دیجیتال سازی اسناد و نسخ خطی شهرستان سبزوار به همت دانشگاه حکیم سبزواری و سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مدیر پژوهش دانشگاه حکیم سبزواری گفت: حدود ۶۰۰ سند و نسخ خطی از دوحوزه علمیه سبزوار و دفاتر آیات عظام علوی سبزواری و افقهی سبزواری و همچنین از دو مجموعه دار جمع آوری و کار اسکن آن‌ها آغاز شده است.

دکتر اسماعیل نژاد افزود: این روند تا آخر بهمن ماه ادامه دارد و افراد حقیقی نیز می‌توانند برای دیجیتال سازی نسخ خطی خود بطور رایگان به دانشگاه حکیم سبزواری مراجعه نمایند و ما بعد از تهیه اسکن از نسخ خطی مالکیت معنوی اثر را نیز حفظ می‌کنیم و بدون اجازه صاحب نسخ خطی آن را منتشر نمی‌کنیم.

عباس نیا کارشناس دیجیتال سازی نسخ خطی سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی نیز گفت: از سال ۸۸ سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی با هدف حفظ میراث مکتوب اسلامی کار دیجیتال سازی نسخ خطی را برای دیگر سازمان‌ها و اشخاص حقیقی در ۸ استان کشور آغاز کرده است و تاکنون از حدود ۴۵ هزار جلد سند و نسخ خطی نسخه پشتیبان تهیه کرده است.

منبع: خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی؛