دکتر مهدي زنگنه

Zangan2

 

۱ـ اطلاعات شخصي:

نام: مهدی

نام خانوادگي: زنگنه

مرتبه علمي:‌ استادیار

نام و نشاني محل كار: سبزوار-  توحید شهر- پردیس دانشگاه حكيم سبزواري- دانشكده جغرافيا و  علوم محيطي-گروه جغرافیای انسانی

تلفن محل كار:

تلفن همراه:

پست الكترونيك : m.zanganeh@

 

۲ـ سوابق تحصيلي:                                                                  

 كارشناسي: جغرافیا و برنامه ریزی شهری _ دانشگاه فردوسی مشهد

 كارشناسي ارشد: جغرافیا و برنامه ریزی شهری _ دانشگاه تهران

دكتري: جغرافیا و برنامه ریزی شهری _ دانشگاه اصفهان

عنوان رساله دکتری: تحلیل فضایی قابلیت های شهر مشهد جهت تحقق توسعه پایدار مسکن

 

۳-سوابق شغلي و مديريتي:

_

 

۴- عضويت در مجامع علمي و اجرايي:

_

 

۵- داوري مجلات علمي:

مجله پژوهشهای شهری_ دانشگاه تهران _ دانشکده جغرافیا

مجله توسعه فضای شهری _ دانشگاه فردوسی مشهد

 

۶- زمينه ها و علائق تحقيقاتي

توسعه پایدار شهری و منطقه ای

مسکن شهری

آمایش شهری

 

۷- دروس تدريس شده:

دوره كارشناسي: اصول برنامه ریزی شهری، مبانی جغرافیای شهری ، اصول و روشهای آمایش شهری،

دوره كارشناسي ارشد: سیاست های توسعه مسکن، برنامه ریزی مجتمع های زیستی

دوره دكتري: —-

 

۸- دوره های دانش افزایی:

____

 

۹- افتخارات علمی:

___

 

۱۰- مقالات علمي چاپ شده :

 1. فرهوی، رحمت اله و فرانک سیف الدینی و زنگنه، مهدی(۱۳۸۵)، شهر خواف؛ الگویی جهت ارزيابي و تحليل کاربري اراضي، مجله جغرافيا و توسعه دانشگاه سيستان و بلوچستان
 2. محمدی، جمال و مهدی زنگنه(۱۳۸۹)، سنجش شاخص های کیفیت زندگی از نظر شهروندان شهر مشهد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.
 3. ضرابی، اصغر و زکیه شرفی و مهدی زنگنه(۱۳۹۰)، سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان شهر مشهد با تأکید بر عملکرد پلیس و رسانه های جمعی، مجله پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی.
 4. مسعود، تقوایی و مهدی زنگنه(۱۳۹۱)، تحلیلی بر توسعه گردشگري در منطقه تفرجگاهي شانديز، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز
 5. محمدی، جمال و مهدی زنگنه (۱۳۹۰)، سنجش عوامل مؤثر بر ميزان اعتماد شهروندان به شهرداري؛ مورد مطالعه شهروندان شهر نيشابور، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان
 6. زنگی آبادی، علی و مهدی زنگنه (۱۳۹۰)، سنجش احساس توسعة امنيت اجتماعي در بين شهروندان شهرهاي کوچک و مرزي، مطالعه موردي: شهر خواف، فصلنامه دانش انتظامی
 7. زنگنه، مهدی و زکیه شرفی(۱۳۹۳)، سنجش احساس امنيت اجتماعي و ارائه راه کارهاي ارتقاء آن در پارک هاي شهر اصفهان ، مجله تخصصی امنیت و نظم، دفتر تحقيقات کاربردي نیروی انتظامي استان اصفهان،

 

۱۱- مقالات علمي پذيرفته شده براي چاپ :

