دکتر یعقوب زنگنه

zanganeh1

۱ ـ اطلاعات شخصي:

نام: یعقوب

نام خانوادگي: زنگنه

مرتبه علمي: دانشيار

نام و نشاني محل كار: سبزوار- توحید شهر-پردیس دانشگاه حكيم سبزواري-دانشكده جغرافيا و علوم محيطي-گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پست الكترونيك :y_zangane@hsu.ac.ir

 

۲- سوابق تحصيلي:

كارشناسي:رشته جغرافیا – دانشگاه فردوسی مشهد – تاریخ فارغ التحصیلی: بهمن ۱۳۶۶

كارشناسي ارشد:جغرافیای انسانی( گرایش مطالعات ناحیه ای) – دانشگاه تربیت مدرس – تاریخ فارغ التحصیلی: شهریور ۱۳۷۶

عنوان پایان نامه:ساماندهی فضایی سکونتگاههای روستایی(مورد مطالعه: شهرستان خواف)

دكتري:جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه تربیت مدرس – تاریخ فارغ التحصیلی: مهر ۱۳۸۱

عنوان رساله:تحلیل عوامل تاثیرگذار بر توسعه فیزیکی وساخت اجتماعی- فضایی شهر(مورد: شهر سبزوار)

 

۳-سوابق شغلي و مديريتي:

۱-     مدیر گروه جغرافیا ازتاریخ ۲۶/۸/۸۲ تا تاریخ ۲۶/۸/۸۴ ( به مدت ۲ سال)

۲-     معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی از تاریخ ۱۹/۹/۸۵ تا ۱۷/۷/۸۷ ( یک سال و ۱۰ ماه)

۳-     سرپرست دانشکده هنر و معماری از تاریخ ۱۷/۷/۸۷ تا ۲۷/۷/۸۹ ( ۲ سال)

۴-     رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی از تاریخ ۱۸/۷/۸۹ تا ۸/۲/۹۳ ( ۵/۳ سال)

 

۴- داوري مجلات علمي:

مجلهمطالعات جغرافيايي مناطق خشك- دانشگاه حكيم سبزواري.

مجله آمایش شهری و منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان

مجله جغرافیا و مطالعات شهری و منطقه ای دانشگاه اصفهان

مجله جغرافیا و توسعه ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

۵- زمينه ها و علائق تحقيقاتي

بر نامه ریزی شهری ، اقتصاد شهری ، مطالعات اجتماعی در شهرها( سرمایه اجتماعی ، مهاجرتهای درون شهری، بازار نیروی کار)

 

۶- دروس تدريس شده:

دوره كارشناسي:۱- اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای ،۲- اقتصاد شهری ، ۳- کاربرد آمار در برنامه ریزی شهری، ۴- تکنیک های برنامه ریزی شهری، ۵- تکنیک های برنامه ریزی ناحیه ای

دوره كارشناسي ارشد:۱- اصول برنامه ریزی منطقه ای ، ۲- کاربرد آمار در برنامه ریزی شهری ،۳- مدل ها و فنون تصمیم گیری با تاکید بر برنامه ریزی شهری

 

۷- دوره های دانش افزایی:

۱-    کارگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS)

۲-    کارگاه SPSS

 

۸- افتخارات علمی:

پژوهشگر برتر سال ، (۱۳۸۸)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار.

دریافت جایزه کتاب برتر سال ، (۱۳۸۹)، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار.

 

۹- مقالات علمي چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی :

۱-     ساماندهی فضایی سکونتگاههای روستایی( مورد مطالعه شهرستان خواف)، چاپ شده در فصلنامه مدرس، دوره دوم ، شماره چهارم، پاییز ۱۳۷۶ ، همکار: عبدالرضا رکن الدین افتخاری.

۲-     تحلیل تحولات بازارنیروی کار شهرهای میانی کشور درفاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۳۵ ، چاپ شده در فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره ۶۸ ، ۱۳۸۲ ، همکار: حسین شکویی

۳-     تحلیل­کمی مهاجرت­ورشد جمعیت شهری­دررابطه با تحولات بازار نیروی کار شهری(مطالعه موردی:سبزوار)- چاپ شده در فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره ۸۶ ، پاییز ۱۳۸۶٫

۴-     بحثی پیرامون سرمایه اجتماعی و رابطه ی آن با مدیریت واقتصاد شهری(مطالعهی موردی: مشهد و سبزوار)، چاپ شده در فصلنامه مدیریت شهری ، ویژهنامه بهاروتابستان۱۳۹۰ ، ، همکاران:حسین قدرتی و داود سمیعی پور.

