزئینی. اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار، دانشگاه اراک، آبان
 • راضیه فرهادی، مجتبی هادوی فر، مظاهرمعین الدینی، محمود امین طوسی، سوسن خوش سیما؛ تغییرات فصلی آلاینده های NO2 و   O3 در اقدسیه و شهرداری منطقه ۱۰ تهران. چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان، آذر ۱۳۹۴٫
 • سوسن خوش سیما، مجتبی هادوی فر؛ بررسی متیل ترشیاری بوتیل اتر (MTBE) در آب های زیرزمینی و راه های حذف آن. چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان، آذر ۱۳۹۴٫
 • سوسن خوش سیما، مجتبی هادوی فر، راضیه فرهادی؛ کاربرد عناصر غشایی نانو در تصفیه آب و معرفی پیشرفت های فناورانه محصولات غشایی. چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان، آذر ۱۳۹۴٫
 • راضیه فرهادی، مجتبی هادوی فر، مظاهر معین الدینی، مقایسه مدل های ARIMA، MLR، ANN در پیش بینی کیفیت هوا، کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست، جهاد دانشگاهی تهران، اسفند ۱۳۹۴٫
 • راضیه فرهادی، مجتبی هادوی فر، مظاهر معین الدینی، محمود امین طوسی: پیش بینی غلظت آلاینده های هوای شهر تهران بر اساس عوامل اقلیمی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، دانشگاه تهران، پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست، شهریور ۱۳۹۵٫
 • سوسن خوش سیما، مجتبی هادوی فر، قاسم ذوالفقاری، ارزیابی کاربرد روش الکتروکواگولاسیون در تصفیه ی فاضلاب خانگی. اولین همایش بین المللی ایده های نوین درمعماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار، مشهد ۱۸ آبان ۱۳۹۵٫
 • سیده سیما قاسمی ، مجتبی هادوی فر، بهروز ملکی، سنتز و عاملدار کردن نانولوله های کربنی در جهت حذف فلزات سنگین از محلول های آبی. سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها، تبریز ۱۷-۱۹ اسفند ۱۳۹۵٫
 • اسماعیل محمدنیا، مجتبی هادوی فر، حجت ویسی، عامل دار کردن نانو ذرات اکسید گرافن در جهت حذف فلزات سنگین از محیط های آبی. چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی، تهران ۲۷ مهرماه ۱۳۹۶٫

۶-طرح های پژوهشی و اجرایی:

 • مجری طرح ” هوشمند سازی سیستم آبیاری فضای سبز خوابگاه دانشگاه علامه طباطبائی تهران“، ۱۳۹۴٫
 • مجری طرح “بررسی میزان فلز سمی جیوه در مادران و نوزادان شهرستان سبزوار در سال ۱۳۹۴“. با همکاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری (در حال انجام).
 • مجری طرح “ارزیابی میزان آگاهی و مشارکت عمومی در فرایند کاهش تولید زباله و تفکیک از مبداء در محیط های دانشگاهی با مطالعه موردی در دانشگاه حکیم سبزواری” با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۹۷ (در حال انجام).

 


 

Curriculum Vitae


 

First name/Last name: Mojtaba Hadavifar

Address(es): Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

Fax(es): +98 5144013271

E-mail: mhadavifar@yahoo.com. M.hadavifar@hsu.ac.ir

Nationality:  Iranian

Date of birth: January 14, 1981

 

LABORATORY INSTRUMENT SKILLS:

– Gas Chromatograph (GC)

– Ultraviolet Spectrophotometer (UV)

– Infrared Spectrophotometer (FTIR)

– High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)

– Atomic Absorption Spectrometer (AAS)

 

SOFTWARE SKILLS:

– Design of Experiment (DOE)

– Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

– SigmaPlot

– CS ChemOffice

 

LANGUAGE SKILLS:

Persian: Mother Tongue

English: Fluent

 

RESEARCH AREA OF INTEREST

– Heavy metals  removal from wastewater

– Biosorption of Heavy Metal from Wastewater Stream

– Wastewater Treatment with Various Type of  reactor and Bioreactor

– Mass Transfer

– Chemical Reaction Engineering

 

EDUCATION AND TRAINING

Ph.D in environmental pollution: Department of Environment Sciences, Faculty of Natural resources and Marine Sciences,Tarbiat Modares University, Noor, Iran.

Thesis Title: Removal of Mercury and Cadmium from Aqueous Solution in Batch and Continuous System by Amino and Thiol Modified Multiwalled Carbon Nanotubes.

