دکتر محمد سلمانی مقدم

salmani1

محمد سلمانی مقدم شهریور ماه ۱۳۴۴ در شهر نیشابور استان خراسان رضوي به دنيا آمد.ايشان تحصيلات ابتدايي تا مقطع متوسطه را در شهر مشهد سپري ودرسال ۱۳۶۲براي ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي جغرافيا وارد دانشگاه فردوسی مشهد گرديد.وي در سال ۱۳۶۷براي اخذ درجه كارشناسي ارشد وارد دانشگاه تهران شد ودرسال ۱۳۷۰ فارغ التحصيل گرديد.مدرک مقطع دكتري را در سال ۱۳۸۲از دانشگاه اصفهان دریافت کرد. واز سال ۱۳۸۵ به عنوان عضو هیات علمی جذب دانشگاه حکیم سبزواری گردید و در حال حاضر به عنوان استادیار در گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستائی مشغول به کار می باشد                                    

۱ـاطلاعات شخصي:

نام: محمد

نام خانوادگي: سلمانی مقدم

مرتبه علمي:‌ استادیار

نام و نشاني محل كار: سبزوار- توحید شهر- پردیس دانشگاه حكيم سبزواري- دانشكده جغرافيا و علوم محيطي-گروه برنامه ریزی شهری و روستائی

پست الكترونيك :ml_moghadam@yahoo.com

 

۲- سوابق تحصيلي:

كارشناسي: جغرافیا – دانشگاه فرودسی مشهد

كارشناسي ارشد: جغرافیای انسانی د انشگاه تهران

عنوان پایان نامه: بررسی توان های اقتصادی و اجتماعی شهرستان مشهد

دكتري:جغرافیای شهری دانشگاه اصفهان

عنوان رساله : تحلیل سازمان فضائی مراکز آموزشی در شهرری

۳- سوابق شغلي و مديريتي:

 

– عضو هيئت علمي و استادیار گروه جغرافياي دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار از سال ۸۴ تاكنون

– مدیر گروه جغرافیای دانشگاه حکیم سبزواری از سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱

– همكاري به مدت بيش از ۱۵ سال با وزارت جهاد كشاورزي : در معاونتهاي ترويج و نظامهاي بهره برداري ؛معاونت آبخيزداري ؛سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري كشور به عنوان كارشناس ارشد ترويج و توسعه روستائي

۴- مشخصات پژوهشي ، تحقيقي :

۱ – تدوين شرح خدمات مطالعات اقتصادي اجتماعي آبخيزداري

۲- تدوين متدولوژي انجام مطالعات اقتصادي اجتماعي آبخيزداري

۳ – انجام مطالعات اقتصادي اجتماعي در فاز توجيهي نظير مطالعات درودزن ؛پشت بسطام ؛اركن و…..بيش از ۱۵ مورد .

۴ – انجام مطالعات اقتصادي اجتماعي در فازهاي اجرائي و تفضيلي نظير مطالعات اجرائي در حوزه هاي استانهاي قزوين ؛تهران و …. بيش از ۱۵ مورد

۵ – انجام مطالعات نيازسنجي آموزشي ساماندهي تالابهاي كشور با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست

۶- انجام مطالعات نيازسنجي آموزشي فاز دوم طرح مديريت پايدار منابع آب و خاك حبله رود

۷- تالیف کتاب تحت عنوان ” مروری بر فاز اول طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود” تالیف شده جهت سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور وبرنامه عمران سازمان ملل UNDP تهران ، نشر پونه ۱۳۹۲

۸ – ارائه مقاله در سمينار سازمانهاي غيردولتي وزارت جهاد كشاورزي تحت عنوان تعاوني هاي آبخيزداري زمينه ساز ايجاد تشكل هاي غيردولتي در بخش آبخيزداري ۱۳۸۰

۹ – ارائه مقاله در سمينار دستاوردهاي طرح حبله رود تحت عنوان بررسي مسائل و مشكلات فراروي طرح حبله رود در فاز هاي اول و دوم ۱۳۸۵