۵-     مهاجرت، تحرك سكونتي و ساخت اجتماعي – فضايي شهر( مطالعه مور دي :سبزوار)؛ چاپ شده در فصلنامه مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي، شماره ،۱۲ ،بهار ۱۳۹۱ ، همکار: داود سميعي پور

۶-      بررسي و تحليل نقش تصوير مقصد در توسعه صنعت گردشگر ي(مطالعه موردي:كلان شهر تبريز)؛ چاپ شده در نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، شماره ۴۱ ، پاییز ۱۳۹۱ ، همکار: یاسر شمس الله زاده.

۷-     روندها و انگیزه های مهاجرت های درون شهری(مطالعه موردی: سبزوار)، چاپ شده در مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، شماره هفتم ، بهار ۱۳۹۱ ، همکاران : يعقوب زنگنه ،داود سميعي ، هادی حسینی ، زکیه آب باریکی.

۸-     تحلیل تطبیقی مزیت های نسبی و نابرابری اشتغال در نقاط شهری خراسان رضوی و نقاط شهری کشور، چاپ شده در فصلنامه فضای جغرافیایی، شماره ۳۰ ، زمستان۱۳۹۱ ، همکاران: سید هادی حسینی(نویسنده مسئول).

۹-     تبیین و اولویت بندی مداخله در بافت های فرسوده شهری با استفاده از روش AHP( مطالعه موردی محله نوغان مشهد)، چاپ شده در فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری ، بهار ۱۳۹۲ ، همکاران : جواد فرهادی، وجیهه توبی.

۱۰-مروری بر نظریه های رشد شهری وتحلیلی بر عوامل تأثیر گذار بر توسعه فضایی وساخت اجتماعی – فضایی، چاپ شده در مجله مطالعات جغرافیایی ، شماره ۲ ، پاییز و زمستان ۱۳۸۵ .

۱۱-روابط شهر سبزوار با حوزه نفوذ، چاپ شده در مجله مطالعات جغرافیایی ، شماره ۱ ، ۱۳۸۵ .

۱۲-ارزیابی مکان یابی و عملکرد مجتمع های تجاری با تاکید بر تحلیل ویژگی ها و رفتار مشتریان( مطالعه موردی: مشهد)، چاپ شده در فصلنامه جغرافیا( برنامه ریزی منطقه ای) ، سال چهارم ، شماره ۱ ، زمستان ۱۳۹۲ ، همکاران: داود سمیعی پور ، کاظم برهانی.

۱۳-تحلیلی بر تعلق مکانی و عوامل موثر بر آن در سکونتگاههای غیر رسمی ( مطالعه موردی: شرق کال عید گاه ، مجله مطالعات جامعه شناختی شهری ، سال سوم ، شماره هشتم ، پاییز ۱۳۹۲ ، همکاران: سعید حسین آبادی.

۱۴-كلان شهرها، جهان شهرها: جهاني شدن كشورهاي جهان سوم، درك برونگر، ترجمه يعقوب زنگنه ، مجله اطلاعات سياسي – اقتصادي ، شماره ۱۷۰-۱۶۹ ، مهر و آبان ۱۳۸۰ ، موسسه اطلاعات.

۱۵-پایداری محیط بر بنیان توسعه مشارکت شهروندی( مطالعه موردی: سبزوار)، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، سال سوم، شماره ۶ ، ۱۳۹۲، همکاران: سید هادی حسینی( نویسنده مسئول) ، حسین قدرتی، محمد میره.

 

۱۰- مقالات پذیرفته شده در مجلات علمی پژوهشی

۱-     تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای و تحولات نظام شهری (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) ، پذیرفته شده در فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ، ۱۳۹۲، همکاران: داود سمیعی پور ، علیرضا حمیدیان.

۲-     تحلیلی بر جغرافیای ادیان و مذاهب در ایران باستان ، پذیرفته شده در در فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ، ۱۳۹۲ ، همکاران : لیلا مشکانی( نویسنده مسئول).

