دکتر محسني، نماينده مجلس شوراي اسلامي در دانشگاه

همزمان با تعطيلي موقت مجلس شوراي اسلامي و عدم برگزاري جلسات علني به مدت دو هفته جهت سرکشي و بازديد نمايندگان محترم از حوزه هاي انتخابيه، مقارن ظهر روز دوشنبه، آقاي دکتر محسني، نماينده محترم سبزوار و بخش هاي تابعه در مجلس شوراي اسلامي با حضور هيأتي همراه در دانشگاه حکيم سبزواري حضور يافت و در خصوص مسائل مختلف با رياست جديد دانشگاه به گفتگو پرداختند.

SONY DSC

در اين ديدار صميمانه ابتدا آقاي دکتر حدادنيا، رئيس جديد دانشگاه ضمن عرض خير مقدم به مهمانان گرانقدر، حضور جناب آقاي دکتر محسني را در اولين روز کاري خود به فال نيک گرفت و ابراز اميدواري کرد که با حمايت ها و پشتيباني نمايندگان محترم در مجلس شوراي اسلامي، وضعيت آموزش عالي در شهرستان سبزوار به عنوان دومين قطب علمي شرق کشور از تمامي جوانب تقويت شده و رشد و توسعه آن متوقف نگردد.

SONY DSC

آقاي دکتر محسني نيز ضمن عرض تبريک به آقاي دکتر حدادنيا، انتخاب ايشان را به عنوان فردي داراي صبغه علمي، آموزشي و پژوهشي والا در دانشگاه و شهر سبزوار، به وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري تبريک گفت.

نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تنگناهاي مالي کشور و مشکلات موجود در خصوص منابع محدود مالي، گزيده هايي از فرمايشات مقام معظم رهبري را به عنوان راهکارهاي عملي بيان نمود و نقش دانشگاه را در وضعيت کنوني بسيار حائز اهميت دانست.

دکتر محسني افزود:

“دانشگاه بايد در کنار توليد علم، مولد درآمد و مرکز و مبدأ اشتغال و کارآفريني باشد، مؤسسات دانش بنيان در کنار دانشگاه ها فعال گردند و از مديريت هزينه به مديريت درآمد تغيير رويه دهند، لذا رسالت و مسئوليت مسئولان دانشگاه سنگين و حساس است.”

SONY DSC

ايشان همچنين ابراز اميدواري کرد که با توجه به رشد و توسعه کمي دانشگاه ها، ارتقا و توسعه کيفي در تمامي عرصه ها بيشتر مد نظر قرار گيرد و در اين خصوص برنامه ريزي صحيح و کارشناسي شده انجام شود تا دانشگاه به عنوان الگوي فرهنگي، اخلاقي و اجتماعي و همچنين علمي و آموزشي، رسالت خود را به نحو احسن به انجام رساند.