۱۰ – ارائه مقاله تحت عنوان” لزوم احیا بافت تاریخی در جهت تحقق شهر سالم پژوهش موردی شهر سبزوار” در دومين همايش ملي شهر سالم در سال ۱۳۸۹ و دبير علمي همايش مذكور

۱۱ – ارائه مقاله تحت عنوان ” بررسی و تحلیل شیوه تغییر طراحی و ساخت مساکن روستائی از شکل سنتی به جدید ” در اولين كنفرانس بين المللي سكونتگاههاي روستائي در سال ۱۳۸۹

۱۲ – ارائه مقاله تحت عنوان “تاثیر عوامل ژئومورفولوژیک در افزایش آسیب پذیری در جریان وقوع زمین لرزه در شهر کرند غرب “در پنجمين همايش ملي زمين شناسي و محيط زيست درسال ۱۳۸۹

۱۳ – ارائه مقاله تحت عنوان” بررسی عوامل موثر در تشکیل سد زیرزمینی طبیعی دشت قلعه شاهین “در بيست و هفتمين گردهمائي علوم زمين ۱۳۸۸

۱۴- ارائه مقاله تحت عنوان طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی شهر سبزوار با تاکید بر جهت گیری ساختمان و عمق سایبان در فصلنامه جغرافیا و توسعه تابستان ۱۳۹۱

۱۵- ارائه مقاله تحت عنوان عوامل موثر بر توزیع سکونتگاههای روستائی در دهستان ماهنشان در فصلنامه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بهار ۱۳۹۰

۱۶- ارائه مقاله تحت عنوان سنجش رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری در شهرهای استان فارس در چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری مشهد ۱۳۹۱

۱۷- ارائه مقاله تحت عنوان نقش زیر ساخت های اقامتی در توسعه فعالیت های گردشگری شهر رشت در مجله چشم اندازجغرافیائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ۱۳۹۰

۱۸- ارائه مقاله تحت عنوان Wetland Environmental Potentiality and Attracting tourist …در مجلهInternational Journal of Asia Social Science شماره ۲ سال ۲۰۱۲

۱۹- ارائه مقاله تحت عنوان دیالکتیک فضا از منظر لوفور در فصلنامه مطالعات جغرافیائی مناطق خشک تابستان ۱۳۹۲

۲۰- ارائه مقاله تحت عنوان ضرورت احداث پارکینگ در بخش مرکزی شهر سبزوار در پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری مشهد ۱۳۹۲

۲۱- ارائه مقاله تحت عنوان تحلیل ویژگیهای اقلیم توریستی در شهر سبزوار در پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری مشهد ۱۳۹۲

۲۲- ارائه مقاله تحت عنوان ارزیابی مشارکت شهروندی در شهرهای جدید ایران ( بینالود) در پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری مشهد ۱۳۹۲

۲۳- ارائه مقاله تحت عنوان بررسی و تحلیل ضرورت جلب مشارکت مردم در مدیریت شهری در اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای پایدار شهری ۱۳۹۲

۲۴- ارائه مقاله تحت عنوان معماری همساز با اقلیم(مطالعه موردی،شهر سبزوار) در کنفرانس ملی جغرافیا شهرسازی و توسعه پایدار ۱۳۹۲

۲۵- انجام ۴ طرح پژوهشي در دانشگاه تربيت معلم سبزوار در خصوص مباحث شهري شامل ترافيك ،بافت شهري ،مبلمان شهري ،تبليغات شهري

۲۶- استاد راهنما و مشاور بيش از ۴۰ عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد

۲۷ – داوري بيش از۲۰ عنوان مقالات در سمينارها و مجلات تخصصي جغرافيا

 

۵- مشخصات آموزشي :

۱ – تدريس دروس تخصصي جغرافيا در گرايشهاي جغرافياو برنامه ریزی شهری ؛جغرافياي روستائی از سال ۸۴ تاكنون در دانشگا ه حکیم سبزواری سبزوار در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

۲- تدريس مباحث تخصصي اقتصادي اجتماعي در كارگاههاي آموزشي وزارت جهاد كشاورزي

۳- برگزاري كارگاههاي آموزشي با جوامع روستائي در طرحهاي توسعه روستائي