 

۱۱-طرح های پژوهشی خاتمه یافته :

۱-     تهیه فتو موزاییک – فتو مپ شهرسبزوار براساس عکسهای هوایی موجود در ۴ مقطع عکسبرداری ؛ دانشگاه تربیت معلم سبزوار( مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و اجتماعی)، همکاران: جواد جمال آبادی، تاریخ شروع: ۱۵/۴/۱۳۸۱ تاریخ خاتمه :۲۷/۷/۱۳۸۱

۲-     طرح راهبردی سازماندهی حاشیه شهر سبزوار، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و اجتماعی دانشگاه تربیت معلم سبزوار و شهرداری سبزوار،

همکاران: علی اکبر عنابستانی( مجری طرح)- یعقوب زنگنه- محمد علی اسدی- مجید ارفعی مققدم- جواد جمال آبادی- حمید جوادیان، تاریخ شروع: ۲۰/۴/۱۳۸۲، تاریخ خاتمه: ۱۵/۳/۱۳۸۶

۳-     سبزوار و حوزه نفوذ تجاری آن ( با تاکید بر خرید و فروش محصولات کشاورزی)، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و اجتماعی دانشگاه تربیت معلم سبزوار، همکاران: دکتر علی اکبر عنابستانی، جواد جمال آبادی، تاریخ شروع: ۳۰/۸/۱۳۸۲ ، تاریخ خاتمه: ۲/۸/۱۳۸۵ .

۱۲- كتاب(تاليف يا ترجمه) :

۱-    مقدمه ای بر اقتصاد شهری، چاپ اول: دانشگاه تربیت معلم سبزوار و انتشارات چاپار( ۱۳۸۸)، چاپ دوم( ۱۳۸۹)، سوم انتشارات آذرخش(۱۳۹۳)

۱۳- راهنمايي پايان‌نامه‌ها ي كارشناسي ارشد( دفاع شده)

۱- فاطمه مهری ،( ۱۳۸۳)؛ ارزیابی پتانسیلهاوتنگناهای طبیعی موثر برتوسعه فیزیکی شهرسبزوار، دانشگاه تربيت معلم سبزوار

۲- طاهره مطلوبی ،( ۱۳۸۴)؛ توسعه پایدار شهرستان سبزوار با تدکید بر نقش منابع آب وخاک، دانشگاه تربيت معلم سبزوار

۳- محمد کریمی ،(۱۳۸۷)؛ اکوتوریسم شهرستان گرگان ، دانشگاه تربيت معلم سبزوار

۴- مهدی عبدل آبادی،( ۱۳۸۷)؛ بررسی اکوتوریسم پناهگاه حیات وحش میانکاله ، دانشگاه تربيت معلم سبزوار

۵- ياسر شمس الله زاده ،(۱۳۸۹)؛تحليلي برمفهوم تصوير ذهني در توسعه ي گردشگر ي شهري( مطالعه موردي تبريز، دانشگاه تربيت معلم سبزوار

۶-      معراج ناظري،(۱۳۹۰)؛ بررسي مشكلات اكولوژيكي اقمار شهر قدس، دانشگاه تربيت معلم سبزوار

۷-     جعفر درخشانفر(۱۳۸۸)، مطالعه پتانسیلها و تنگناهای طبیعی- انسانی سمت توسعه فیزیکی شهر سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی( واحد شیروان)

۸-     داوود سمیعی پور( ۱۳۹۱) ،تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای و تحولات نظام شهری(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)، دانشگاه حکیم سبزواری

۹-     وجیهه توبی(۱۳۹۱)، تبیین اولویت بندی مداخله در بافتهای فرسوده شهری با استفاده از مدل AHP(مطالعه موردی : محله نوغان مشهد)، دانشگاه حکیم سبزواری

۱۰- عاصفه بهنود شریف، بررسی جنبه های ادارکی – عملکردی ورودی های اصلی شهر مشهد با تاکید بر نقش آن در شکل گیری تصویر ذهنی زائران و گردشگران( ۱۳۹۲)، دانشگاه حکیم سبزواری

۱۱- حسینعلی کریمی، (۱۳۹۲)،مهاجرت ، تحرک سکونتی و ساختار اجتماعی شهر( نمونه موردی: مهاجرین افغانی ساکن در مناطق ۴ و ۵ شهر مشهد)، دانشگاه حکیم سبزواری

۱۲-حفیظ الله نوری فندخت،( ۱۳۹۲)، برسی عوامل موثر بر توسعه فیزیکی و ساخت اجتماعی – فضایی شهر تایباد، دانشگاه حکیم سبزواری.

۱۴-عناوين پايان‌نامه‌ها ودانشجويان کارشناسی ارشد تحت مشاوره:

۱- رضا نبی پور(۱۳۹۳)، برنامه ریزی توسعه محله ای با تاکید بر سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی، دانشگاه حکیم سبزواری