Research course: Griffith University, Queensland, Brisbane, Australia

MS: environmet engineering, Tarbiat Modares University, Noor, Iran, 2006-2008.

Thesis Title: Application of Integrated Ozone and Activated Carbon for ecolorization and COD Reduction of Vinasse from Alcohol Distilleries.

BS/BA: Environmental Pollution Control Technology, Karaj, Iran, 2002-2004.

Associate degree: Technology of Environmental sciences, Hakim Sabzevari University, sabzevar, Iran 2000-2002.

 

PUBLICATIONS

 

International Journals:

– Hadavifar, A.A. Zinatizadeh, H. Younesi, and M. Galehdar. (2010). Fenton and photo-Fenton treatment of distillery effluent and optimization of treatment conditions with response surface methodology, Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, 5, 454-464.

– Galehdar, H. Younesi, M. Hadavifar and A.A. Zinatizadeh. (2009). Optimization of a photo-assisted Fenton oxidation process: A statistical model for MDF effluent treatment, Clean, 37 (8), 629-637.

– Hadavifar, N. Bahramifar, H. Younesi, Q. Li. (2014). Adsorption of mercury ions from synthetic and real wastewater aqueous solution by functionalized multi-walled carbon nanotube with both amino and thiolated groups, Chemical Engineering Journal 237, 217–۲۲۸٫

– Hadavifar M, Bahramifar N, Younesi H, Li Q, Eftekhari E, Yu J. (2016). Removal of mercury and cadmium from synthetic wastewater in the single and binary system by a new synthesized amino and thiolated multi-walled carbon nanotubes. Separation and Purification Tchnology, (under review).

– Faezeh Mahdad, Habibollah Younesi, Nader Bahramifar, Mojtaba Hadavifar. (2015). Optimization of Fenton and photo-Fenton-based advanced oxidation processes for post-treatment of composting leachate of municipal solid waste by an activated sludge process. KSCE Journal of Civil Engineering, (Published Online).

– Mojtaba Hadavifar, Habibollah Younesi, Ali Akbar Zinatizadeh, Faezeh Mahdad, Qin Li, Zahra Ghasemi. (2016). Application of integrated ozone and granular activated carbon for decolorization and chemical oxygen demand reduction of vinasse from alcohol distilleries. Journal of Environmental Management, 170, 28-36.

– Hadavifar M, Bahramifar N, Younesi H, Li Q, Eftekhari E, Yu J. (2016). Removal of mercury and cadmium from synthetic wastewater in the single and binary system by a new synthesized amino and thiolated multi-walled carbon nanotubes. Chemosphere, (under review).

 

National Journals:

– Hadavifar, H. Younesi, A.A. Ziinatizadeh. Application of ozone and granular activated carbon for distillery effluent treatment. Water and Wastewater. 74(2): 1-9.

– Birjandi, H. Younesi, N. Bahramifar, M. Hadavifar, (2011). Application of chemical coagulation method for reduction of turbidity and COD of paper-recycling wastewater, Water and Wastewater, 80(4): 56-62.

– Birjandi, H. Younesi, N. Bahramifar, M. Hadavifar, Investigation coagulation and flocculation process in purge of environmental pollutants of paper mill wastewater. Journal of Environmental Science and Technology. Accepted.

– Birjandi, H. Younesi, N. Bahramifar, M. Hadavifar, Treatment of paper recycling wastewater industry by coagulation-flocculation using alum and polyaluminumchloride (PACl). Journal of Energy and Hydro Technology. Accepted.

 

International conferences:

– Hadavifar M, Zinatizade A, Younesi H, Galehdar M. Application of Fenton method for MDF Wastewater Treatment and Water Recovery to Process in Caspian costal Area. The 1st. International conference on the Caspian Region Changes. 24-25 August 2008, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

– Younesi, M. Galehdar, M. Hadavifar. Biosorption of cadmium, nickel and cobalt by Saccharomyces cerevisiae yeast from aqueous solution، ۲nd International Student Conference of Biotechnology, Tehran, Iran

– Mojtaba Hadavifar, Nader Bahramifar, Habibollah Younesi. Application of Amino and Thiolated Multi-walled Carbon Nanotubes for Removal of Mercury from Aqueous Solutions. 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014). 22-24 October 2014, Tehran, Iran.

– Mojtaba Hadavifar, Habibollah Younesi. Nader Bahramifar. Adsorption of Hg(II) and Cd(II) from synthetic wastewater in the single and binary component by amine and thiol containing MWCNTs. Asian nano forum conference. 8-11 march, Kish Island, Iran.