 1. زنگنه، مهدی و محمد فرجی (۱۳۹۰)، شهر خواف ؛ الگوئي جهت محله بندي شهري، مجله جغرافیا، انجمن جغرافیایی ایران

 

۱۲- مقالات ارائه شده در مجامع علمي:

 1. زنگنه، مهدی و زکیه شرفی (۱۳۹۳)، ملزومات دست یابی به شهر خلاق با تأکید بر ایران، پذیرش در همایش ملی پژوهشهای کاربردی در جغرافیا و گردشگری، تهران
 2. زنگنه، مهدی (۱۳۹۳)، تدوین شاخص­ جهت ارزيابي کيفيت محيط مسکوني با رويکرد توسعه پايدار ، پذیرش در همایش ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران.
 3. زنگنه، مهدی (۱۳۸۹)، جایگاه امنیت اجتماعی در توسعه پایدار گردشگری؛ با تأکید بر ایران، پذیرش و سخنرانی در اولین کنفرانس توریسم منطقه ای، دانشگاه آزاد خمینی شهر اصفهان
 4. زنگنه، مهدی و جعفر ناظر حضرت (۱۳۸۹)، مهاجرین کلانشهرها، عوامل پدیدآورنده ناهنجاریهای اجتماعی، پذیرش در همایش مهاجرت، نظم و امنیت_ دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی خراسان رضوی
 5. زنگنه، مهدی و علی شعاع (۱۳۸۹)، امنیت گامی در جهت رسیدن به توسعه پایدار؛ با تأکید بر  محور شرق کشور، پذیرش مقاله در همایش خراسان جنوبی ، ترانزیت و توسعه محور شرق
 6. زنگنه، مهدی و زکیه شرفی (۱۳۸۹)، راه کارهای توانمندسازی مدیریت شهری ؛ با تأکید بر محله محوری و مشارکت مردمی، پذیرش در همایش شهر سالم دانشگاه حکیم سبزواری
 7. زنگنه، مهدی و زکیه شرفی (۱۳۸۸)، جایگاه محله بندی در برنامه ریزی شهری، پذیرش مقاله در همایش اصفهان، فرهنگ،  شهر سالم، شهرداری اصفهان
 8. زنگنه، مهدی و زکیه شرفی (۱۳۸۸)، ارائه فرایند محله بندی شهری، پذیرش و سخنرانی در همایش اصفهان، فرهنگ،  شهر سالم، شهرداری اصفهان
 9. زنگنه، مهدی و زکیه شرفی (۱۳۸۶)، هويت بخشي به هسته اوليه شهر ؛ با احياي محلات تاريخي شهر ؛ بعنوان ابعاد فراموش شده ميراث هاي ماندگار ؛ مورد شهر خواف، پذیرش و سخنرانی مقاله در همايش خواف ديار ميراث هاي ماندگار

 

۱۳-طرح های پژوهشی خاتمه یافته :

 1. زنگنه، مهدی (۱۳۹۳)، برنامه ساماندهی کالبدی شهر قاسم آباد، استانداری خراسان رضوی و شهرداری قاسم آباد
 2. زنگنه، مهدی و زکیه شرفی(۱۳۹۱)، بررسي عوامل مؤثر بر ميزان احساس امنيت اجتماعي و ارائه راه کارهاي ارتقاء آن در پارک هاي شهر اصفهان ، فرماندهي انتظامي استان اصفهان، دفتر تحقيقات کاربردي
 3. زنگنه، مهدی (۱۳۸۸ _ ۱۳۹۳)، مشاور طرح هادی روستایی از شهرستان: زابل، زاهدان، خاش، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سیستان و بلوچستان.

                                                                         

 

۱۴- كتاب(تاليف يا ترجمه) :

_

 

۱۵-عناوين پايان‌نامه‌ها ودانشجويان تحت راهنمايي(دكتري و ارشد) :

__

 

۱۶-عناوين پايان‌نامه‌ها ودانشجويان تحت مشاوره(دكتري و ارشد) :

_